50 lat Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku jest jedną z najstarszych placówek w powiecie. Obecnie, w skali kraju, także jedną z najlepszych pod względem jakości proponowanej oferty i poziomu kwalifikacji kadry. 14 czerwca br. placówka świętowała 50-lecie swojego istnienia.

Gala jubileuszowa odbyła się w auli koncertowej Franciszkańskiego Ośrodka Kultury w Leżajsku. Wzięli w niej udział samorządowcy powiatu leżajskiego: Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Zdzisław Leśko, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Lucjan Czenczek, Burmistrz Miasta Leżajsk Ireneusz Stefański, Wójt Gminy Kuryłówka Tadeusz Halesiak, Wójt Gminy Grodzisko Dolne Jacek Chmura, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji w Podkarpackim Kuratorium Oświaty Jolanta Niedźwiedzka, st. wizytator Marek Zaleśny, przedstawiciele Katedry Pedagogiki Uniwersytetu Rzeszowskiego: dr Izabela Marczykowska i dr Wiesława Walc, dyrektorzy poradni psychologiczno-pedagogicznych z województwa podkarpackiego, I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku nadkomisarz Artur Wasiuta, Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Brygadzista Zenon Kuca z Komendy Powiatowej PSP w Leżajsku, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych z powiatu leżajskiego, kierownicy jednostek miejskich, gminnych i powiatowych oraz pracownicy leżajskiej poradni.

Na początku gali jubileuszowej historię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku i jej rozwój na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat przedstawił dyrektor placówki Wojciech Kostek, zwracając szczególną uwagę na rozwój kadry i jej kwalifikacje, prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, interwencji kryzysowej i mediacji, psychoterapii indywidualnej, grupowej i rodzin, sieci współpracy dla logopedów, pedagogów i psychologów szkolnych, profilaktyki szkolnej oraz stosowanie innowacyjnych metod w terapii dzieci przez poradnianych specjalistów. Dyrektor poradni omówił także rozwój w zakresie bazy placówki i jej wyposażenia, dziękując za wkład w rozwój placówki wszystkim Zarządom Powiatu Leżajskiego oraz Starostom Leżajskim, z którymi współpracował w latach 2000 – 2017.

Po wystąpieniu dyrektora Kostka gratulacje i podziękowania kadrze poradni za wkład w jej rozwój złożyli Starosta Leżajski Marek Śliż, Wicestarosta Zdzisław Leśko, Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego Lucjan Czenczek wręczając dyrektorowi i pracownikom listy gratulacyjne, upominki i kwiaty.

Głos zabrali także rodzice trójki dzieci objętych specjalistyczną terapią w poradni, którzy dziękowali za uzyskaną wieloletnią profesjonalną i nieodpłatną pomoc dla swoich dzieci.

Gratulacje z okazji jubileuszu leżajskiej poradni złożyli na ręce dyrektora Burmistrz Ireneusz Stefański, Wójt Tadeusz Halesiak, pan Sławomir Spaczyński reprezentujący Posła na Sejm R.P. Mieczysław Miazgę i Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga, który w imieniu Posłów wręczył dyrektorowi pamiątkową statuetkę, Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji w Podkarpackim Kuratorium Oświaty pani Jolanta Niedźwiedzka, dr Izabela Marczykowska i dr Wiesława Walc – przedstawiciele Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrektorzy podkarpackich poradni psychologiczno – pedagogicznych.
Dyrektor Poradni dziękował także osobom, firmom i instytucjom, które współpracują z poradnią: Kustoszowi Klasztoru OO. Bernardynów w Leżajsku O. Joachimowi Ciupie, Prezesowi Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna Iwonie Sierżędze, którą podczas gali reprezentował prokurent Joanna Podubny, Prezesowi Nowosarzyńskiej Telewizji Kablowej „LokalTel” Zbigniewowi Tworkowskiemu oraz Prezesowi AGROHURT S.A. w Rzeszowie Andrzejowi Chmurze.

W drugiej części gali terapeuci poradni prezentowali innowacyjną działalność leżajskiej poradni. Kluczowe informacje dotyczące diagnozy i treningu uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa przedstawiła dr Magdalena Kozyra – Sekulska, pracę z dziećmi metodą Warnkego omówiła pedagog Monika Golenia-Kmiecik. Z przedsięwzięciami w zakresie profilaktyki – dramą profilaktyczną, konkursem plakatowym, plenerami malarskimi – organizowanymi przez poradnię na przestrzeni lat 2001 – 2017 zapoznała uczestników jubileuszowej gali pedagog Dorota Kostek.

Warto nadmienić, że przedstawione metody i profilaktyka realizowana przez poradnię są unikatowe w skali nie tylko Podkarpacia, ale także kraju.

Dopełnieniem jubileuszu 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku był program artystyczny, w którym wystąpili: Chór Cantiamo pod batutą Barbary Kuczek, Grupa Wokalna „Meritum”, działająca przy Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku, której opiekunem jest Bartłomiej Urbański, Grupa Taneczna „Niezapominajki” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce, zdobywająca taneczne szlify pod okiem instruktorki Karoliny Rozlazły, utalentowana skrzypaczka i uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Leżajsku Sylwia Sulikowska oraz zdobywczynie II miejsca w ubiegłorocznej Dramie Profilaktycznej uczennice ze Szkoły Podstawowej w Jelnej, a także uczniowie Zespołu Szkół im. prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym prezentujący osiągnięcia Szkolnego Koła Robotyki działającego pod kierunkiem dyrektora szkoły Romana Matuszka.

Nad obsługą techniczną wydarzenia czuwał Jacek Kycia.

Przebieg gali jubileuszowej rejestrowany był przez Lokalną Telewizję Kablową z Nowej Sarzyny.
W trakcie jubileuszowego spotkania dyrektor poradni wraz z dr Magdaleną Kozyra – Sekulską i pedagog Ewą Dubiel nagrywał dla potrzeb Telewizji Regionalnej TVP z Rzeszowa materiał dotyczący prowadzonej w poradni leżajskiej Integracji Sensorycznej. Otrzymana w roku 2016 darowizna z Akcji Charytatywnej TVP Reklama Dzieciom w kwocie 11 426,00 zł, przeznaczona została na zakup profesjonalnego zestawu do Integracji Sensorycznej.

Obchody jubileuszu 50-lecia Poradni poprzedziły zorganizowane w dniach 23, 24 i 25 maja konferencje tematyczne, podczas których z prelekcjami wystąpili przedstawiciele uznanych w kraju i za granicą ośrodków akademickich oraz badawczych: dr Radosław Piotrowicz, dr hab. prof. UAM Jacek Pyżalski, prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski i psychoterapeuta Ryszard Izdebski. W konferencjach i szkoleniach uczestniczyło ponad 200 nauczycieli z Podkarpacia.