Rok 2010/2011 rokiem odkrywania talentów

 

Rok szkolny 2010/2011 został ogłoszony przez Panią Minister Edukacji Narodowej Rokiem Odkrywania Talentów. Pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku (pani pedagog Monika Golenia-Kmiecik i pani psycholog Iwona Deryło) wyszli z propozycją zajęć warsztatowych dla dzieci i uczniów zdolnych z terenu powiatu leżajskiego. W listopadzie 2010 roku wysłano do przedszkoli i szkół pismo z informacją o mających się rozpocząć zajęciach. Nauczyciele do końca roku 2010 mogli zgłaszać uczniów do określonych grup wiekowych (dzieci 5-, 6-letnie, uczniowie klas I – III, uczniowie klas IV – VI, uczniowie szkół gimnazjalnych). Zgłoszono 40 dzieci w wieku 5-6 lat, 90 uczniów szkół podstawowych i 30 uczniów gimnazjów. Zajęcia odbywały się raz w miesiącu. Pracownicy Poradni opracowali harmonogram zajęć i konspekty dla każdej grupy wiekowej.

Głównym celem projektu było rozwijanie uzdolnień i wzbogacanie wiedzy dzieci i młodzieży na temat otaczającego ich świata oraz wyposażenie młodych ludzi w podstawowe umiejętności społeczne. Zrealizowano następujące tematy: poznajemy siebie nawzajem, świat uczuć, wiem i potrafię – rozwijanie procesów poznawczych. Małe dzieci poznawały świat poprzez gry i zabawy edukacyjne, eksperymenty, zagadki logiczne oraz wykonały swój zegar uczuć. Uczniowie klas I – III rozwiązywali rebusy, uczestniczyli w eksperymentach, grach i zabawach rozwijających logiczne myślenie oraz sprawność ruchową, wykonali plakat uczuć i uczyli się rozpoznawać oraz wyrażać emocje. Uczniowie klas IV – VI dokonali autodiagnozy własnego stylu uczenia się, poznali podstawowe techniki zapamiętywania, rozwiązywali rebusy literowe rozwijające twórcze myślenie i orientację w przestrzeni, uczyli się określać własne samopoczucie i uczestniczyli w eksperymentach. Uczniowie szkół gimnazjalnych uczyli się jak zagospodarować swój czas wolny, poznali podstawowe techniki zapamiętywania, uczestniczyli w pogadankach na temat radzenia sobie z emocjami oraz w ćwiczeniach rozwijających twórcze myślenie.

Przeprowadzone zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów, jak i ich rodziców. Ankiety ewaluacyjne potwierdziły duże zadowolenie z warsztatów i chęć ich kontynuowania w kolejnym roku szkolnym.

 

Monika Golenia-Kmiecik

Iwona Deryło