Uczeń w kryzysie – pomoc interdyscyplinarna

 

Powiatowa Konferencja „Uczeń w kryzysie – pomoc interdyscyplinarna” zorganizowana w dniu 7 kwietnia 2011 r. w Dworze Starościńskim przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku, objęta honorowym patronatem Posła na Sejm R.P. Zbigniewa Rynasiewicza.

Dla każdego jest chyba oczywiste, że kryzys wywołuje poważne zakłócenie równowagi psychicznej człowieka – w takim samym stopniu dziecka – ucznia i osoby dorosłej – i w konsekwencji zaburza jego działanie. Dlatego każda osoba przeżywająca kryzys wymaga pomocy. Najczęściej korzysta wówczas z naturalnego systemu wsparcia tj. wsparcia osób bliskich: rodziny, przyjaciół czy grup samopomocy.

Osoby pozbawione tego naturalnego systemu wsparcia, po przeżyciach szczególnie drastycznych doświadczeń, których dezorganizacja psychiczna wywołana krytycznym wydarzeniem, osiągnęła ostrą fazę, powinny zostać objęte profesjonalną interwencją kryzysową.

Pod pojęciem profesjonalnej interwencji kryzysowej rozumiem metodę systemowego, interdyscyplinarnego, wielowątkowego oddziaływania na osobę w kryzysie, dostarczającą wszechstronnego wsparcia i wielostronnej pomocy: psychologicznej, materialno – bytowej, prawnej, społecznej, medycznej, informacyjnej i innej.

Podczas konferencji uczestnicy mieli możliwość wysłuchania przedstawicieli instytucji, które taką pomoc w razie potrzeby świadczą i współorganizują, oczywiście we współpracy ze szkołą ucznia, do której uczęszcza – tj. dyrekcji szkoły, pedagoga szkolnego, nauczycieli uczących dziecko – czyli szkolnego zespołu interwencji kryzysowej.

Celem nadrzędnym konferencji było przybliżenie uczestnikom możliwości pomocy świadczonej przez poszczególne instytucje w Powiecie Leżajskim i poza nim.

W I części teoretycznej wykład wprowadzający pt. „Uczeń w kryzysie – psychologiczna interwencja kryzysowa” wygłosiła dyrektor Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej w Stalowej Woli pani Maria Dekert.

W dalszej kolejności wystąpili:

pani Anna Lasek – sędzia  Sądu Powiatowego w Leżajsku, która przedstawiła „Aspekt prawny w interwencji kryzysowej”;

pan Wojciech Filip – ratownik medyczny Pogotowia Ratunkowego w Leżajsku, który omówił „Funkcjonowanie ratownictwa medycznego w interwencji kryzysowej”;

nadkomisarz Adam Kopacz z Policji Powiatowej w Leżajsku przedstawił „Kompetencje Policji w interwencji kryzysowej”;

pani Iwona Łobodzińska – specjalista pracy socjalnej  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leżajsku omówiła „Pomoc społeczną w interwencji kryzysowej”.

W części drugiej – praktycznej przedstawiono tragiczne wydarzenia i podjętą interwencję kryzysową w naszym powiecie przez Zespół Szkół Technicznych, i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną:

– pani Dorota Dąbek – pedagog ZST w Leżajsku przedstawiła interwencję kryzysową w praktyce szkolnej;

– o. Radomił Wójcikowski (Bazylika Ojców Bernardynów w Leżajsku) omówił „Aspekt duchowy w interwencji kryzysowej”;

– a panie: pedagog Justyna Sandomierska, psycholog Monika Chrząstek  z PPP w Leżajsku przybliżyły uczestnikom praktyczną stronę współpracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ze szkołami w interwencji kryzysowej”.

Niestety ze względów zdrowotnych nie mogłem wziąć udziału w konferencji, dlatego w sposób szczególny pragnę podziękować Staroście Leżajskiemu panu Robertowi Żołyni za jej prowadzenie i  słowo wstępne oraz pani Justynie Sandomierskiej i pani Monice Chrząstek, które z ramienia Poradni ją przygotowały.

 

 

                                                                                              Wojciech Kostek

                                                                                              Dyrektor PPP w Leżajsku