Wizja i Misja Poradni

 

WIZJA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W LEŻAJSKU

„Wizją naszej poradni jest interdyscyplinarne i wielokierunkowe działanie, mające na celu zapewnienie profesjonalnej i efektywnej pomocy dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w duchu poszanowania każdej osoby, życzliwości i wrażliwości na jej potrzeby. ”

MISJA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W LEŻAJSKU

 1. Służymy pomocą dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom.
 2. Współpracujemy z instytucjami i organizacjami korzystającymi z oferty naszej poradni.
 3. Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, doradczą, konsultacyjną i edukacyjną.
 4. Dysponujemy kadrą specjalistów otwartych na potrzeby klientów poradni.
 5. Doskonalimy warsztat pracy poprzez systematyczne podnoszenie naszych kwalifikacji, dzięki czemu udzielamy pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej i fizjoterapeutycznej na jak najwyższym poziomie.
 6. Systematycznie wzbogacamy nasz warsztat pracy w zakresie narzędzi diagnostycznych i pomocy terapeutycznych. Modernizujemy bazę lokalową i wyposażenie gabinetów.
 7. Prowadzimy działalność edukacyjną i konsultacyjną dla instytucji  i organizacji zajmujących się dzieckiem i rodziną w tworzeniu jednolitego systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 8. Prowadzimy tematyczne sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i specjalistów szkół, przedszkoli i placówek.
 9. Samodzielnie tworzymy i realizujemy programy psychoedukacyjne i terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców w poradni, szkołach  i placówkach.
 10. Naszą działalność opieramy na pracy zespołowej, co podnosi efektywność świadczonej pomocy i organizacji pracy.
 11. Promujemy działania Poradni w środowisku lokalnym, regionie podkarpackim i Polsce.