Z życia poradni

 

Orzeczenie w sprawie organizacji Poradni Wychowawczo – Zawodowej w Leżajsku z dnia 17 marca 1967 roku, wydane przez Inspektora Oświaty i Wychowania w Leżajsku mgr Edwarda Dziubka powołało do istnienia Poradnię Wychowawczo – Zawodową w Leżajsku.

Kierownikiem jej został mgr Tadeusz Tryczyński. Poradnia zatrudniała wówczas psychologów: Jana Górskiego, Mieczysława Jaszowskiego, Annę Kaczmarek, pedagoga Eugeniusza Josse, a w skład zespołu orzekającego wchodziła również zatrudniona na niepełnym etacie lek. med. Janina Alberłowicz.

Z dniem 13 września 1973 roku organ prowadzący przekształcił Poradnię Wychowawczo – Zawodową w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Poradnia obejmowała swoim zasięgiem dzieci i młodzież z terenu miasta Leżajska i Gmin: Leżajsk, Kuryłówka, Grodzisko Dolne oraz miasta i gminy Nowa Sarzyna.

Od grudnia 1974 roku do września 2000 roku dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej była mgr Helena Purymska. W tym czasie w poradni pracowali psychologowie: Bożenna Lenart – Filip, Anna Sibiga, Monika Chrząstek, Edyta Kula, Małgorzata Kosińska oraz pedagodzy: Helena Rzeźnik, Zofia Porębska, Czesława Zawadzka, a następnie Liliana Łabuda oraz logopeda Beata Wylaź. Organem prowadzącym poradnię w tym czasie było Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Przez wiele lat współpracował z poradnią społecznie jako konsultant zespołu, kierownik Poradni Medycyny Szkolnej, lek. med. pediatra Jan Fiołek. W pracach zespołu orzekającego brali udział społecznie również lekarze: specjalista Poradni Medycyny Pracy lek. med. Krystyna Nosal oraz lek. med. neurolog dziecięcy Krystyna Ziółkowska.

W dniu 6 września 2000 roku Starostwo Powiatowe w Leżajsku – organ prowadzący poradnię – przeprowadziło konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku.

Obowiązki dyrektora poradni od dnia 1 października 2000 roku do chwili obecnej pełni pan Wojciech Kostek.

W latach 2000 – 2009 systematycznie rosło zatrudnienie nauczycieli w poradni. Obecnie pracuje 18 specjalistów; są to pedagodzy: Liliana Łabuda, Dorota Kostek, Magdalena Kycia, Marta Stelmarczyk, Ewa Dubiel, Justyna Sandomierska i Monika Golenia – Kmiecik, psycholodzy: Bożenna Lenart – Filip, Anna Sibiga, Monika Chrząstek, Anna Kobarynko, Edyta Palus i Iwona Deryło – Jajak, logopedzi: Beata Wylaź i Magdalena Kozyra – Sekulska oraz fizjoterapeuta Maja Gajewska. Na stałe z zespołem orzekającym współpracuje lek. med. Stanisław Małecki – specjalista pediatra. Do roku 2003 sekretariatem kierowała pani Janina Gdula, obecnie pani Dorota Śliwa. W okresie 2001 – 2005 w leżajskiej poradni pracowała również psycholog dr Justyna Kula – Lic, obecnie wykładowca KUL.

Poradnia w 2004 r. uzyskała zgodę Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Leżajskiego na poszerzenie uprawnień zespołu orzekającego do wydawania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością, z autyzmem, zaburzeniami słuchu i wzroku.

W poradni prowadzimy specjalistyczną diagnozę i terapię dzieci z wadami wzroku i słuchu oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi, jak również wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w wieku 0-6 lat.

 

Wojciech Kostek