Oferta Poradni

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Leżajsku

Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i wychowawców do korzystania z naszych bezpłatnych usług w zakresie:

 • diagnozy,
 • terapii,
 • doradztwa,
 • orzecznictwa,
 • profilaktyki,
 • edukacji,
 • mediacji.

DIAGNOZA

 • psychologiczna,
 • neuropsychologiczna,
 • pedagogiczna,
 • logopedyczna,
 • fizjoterapeutyczna,
 • przesiewowe badania w zakresie słuchu „Słyszę”, mowy, „Mówię”, wzroku „ Widzę” dla dzieci od 3-19 roku życia,
 • przesiewowe badania słuchu, wzroku i mowy przy pomocy „Platformy badań zmysłów”,
 • słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem screeningowego audiometru tonalnego (SAT),
 • uwagi słuchowej metodą Tomatisa.

TERAPIA

 • psychologiczna,
 • neuropsychologiczna,
 • psychoterapia,
 • pedagogiczna,
 • logopedyczna,
 • fizjoterapia,
 • terapia rodzin,
 • socjoterapia,
 • trening EEG Biofeedback,
 • trening uwagi słuchowej metodą Tomatisa,
 • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

ORZECZNICTWO

 • zespoły orzekające działające w poradni wydają  orzeczenia o potrzebie:
  • kształcenia specjalnego,
  • zajęć rewalidacyjno – wychowawczych,
  • nauczania indywidualnego,
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

WSPIERANIE DZIECI I MŁODZIEŻY  W ROZWIJANIU ICH KOMPETENCJI SPOŁECZNO-EMOCJONALNYCH:

 • cykliczne konkursy profilaktyczne:
  • plakatowy i teatralny dla dzieci i młodzieży z powiatu leżajskiego.
  • przedszkolada – konkursy dla dzieci w wieku przedszkolnym.

      Patronat nad nimi sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.

 • interwencja kryzysowa:
  • pomoc dla uczniów i ich rodzin w kryzysie,
 • mediacja:
  • pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, rodzinnych i szkolnych.
 • doradztwo zawodowe,
 • zajęcia warsztatowe dla uczniów zdolnych,
 • zajęcia czytelnicze.

WSPOMAGANIE WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ FUNKCJI RODZINY:

 • warsztaty dla rodziców,
 • grupy wsparcia,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • „szkoła dla rodziców i wychowawców”.

WSPOMAGANIE WYCHOWAWCZEJ I EDUKACYJNEJ FUNKCJI PRZEDSZKOLA I SZKOŁY:

 • porady i konsultacje,
 • udział w zebraniach rad pedagogicznych,
 • warsztaty, wykłady i prelekcje,
 • grupy wsparcia,
 • prowadzenie mediacji,
 • interwencji kryzysowej,
 • działalność informacyjno – szkoleniowa,
 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia.

 

Zapraszamy do zapoznania się wybranymi pozycjami naszej oferty:

Integracja sensoryczna TVP Reklama Dzieciom 2015

BIOFEEDBACK

Platforma Badań Zmysłów

Metoda Warnkego

Diagnoza i trening uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa

Screeningowy Audiometr Tonalny

 

Zobacz naszą bazę lokalową