Wczesne wspomaganie szansą zrównoważonego rozwoju dziecka

 

W dniu 9 października 2015 r. w auli konferencyjnej Franciszkańskiego Centrum Kultury przy Bazylice O.O. Bernardynów w Leżajsku odbyła się podkarpacka konferencja nt. Wczesne wspomaganie szansą zrównoważonego rozwoju dziecka.

W konferencji uczestniczyli dyrektorzy i pracownicy podkarpackich poradni psychologiczno – pedagogicznych. Konferencja została zorganizowana przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty, Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku i Bazylikę O.O. Bernardynów w Leżajsku.

W tematyce konferencyjnej dr Radosław Piotrowicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie) przedstawił wieloprofilową diagnozę małego dziecka oraz wskazania dla specjalistów i rodziców małych dzieci z symptomami zaburzeń rozwojowych oraz konstruowanie indywidualnych programów terapeutycznych.

Różnice i podobieństwa w realizacji wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka pokazał Maciej Stopyra, na co dzień dyrektor Ośrodka Wczesnej Interwencji i Niepublicznej Poradni Wczesnego Wspomagania Rozwoju Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Rzeszowie.

Dyrektor leżajskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej p. Wojciech Kostek omówił w swoim wystąpieniu znaczenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w lokalnym systemie edukacji oraz rolę poradni psychologiczno – pedagogicznej w jego realizacji. Neurologopeda leżajskiej poradni p. Magdalena Kozyra-Sekulska przedstawiła metodę prof. Alfreda Tomatisa, która jest bardzo istotnym elementem terapii logopedycznej dzieci autystycznych, a fizjoterapeuta p. Maja Gajewska omówiła metodę NDT Bobath wykorzystywaną w codziennej pracy z dziećmi.

Współpracę z rodzicami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju przedstawiły panie  Agnieszka Poczekajło i Marzena Selwa z poradni w Kolbuszowej.

Podczas konferencji Księgarnia Akademii Pedagogicznej z Warszawy przygotowała stoisko, umożliwiając uczestnikom zakup pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.

Po części szkoleniowej uczestnicy zwiedzali Muzeum Prowincji O.O. Bernardynów w Leżajsku, a po obiedzie korzystali z indywidualnych konsultacji prowadzonych przez dr Radosława Piotrowicza.

Konferencja była sfinansowana ze środków Podkarpackiego Kuratorium Oświaty.