SCREENINGOWY AUDIOMETR TONALNY

 

Screeningowy Audiometr Tonalny (SAT) to urządzenie umożliwiające precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Składa się z modułu diagnozy słuchu obwodowego oraz modułu diagnozy centralnego przetwarzania słuchowego.

Diagnoza z wykorzystaniem systemu SAT obejmuje:

  • Badanie słuchu obwodowego – podczas badania diagnosta przeprowadza badanie audiometryczne. W czasie badania używane są sygnały testowe (tony proste) o częstotliwościach 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 750 Hz, 1000 Hz, 1500 Hz, 2000 Hz, 3000 Hz, 4000 Hz, 6000 Hz, 8000 Hz. Dziecko ma założone na głowę słuchawki i sygnalizuje, czy słyszy określone dźwięki.
  • Badanie centralnego przetwarzania słuchowego DPST – Test sekwencji długości tonów – polega na określeniu długości trwania poszczególnych sygnałów testowych. Na jego podstawie diagnosta określa zdolność różnicowania dźwięków pod względem czasu ich trwania. Dodatkowo określa też stan krótkotrwałej pamięci słuchowej.
  • PPST – Test sekwencji wysokości tonów – polega na określeniu względnej wysokości tonów w zaprezentowanej sekwencji tonów. Ocenie również podlega krótkotrwała pamięć słuchowa.

Wdrożenie SAT w leżajskiej poradni (XII 2014 r.) umożliwia zbadanie słuchu dziecka bez konieczności konsultacji  audiologicznej w gabinecie lekarskim. Celem tych działań jest skrócenie czasu przeprowadzenia całościowej diagnozy psychologiczno-pedagogicznej w poradni oraz w razie potrzeby podjęcie działań o charakterze rehabilitacyjnym i terapeutycznym.

Specjaliści wykonujący badania ukończyli szkolenie instruktażowo-certyfikacyjne prowadzone na licencji Pracowni Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku.

 

                                                                                                                            dr Magdalena Kozyra – Sekulska