RODO

 

Inspektor Ochrony Danych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku: Małgorzata Stachura, e-mail: iod@starostwo.lezajsk.pl

Informacje o przetwarzaniu danych