Wizyta studyjna w Leżajsku

 

W piątek 23 października 2009 r. w powiecie leżajskim przebywali nauczyciele z Węgier, Danii, Włoch, Portugalii, Hiszpanii, Rumuni i Turcji, którzy byli uczestnikami wizyty studyjnej zorganizowanej przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w ramach europejskiego programu „Uczenie się przez całe życie”.

Wizyta studyjna, której tematem były „Kluczowe kompetencje – przykłady dobrej praktyki w województwie podkarpackim” gościła w leżajskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i w Zespole Szkół Technicznych w Leżajsku.

Powitanie gości przez Starostę Leżajskiego pana Roberta Żołynię odbyło się w Dworze Starościńskim w Leżajsku. Po części oficjalnej dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej pan Wojciech Kostek przedstawił uczestnikom wizyty cele i zadania, które realizuje Poradnia w Leżajsku skupiając się przede wszystkim na wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka i diagnozie przedszkolnej – zadaniach, które są nowatorskie na Podkarpaciu, a mają istotny wpływ na usprawnianie dziecka (ucznia) i nabywanie przez niego kompetencji do uczenia się języka ojczystego oraz języków obcych.

Po wystąpieniu dyrektora poradni goście otrzymali od Starosty Leżajskiego pana Roberta Żołyni pamiątkowe albumy, zwiedzili muzeum browarnictwa oraz Bazylikę leżajską, która wraz z organami wzbudziła ich ogromne zainteresowanie.

Kolejnym punktem programu pobytu w Leżajsku była wizyta w Zespole Szkół Technicznych. Nauczyciele szkoły podczas spotkania omówili problematykę związaną z metodami włączenia przez szkołę do procesu dydaktycznego umiejętności kluczowych, a w szczególności umiejętności komunikowania się w językach obcych, kreowania przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno – komunikacyjnymi ICT.

Z dużym zainteresowaniem spotkały się również realizowane przez szkołę projekty edukacyjne w ramach działania 9.2 PO KL. Goście pytali o cele tych projektów oraz ich znaczenie w przyszłym życiu zawodowym absolwentów.

Pytania dotyczyły także funkcjonującej od 2001 roku w Leżajskim Zespole Szkół Technicznych Lokalnej Akademii Cisco.

Przedstawione dokonania leżajskiej poradni w zakresie wspierania rozwoju dziecka oraz Zespołu Szkół Technicznych w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów wzbudziły duże uznanie członków wizyty studyjnej, w tym przedstawicieli Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, którym przewodniczyła pani Małgorzata Nowińska – Zgurska – kierownik Wydziału Edukacji Podstawowej i Gimnazjalnej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Na zakończenie pobytu w Zespole Szkół Technicznych pani dyrektor Halina Samko podjęła gości uroczystym obiadem, a delegację  pożegnał pan Robert Żołynia Starosta Leżajski.

Wojciech Kostek