Szanowni Państwo!

Od 16 maja 2022 r., zniesiony został stan epidemii, obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. Zachorowalność na COVID-19 będzie monitorowana w podobny sposób jak obecnie grypa.

W trosce o Wasze zdrowie proszę o zachowanie w miarę możliwości dystansu społecznego na korytarzu poradni i dezynfekcję rąk.

Jeżeli przed wizytą stwierdzicie u dziecka przeciwwskazania do przyjazdu do poradni ze względu na stan zdrowia, poinformujcie nas o tym telefonicznie w celu przełożenia jej na inny termin.

Proszę pamiętać, że nie są to utrudnienia dla Was, tylko warunki mające zagwarantować nam Wszystkim bezpieczeństwo zdrowotne.


Zachęcam Państwa do korzystania ze stron internetowych, które udostępniają nieodpłatnie materiały z zakresu mediacji: www.mediacjewszkole.pl oraz myslepozytywnie.pl

III Powiatowy Kongres Mediatorów Szkolnych on-line – "Mediacje kluczem szkolnego sukcesu". Kliknij tutaj, aby przejść do kongresu on-line.

Wojciech Kostek
Dyrektor Poradni

Zaproszenie na konferencję "O edukacji włączającej..."

kliknij poniższy obrazek, aby pobrać zaproszenie

Zaproszenie na konferencję

Logotypy projektu


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku wraz z Powiatem Leżajskim bierze udział w realizacji ogólnopolskiego projektu pn. „Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej” polegającym na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF, na podstawie porozumienia zawartego z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

Wartość projektu: 199 874,65 zł finansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości i efektywności skoordynowanego, międzysektorowego, wsparcia udzielanego dzieciom, uczniom i ich rodzinom oraz środowisku, w którym funkcjonują na poziomie lokalnym (powiatu).

Ten innowacyjny model zakłada zintegrowanie działań różnych instytucji świadczących pomoc dziecku i rodzinie (sektor edukacji, zdrowia pomocy społecznej) przez stworzenie lokalnej sieci współpracy.

Realizowane zadanie ma na celu przeprowadzenie badań naukowych, na bazie których zostaną opracowane modele rozwiązań, które pozwolą na efektywne zarządzanie lokalnym wsparciem w wymiarze międzysektorowym. W wyniku realizacji zadania powstaną konkretne narzędzia do wdrażania ww. celów oraz przygotowania kadr w tym zakresie. Jednym z pierwszych działań w ramach projektu jest przeprowadzenie badań w populacji dzieci od 6 miesiąca do 6 roku życia oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z wykorzystaniem przygotowanych narzędzi. W kolejnych etapach będzie monitorowanie rozwoju wybranej grupy dzieci i uczniów, dla których opracowane zostaną ścieżki indywidualnego wsparcia .

Zadanie realizowane w okresie od 01.09.2022 r. - 31.08.2023 r.

List intencyjny


Miło nam poinformować, że zakończyliśmy badania uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz badania skrinigowe WWR w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu Model Wsparcia Międzysektorowego na rzecz zintegrowania działań wobec dzieci, uczniów i rodzin.

Dziękujemy za współpracę w realizacji badań uczniów Szkole Podstawowej w Sarzynie, Szkole Podstawowej w Wierzawicach, Szkole Podstawowej w Nowej Sarzynie, Szkole Podstawowej w Grodzisku Górnym, Liceum Ogólnokształcącemu w Leżajsku, Liceum Ogólnokształcącemu w Nowej Sarzynie.

Dziękujemy za realizację badań skriningowych rozwoju małego dziecka (SRMD) Żłobkowi Miejskiemu w Leżajsku, Żłobkowi „Leśny Domek” w Brzózie Królewskiej, Klubowi Malucha w Nowej Sarzynie, Klubowi Malucha w Leżajsku, Klubowi Malucha w Wierzawicach, Przedszkolu Samorządowemu w Woli Zarczyckiej, Przedszkolu w Zespole Szkół w Wierzawicach, Oddziałom Przedszkolnym w Sarzynie, NZOZ-owi Medycyna Sp. p. Małecki, Woźnica, Oddziałowi Rehabilitacji Szpitala w Leżajsku.

