Metoda Warnkego

 

Metoda Warnkego to nowoczesna metoda terapeutyczna, w której terapeuta pracuje z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Od wielu lat ta metoda jest wykorzystywana przez terapeutów w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, od 2010 r. również w Polsce. Przeznaczona jest do terapii trudności szkolnych, a w szczególności zaburzeń czytania i pisania, dlatego z powodzeniem stosowana jest u dzieci z dysleksją i dysortografią. W badaniach nad efektywnością terapii wykazano, że u uczniów, którzy otrzymali dodatkowe lekcje w czytaniu i pisaniu (tradycyjny trening) nastąpiła poprawa o 6,3%, a w grupie uczestniczącej w treningu funkcji podstawowych i treningu lateralnym według metody Warnkego poprawa wyniosła 42,6%.
Terapia metodą Warnkego adresowana jest do dzieci i młodzieży, którzy:

  • doświadczają trudności w opanowaniu poprawnego czytania (np. trudności w zrozumieniu czytanego tekstu, nierówne lub obniżone tempo czytania, dysleksja),
  • mimo znajomości zasad ortograficznych popełniają błędy podczas pisania,
  • doświadczają trudności w opanowaniu języka obcego,
  • przejawiają zaburzenia w zakresie przetwarzania bodźców słuchowych.

Treningi metodą Warnkego cechują się wysoką efektywnością także w sytuacji, kiedy nie sprawdziły się tradycyjne formy terapii trudności w nauce. Trenujące dzieci dość szybko zaczynają łatwiej przyswajać informacje, są mniej zmęczone zajęciami w szkole i szybciej wykonują zadania domowe. Wszystko stanowi dobrą bazę do osiągania kolejnych sukcesów szkolnych. Podstawową zaletą metody jest koncentracja na przyczynach, a nie objawach problemu, dzięki czemu można spodziewać się trwałej poprawy. Jest to metoda całkowicie bezpieczna, bez skutków ubocznych. Dużą rolę odgrywa motywacja i zaangażowanie zarówno klienta jak i terapeuty. Metoda Warnkego dzięki kompleksowemu postępowaniu diagnostycznemu i indywidualnie dobranemu programowi treningowemu pozwala na poprawienie funkcjonowania dziecka w zakresie centralnego przetwarzania słuchowego, wzrokowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz słuchowo-ruchowej, a także w obszarze spostrzegania własnej motoryki i równowagi.  Dużą grupą dzieci, które dzięki pracy metodą mają szansę na poprawę funkcjonowania, są dzieci z różnego typu zaburzeniami mowy. Wykorzystanie metody Warnkego daje także możliwość dokładnego i systematycznego zapisywania oraz analizowania wyników treningu oraz tworzenia raportów dla rodziców i innych specjalistów pracujących z dzieckiem. Materiał terapeutyczny jest atrakcyjny i ma szerokie zastosowanie. Dynamiczny program treningowy charakteryzuje się tym, że stale jest poprawiany i dostosowywany do najnowszych odkryć badawczych.W naszej poradni metoda Warnkego jest wykorzystywana do pracy terapeutycznej z dziećmi od VI 2015 r. W celu uzyskania szerszych informacji na temat metody zapraszamy do zapoznania się ze stroną www.metodawarnkego.pl.

Ewa Dubiel
pedagog – terapeuta