Jubileusz 40-lecia

 

Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 40 – lecia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku

Leżajska Poradnia obchodziła jubileusz w okresie 30 XI 2006 r. – 31 V 2007 r. organizując w tym czasie szereg szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów oraz imprez dla uczniów z naszego powiatu.

27 III 2007 r. zorganizowano zajęcia warsztatowe dla 35 nauczycieli kształcenia zintegrowanego pod hasłem „Mnemotechnika – twórcze wykorzystanie wyobraźni dziecka w nauce ortografii” (Wojciech Kostek, Alicja Furmanek).

W dniach 18 – 19 kwietnia 2007 r. nauczycielom uczniów najmłodszych, nauczycielom przedszkoli oraz zerówek były poświęcone warsztaty logopedyczne pod tytułem „Różne oblicza dyslali” (Dorota Kostek), oraz „Wady wymowy występujące u dzieci w młodszym wieku szkolnym” (Beata Wylaź, Magdalena Kozyra). Uczestniczyło w nich 41 nauczycieli.

17 kwietnia 2007 r. zorganizowaliśmy konferencję dla (40) dyrektorów szkół poświęconą tematyce dostosowania wymagań edukacyjnych uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz upośledzonym w stopniu lekkim, realizującym obowiązek szkolny w szkole ogólnodostępnej (Wojciech Kostek, Marta Stelmarczyk).

Rok profilaktyki dotyczył przemocy i agresji.

W dniach 30 XI – 1 XII 2006 r. odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa pod hasłem „Przemoc wobec dzieci – profilaktyka i interwencja” (Wojciech Kostek, Ewa Dubiel). Konferencję organizował Uniwersytet Rzeszowski włączając naszą placówkę jako jednego z współorganizatorów do współpracy.

Pierwszy dzień konferencji realizowany był w Rzeszowie na Uniwersytecie Rzeszowskim – drugi w Leżajsku. W warsztatach zorganizowanych w Leżajsku uczestniczyło 250 nauczycieli. Ta konferencja zainspirowała nas do poszerzenia działań profilaktycznych poradni w zakresie agresji i przemocy.

30 marca 2007 roku zakończyliśmy VII edycję Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „Powiedz, Napisz, Zadzwoń – doświadczanie przemocy” (Dorota Kostek). Motto konkursu brzmiało: Milczenie jest pożywką dla przemocy.

Na konkurs wpłynęło 258 prac, w tym: 139 ze szkół podstawowych i 119 z gimnazjów.

18 maja odbyła się VI edycja Dramy Profilaktycznej pod hasłem „Przeciwdziałanie przemocy i agresji. Porozumienie w szkole”, w której uczestniczyło 150 uczniów tworzących 13 grup teatralnych (Dorota Kostek).

W zakresie profilaktyki nie pominęliśmy również nauczycieli. W dniu 17 maja 2007 r. odbyła się konferencja szkoleniowo – warsztatowa „Profilaktyka przemocy i agresji w szkole. Szkolne programy profilaktyczne, konstruowanie, wdrażanie i ewaluacja” (Wojciech Kostek, Jerzy Kopeczek). Uczestniczyło w niej 32 nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek.

Cyklicznie tzn. raz w miesiącu organizujemy grupę wsparcia dla 25 pedagogów i psychologów szkolnych z naszego powiatu (Monika Chrząstek, Lilianna Łabuda).

Jak wynika z przedstawionego przeze mnie sprawozdania w roku szkolnym 2006/2007 działaniami edukacyjno – szkoleniowo – profilaktycznymi poradnia objęła ponad 900 osób.

31 maja 2007 r. zorganizowano konferencję „Diagnoza i terapia dziecka z ADHD” (Wojciech Kostek). Wykłady w ramach konferencji poprowadzili: dr Teresa Wejner, dr Artur Kołakowski. W konferencji uczestniczyło 70 nauczycieli i dyrektorów szkół i poradni psychologiczno – pedagogicznych z województwa podkarpackiego.

Na tym obchody jubileuszowe zakończono.

 

Wojciech Kostek