Nie zwalniamy tempa i działamy dalej!!!

Wkrótce kolejne kroki działań w ramach Modelu Wsparcia Międzysektorowego!

ПОВІТОВИЙ (РАЙОННИЙ) ПУНКТ
ДОПОМОГИ ГРОМАДЯНАМ
УКРАЇНИ В ЛЄЖАЙСЬКУ

Районний Центер Зайнятості
Вулиця A.Міцкевича 56
Перший поверх .Кабінет 28
37-300 ЛЄЖАЙСЬК
ВІДЧИНЕНО: ПОНЕДІЛОК-П’ЯТНИЦЯ
З 8.00 ДО 15.00
Контактний номер: 696 692 382
POWIATOWY PUNKT POMOCY
OBYWATELOM UKRAINY
W LEŻAJSKU

POWIATOWY URZĄD PRACY
UL. A. MICKIEWICZA 56
PARTER POKÓJ NR 28
37-300 LEŻAJSK
CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
OD 8:00 DO 15:00
TEL. 696 692 382

W dniach 28-29-30 września 2022 r. obchodziliśmy jubileusz 55-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku


W środę 28.09.2022 r. zorganizowaliśmy w Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku konferencję szkoleniową "Wczesne wspomaganie rozwoju – założenia Nowego Modelu i standardy wsparcia dziecka i rodziny". Prelegentem konferencji był dr Radosław Piotrowicz, wykładowca w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Podczas konferencji uczestnicy mogli zapoznać się także z ofertą wydawnictwa Komlogo, reprezentowanego przez Prezesa Wydawnictwa pana Piotra Grubę oraz krakowskiego Diagmatic, którego ofertę przedstawił Wiceprezes Zarządu pan Marek Robel. Frekwencja dopisała, uczestniczyło w niej nieodpłatnie blisko 150 osób. Podziękowania dla dyrektora FOK – O. Bartymeusza Kędziora za współpracę w organizacji konferencji i catering zorganizowany przez restaurację Domu Pielgrzyma pod dowództwem p. Anety Ilasz.  

W czwartek 29 września 2022 r. obchody jubileuszowe 55-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku przenieśliśmy do Zespołu Szkół Licealnych w Leżajsku. 

Czytaj dalej...

działania z zakresu profilaktyki

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku organizuje cykliczne działania profilaktyczne. m.in. Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy oraz Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych – Drama Profilaktyczna. Zyskują one aprobatę oraz finansowanie sponsora głównego – Polenergii Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Starosty Leżajskiego. Patronat honorowy nad ww. konkursami i przeglądami sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.
Powiatowa przedszkolada
Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju dziecka zdolnego w wieku przedszkolnym oraz nawiązanie współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Leżajsku z przedszkolami i szkołami podstawowymi w powiecie leżajskim.
Drama profilaktyczna
"Drama" to nie tylko określenie samej formy scenicznej, ale i dramatów życiowych, jakich dzięki profilaktyce można uniknąć. Teatralne widowiska i scenki propagują pożyteczny i aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

Powiatowy konkurs plakatowy
Konkursy plakatowe są tematycznie powiązane z przeglądami teatralnymi, każdego roku dotyczą aktualnych problemów występujących w środowisku uczniowskim, rodzinnym i społecznym.

Dzień bezpiecznego internetu
Chcąc zapewnić dzieciom jak największą wiedzę na temat zagrożeń w sieci corocznie organizujemy wspólnie z SP 3 akcję informacyjną powiązaną z organizacją konkursów powiatowych dla uczniów klas I-VI.

Wybrane publikacje
Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami autorstwa kadry naszej poradni

Przydatne informacje

Telefony zaufania
Dokumenty do pobrania
Baza lokalowa