Biofeedback

 

BIOFEEDBACK jest nieinwazyjną metodą neuroterapii trenującą funkcje psychiczne, neuropsychiczne i psychosomatyczne na poziomie centralnego układu nerwowego, pozwalającą przywrócić harmonię fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu.

W metodzie EEG Biofeedback osoba poddawana treningowi ma na ekranie komputera wyświetlane video-gry, którymi steruje wyłącznie za pomocą własnego umysłu (bez stosowania klawiatury czy myszki). Na głowie i uszach umieszczone są elektrody, dzięki którym prowadzący terapię dokonuje pomiarów aktywności poszczególnych części mózgu. Ta aktywność jest wywoływana przez planszę video, którą pacjent kontroluje umysłem. Osoba prowadząca trening monitorując przebieg tej aktywności, może odpowiednio motywować pacjenta do osiągania coraz lepszych wyników. W ten sposób mózg pacjenta uczy się pracy na korzystnych dla niego częstotliwościach.

Metoda Biofeedback wykorzystywana jest głównie w terapii dzieci z ADHD, ADD, specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysortografia, dyskalkulia), problemami z motywacją lub koncentracją uwagi, zaburzeniami pamięci, stanami lękowymi, nerwicą, agresją, zaburzeniami rozwoju mowy i płynności mowy.

Terapia metodą EEG Biofeedback jest nieinwazyjna i nie ma żadnych skutków ubocznych. W leżajskiej poradni stosowana jest od 2006 r. jako metoda wspomagająca w istotny sposób terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną.

 

                                                                                                  Pedagog PPP w Leżajsku

                                                                                                  Magdalena Kycia