Konferencja naukowo–szkoleniowa „Interwencja Kryzysowa i mediacja w teorii i praktyce”

 

24 maja 2017 r. odbyła się konferencja naukowo – szkoleniowa Interwencja Kryzysowa i mediacja w teorii i praktyce mająca na celu przedstawienie wykorzystania mediacji jak też procedur interwencyjnych w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym.

Konferencję otworzyła psycholog Małgorzata Kosak przedstawiając wykład pt. „Uczeń w kryzysie – psychologiczna interwencja kryzysowa” zaś w dalszej części zajęcia terapii grupowej w kontekście zaburzeń adaptacyjnych, omawiając program terapeutyczny „Miasteczko” realizowany w PPP w Leżajsku.

Po wprowadzeniu sędzia Sądu Rejonowego w Leżajsku Anna Lasek przedstawiła aspekt prawny w interwencji kryzysowej, natomiast podinspektor Alina Pieniążek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie omówiła procedury interwencyjne policji wobec nieletnich sprawców czynów oraz małoletnich w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

W drugiej części konferencji pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku – pedagog Justyna Sandomierska i psycholog Monika Chrząstek – omówili uczestnikom konferencji procedury interwencyjne stosowane przez poradnię oraz procedury interwencji kryzysowej do wykorzystania w szkole.

Na koniec konferencji Renata Wiśniewska, mediator Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie, omówiła wykorzystanie mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym, a dyrektor Beata Wójtowicz i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Leżajsku zaprezentowali pilotażowy program „Mówię językiem żyrafy, wstęp do mediacji rówieśniczych”, który jest wdrażany w szkole.
W konferencji zorganizowanej w Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku uczestniczyło 70 osób.

Wojciech Kostek
Dyrektor PPP w Leżajsku

 

Program konferencji:
9.00 – 9.10 – Otwarcie konferencji p. Marek Śliż – Starosta Leżajski, powitanie uczestników – Wojciech Kostek – dyrektor PPP w Leżajsku.
9.10 – 9.40 – Uczeń w kryzysie – psychologiczna interwencja kryzysowa – Małgorzata Kosak – psychoterapeuta PPP w Leżajsku.
9.40 – 10.10 – Zajęcia terapii grupowej w kontekście zaburzeń adaptacyjnych – program terapeutyczny „Miasteczko” realizowany w PPP w Leżajsku – psychoterapeuta Małgorzata Kosak.
10.10 – 10.40 – Aspekt prawny w interwencji kryzysowej – Anna Lasek – sędzia SR w Leżajsku.
10.40 – 11.30 – Procedury interwencyjne policji wobec nieletnich sprawców czynów oraz małoletnich w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia – podinspektor Alina Pieniążek Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie.
11.30 – 12.00 – Przerwa kawowa
12.00 – 13.30 – Wykorzystanie mediacji w rozwiązywaniu konfliktów w środowisku szkolnym – Renata Wiśniewska, mediator Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie.

Przykłady dobrych praktyk:
13.30 – 13.50 – Interwencja Kryzysowa i Mediacja w PPP w Leżajsku – procedury stosowane w poradnianej praktyce – Justyna Sandomierska – pedagog, koordynator Zespołu Interwencji Kryzysowej i Mediacji PPP w Leżajsku.
13.50 – 14.10 – Procedury interwencji kryzysowej stosowane w szkole – Monika Chrząstek – psycholog PPP w Leżajsku, koordynator Sieci Współpracy i Samokształcenia Psychologów i Pedagogów Szkolnych Powiatu Leżajskiego.
14.10 – 14.30 – Wieloletni program mediacji szkolnych – prezentacja wdrażania pilotażowego programu Mówię językiem żyrafy, realizowanego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Leżajsku – Beata Wójtowicz – dyrektor SP Nr 1 w Leżajsku, realizatorzy projektu – Justyna Sandomierska, Monika Chrząstek – PPP w Leżajsku.
14.30 – zakończenie, podsumowanie konferencji, poczęstunek.