Zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc finansową w kosztownym leczeniu naszej koleżanki z pracy Agnieszki Derylak.

Agnieszka, to wspaniały psycholog, do tej pory pomagała dzieciom i ich rodzinom, teraz potrzebuje pomocy ludzi wielkiego serca. Od 20 miesięcy zmaga się ze straszną chorobą – CHŁONIAK postać białaczkowa, wszystkie dotychczasowe metody leczenia zawiodły.

Jej życie zostało wycenione na 1 436 050 zł – robimy wszystko, by zebrać jak najszybciej tą ogromną kwotę, bo w domu czeka na Nią kochający Mąż i dwie małe Córeczki, które bardzo Jej potrzebują.

Bardzo prosimy o wsparcie finansowe oraz o udostępnianie zbiórki, by dotarła do jak największej liczby osób. Zapraszamy również do grupy: Licytacje dla Agnieszki Derylak. Wszystko jest ważne. Liczy się każda pomoc i liczy się czas …. Przytaczając życiową prawdę Prymasa Tysiąclecia Kardynała Wyszyńskiego: „Czas to miłość” – wspólnie pomóżmy Agnieszce w Jej walce z ciężką chorobą, uratujmy jej życie.

https://www.siepomaga.pl/walka-agi

https://www.facebook.com/groups/195133125839689

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za pomoc dla Agnieszki.
Koleżanki i Koledzy z pracy
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku

Szanowni Państwo!

Przed nami rok szkolny 2020/2021 – trudny rok z uwagi na COVID – 19.

Pragnę przypomnieć Państwu o obowiązujących procedurach w naszej poradni, mających zapewnić bezpieczeństwo wszystkim, zarówno pracownikom poradni i klientom.

Przypominam o obowiązku DDM: zachowania dystansu społecznego – 2 m (zajmowania miejsca oznaczonego na korytarzu), dezynfekcji rąk i noszenia maseczki (zakrywania ust i nosa).

Przed wizytą w poradni zbieramy telefonicznie informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka i najbliższej rodziny (przeciwwskazania do przyjazdu do poradni). Informujemy o konieczności korzystania z własnych przyborów szkolnych (długopisy, ołówki, linijki, itp.).

Przed przyjęciem do poradni mierzymy temperaturę (termometr bezdotykowy), rodzice wypełniają ankietę – wywiad epidemiologiczny. W tym celu oczekują przed drzwiami wejściowymi na pracownika poradni.

Proszę pamiętać, że nie są to utrudnienia dla Was, tylko warunki mające zagwarantować nam bezpieczeństwo zdrowotne.

Powyższe procedury są opublikowane naszej stronie internetowej: www.ppp.lezajsk.pl

Wojciech Kostek
Dyrektor Poradni

III Powiatowy Kongres Mediatorów Szkolnych on-line –
"Mediacje kluczem szkolnego sukcesu"

17 grudnia (czwartek), godz. 17.00.
Kliknij tutaj, aby przejść do kongresu on-line.


Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2019/2020 współpracę z leżajską poradnią nawiązała Fundacja "Instytut Edukacji Pozytywnej" realizująca zadanie z zakresu zdrowia publicznego pn. "Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowania przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży" – współfinansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

W realizacji tego zadania Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku była partnerem merytorycznym.

W ramach współpracy psycholog Monika Chrząstek i pedagog Justyna Sandomierska opracowały programy szkoleń z zakresu "Porozumienia Bez Przemocy" dla nauczycieli i rodziców: przewodnik dla prowadzących szkolenia, skrypty wraz z ćwiczeniami dla nauczycieli oraz rodziców, przewodnik dla nauczycieli oraz prezentacje na szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Szkolenia zostały przeprowadzone w 100 szkołach w Polsce. Do udziału w projekcie z naszego powiatu zakwalifikowało się 8 szkół: S.P. w Grodzisku Górnym, S.P. w Grodzisku Dolnym, S.P. w Opaleniskach, S.P. w Biedaczowie, S.P. Nr 1 w Leżajsku, S.P. Nr 3 w Leżajsku, S.P. w Jelnej, S.P. w Brzózie Królewskiej oraz spoza powiatu S.P. w Albigowej.

W szkoleniach, które prowadziły panie Monika Chrząstek i Justyna Sandomierska wzięło udział 141 nauczycieli.

Historia wdrażania mediacji w naszym powiecie została zapoczątkowana w roku 2009 i trwa do dnia dzisiejszego. Pokazują to organizowane przez poradnię konferencje, kongresy oraz dobre praktyki naszych partnerów (m. in.: S.P. Nr 1 w Leżajsku, S.P. w Kuryłówce, S.P. w Grodzisku Dolnym, S.P. w Giedlarowej). Mediacja każdego roku poszerza swoją przestrzeń, a efekty naszej wspólnej pracy warte są upowszechnienia na Podkarpaciu i w Polsce.

Pragnę nadmienić, że pani Renata Wiśniewska – mediator Polskiego Centrum Mediacji od 2012 r. współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku prowadząc szkolenia z mediacji szkolnych, także kadry naszej poradni. Przez te lata mediator Renata Wiśniewska przeszkoliła ponad 100 osób – dorosłych mediatorów.

Na koniec o pracownikach poradni dzięki, którym mediacje funkcjonują w naszym powiecie: psycholog Monika Chrząstek i pedagog Justyna Sandomierska, dla których są one życiową pasją. Za wdrażanie pasji – mediacji w naszych szkołach serdecznie Wam dziękuję.

Zachęcam Państwa do korzystania ze stron internetowych, które udostępniają nieodpłatnie doskonałe materiały z zakresu mediacji: www.mediacjewszkole.pl oraz myslepozytywnie.pl

III Powiatowy Kongres Mediatorów Szkolnych on-line – "Mediacje kluczem szkolnego sukcesu" odbędzie się 17 grudnia (czwartek) o godzinie 17.00.
Kliknij tutaj, aby przejść do kongresu on-line.

Wojciech Kostek
Dyrektor Poradni

działania z zakresu profilaktyki

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku organizuje cykliczne działania profilaktyczne. m.in. Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy oraz Powiatowy Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych – Drama Profilaktyczna. Zyskują one aprobatę oraz finansowanie sponsora głównego – Polenergii Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Starosty Leżajskiego. Patronat honorowy nad ww. konkursami i przeglądami sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.
Powiatowa przedszkolada
Głównym celem projektu jest wspieranie rozwoju dziecka zdolnego w wieku przedszkolnym oraz nawiązanie współpracy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Leżajsku z przedszkolami i szkołami podstawowymi w powiecie leżajskim.
Drama profilaktyczna
"Drama" to nie tylko określenie samej formy scenicznej, ale i dramatów życiowych, jakich dzięki profilaktyce można uniknąć. Teatralne widowiska i scenki propagują pożyteczny i aktywny sposób spędzania wolnego czasu.

Powiatowy konkurs plakatowy
Konkursy plakatowe są tematycznie powiązane z przeglądami teatralnymi, każdego roku dotyczą aktualnych problemów występujących w środowisku uczniowskim, rodzinnym i społecznym.

Dzień bezpiecznego internetu
Chcąc zapewnić dzieciom jak największą wiedzę na temat zagrożeń w sieci corocznie organizujemy wspólnie z SP 3 akcję informacyjną powiązaną z organizacją konkursów powiatowych dla uczniów klas I-VI.

Wybrane publikacje
Zapraszamy do zapoznania się z publikacjami autorstwa kadry naszej poradni

Przydatne informacje

Telefony zaufania
Dokumenty do pobrania
Baza lokalowa