Druki do pobrania

 

Zgłoszenie do poradni
 1. Zgłoszenie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku o przyjęcie dziecka/ucznia
  POBIERZ
Opinie
 1. Informacja o uczniu.
  POBIERZ
 2. Skierowanie na badanie specjalistyczne ucznia z trudnościami w pisaniu.
  POBIERZ
 3. Informacja z zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.
  POBIERZ
 4. Informacja nauczyciela matematyki.
  POBIERZ
 5. Kwestionariusz dla rodziców ind. program. Informacja o dziecku wykazującym szczególne uzdolnienia.
  POBIERZ
 6. Kwestionariusz dla nauczyciela ind. program. Informacja o uczniu wykazującym szczególne uzdolnienia.
  POBIERZ
 7. Informacja przedszkolna o dziecku.
  POBIERZ
 8. Informacja o uczniu – zindywidualizowana ścieżka kształcenia
  POBIERZ
 9. Zaświadczenie lekarskie – zindywidualizowana ścieżka kształcenia
  POBIERZ
 10. Wniosek o wydanie opinii.doc
  POBIERZ
Orzeczenia
 1. Wniosek do Zespołu Orzekającego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku.
  POBIERZ
 2. Informacja szkoły o uczniu dla potrzeb zespołu orzekającego.
  POBIERZ
 3. Opinia przedszkola dla potrzeb Zespołu Orzekającego.
  POBIERZ
 4. Zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne.
  POBIERZ
 5. Zaświadczenie lekarskie – nauczanie indywidualne – praktyczna nauka zawodu.
  POBIERZ
 6. Zaświadczenie lekarskie – roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
  POBIERZ
 7. Zaświadczenie lekarskie – kształcenie specjalne, opinia wwr, zajęcia rewilidacyjno – wychowawcze
  POBIERZ
 8. Zaświadczenie lekarskie – kształcenei specjalne – wada wzroku
  POBIERZ