Platforma Badań Zmysłów

 

Jest przeznaczona do prowadzenia badań przesiewowych słuchu, wzroku i mowy u dzieci, młodzieży oraz osób ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi. Badania te umożliwiają wczesne wykrycie zaburzeń i dysharmonii rozwojowych, podjęcie dokładnej diagnostyki oraz działań rehabilitacyjnych i terapeutycznych.

Platforma Badań Zmysłów umożliwia przeprowadzenie następujących badań i testów:

  • badanie audiometryczne: „Audiogram 2009”
  • badanie przesiewowe słuchu: „Słyszę 2009”
  • badanie przesiewowe mowy: „Mówię 2009”
  • badanie przesiewowe wzroku: „Widzę 2009”
  • ankieta audiologiczna: „Ankieta 2009”
  • test „DDT 2009”
  • test „GDT 2009”

Innowacyjność Platformy Badań Zmysłów w skali międzynarodowej podkreśla Złoty medal z wyróżnieniem jury uzyskany podczas odbywającego się Brukseli, w trakcie 58. Światowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik „BRUSSELS INNOVA 2009, konkursu „BRUSSELS EUREKA”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z badań w poradni. Badania są bezpłatne, nie wymagamy skierowań.