Konferencje

 

25.05.2017 r. – Konferencja „W poszukiwaniu skutecznych strategii wychowawczych”

24.05.2017 r. – Konferencja naukowo-szkoleniowa – interwencja kryzysowa i mediacja w teorii i praktyce

23.05.2017 r. – Szkolenie „Wczesne wspomaganie szansą zrównoważonego rozwoju dziecka”

09.10.2015 r. – Wczesne wspomaganie szansą zrównoważonego rozwoju dziecka

12.06.2015 r. – Moje dziecko idzie do szkoły

12.02.2014 r. i 28.02.2014 r. – 6 – latek idzie do szkoły

24.10.2013 r. i 6.11.2013 r. – Metoda Tomatisa uczy słuchać

17.09.2013 r. – Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkole ogólnodostępnej

09.05.2013 r. – Sympozjum na temat reformy systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach oświatowych

25.10.2012 r. – Sieć współpracy Poradni ze szkołami z powiatu leżajskiego

28.03.2012 r. – Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej

21.03.2012 r. – Nie taki diabeł straszny – pomoc psychologiczno – pedagogiczna w praktyce

07.04.2011 r. – Uczeń w kryzysie – pomoc interdyscyplinarna

06-07.11.2010 r. – Udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej

07.06.2010 r. – Diagnoza przedszkolna szansą na sukces w szkole

22.04.2010 r. – Bezpieczeństwo dzieci naszą troską

21-22.04.2010 r. – Mediacja w szkole – od teorii do praktyki

05.11.2008 r. – Diagnoza przedszkolna dziecka jednym z elementów lokalnego systemu oświaty

28.03.2008 r. – Wczesne wspomaganie szansą zrównoważonego rozwoju dziecka

27.11.2007 r. – Konferencja Powiatowa z 27 XI 2007r.