Mediacje

 

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2019/2020 współpracę z leżajską poradnią nawiązała Fundacja „Instytut Edukacji Pozytywnej” realizująca zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn. „Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży” – współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W realizacji tego zadania Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku była partnerem merytorycznym. 

W ramach współpracy psycholog Monika Chrząstek i pedagog Justyna Sandomierska opracowały programy szkoleń z zakresu Porozumienia Bez Przemocy dla nauczycieli
i rodziców: przewodnik dla prowadzących szkolenia, skrypty wraz z ćwiczeniami dla nauczycieli oraz rodziców, przewodnik dla nauczycieli oraz prezentacje na szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Szkolenia zostały przeprowadzone w 100 szkołach w Polsce. Do udziału w projekcie z naszego powiatu zakwalifikowało się 8 szkół: S.P. w Grodzisku Górnym, S.P. w Grodzisku Dolnym, S.P. w Opaleniskach, S.P. w Biedaczowie, S.P. Nr 1 w Leżajsku, S.P. Nr 3 w Leżajsku, S.P. w Jelnej, S.P. w Brzózie Królewskiej oraz spoza powiatu S.P. w Albigowej.

W szkoleniach, które prowadziły panie Monika Chrząstek i Justyna Sandomierska wzięło udział 141 nauczycieli.

Historia wdrażania mediacji w naszym powiecie została zapoczątkowana w roku 2009 i trwa do dnia dzisiejszego. Pokazują to organizowane przez poradnię konferencje, kongresy oraz dobre praktyki naszych partnerów (m. in.: S.P. Nr 1 w Leżajsku, S.P. w Kuryłówce, S.P. w Grodzisku Dolnym, S.P. w Giedlarowej). Mediacja każdego roku poszerza swoją przestrzeń, a efekty naszej wspólnej pracy warte są upowszechnienia na Podkarpaciu i w Polsce.

Pragnę nadmienić, że pani Renata Wiśniewska – mediator Polskiego Centrum Mediacji od 2012 r. współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku prowadząc szkolenia z mediacji szkolnych, także kadry naszej poradni. Przez te lata mediator Renata Wiśniewska przeszkoliła ponad 100 osób – dorosłych mediatorów.

Na koniec o pracownikach poradni dzięki, którym mediacje funkcjonują w naszym powiecie: psycholog Monika Chrząstek i pedagog Justyna Sandomierska, dla których są one życiową pasją. Za wdrażanie pasji – mediacji w naszych szkołach serdecznie Wam dziękuję.

Zachęcam Państwa do korzystania ze stron internetowych, które udostępniają nieodpłatnie doskonałe materiały z zakresu mediacji: www.mediacjewszkole.pl oraz myslepozytywnie.pl

Na przełomie października i listopada b.r. odbędzie się III KONGRES mediatorów szkolnych on-line – Mediacje kluczem do sukcesu w szkole – już teraz zapraszamy do udziału, szczegóły w najbliższym czasie.

Wojciech Kostek