Metoda Tomatisa uczy słuchać

 

Bardzo ważnym wydarzeniem dla poradni były ogólnopolskie konferencje pt. „Metoda Tomatisa uczy słuchać” zorganizowane przez Young Digital Planet w Katowicach (24 X 2013 r.) i w Toruniu (6 XI 2013 r.) Podczas tych konferencji pracownicy poradni występowali jako prelegenci. Dyrektor poradni przedstawił funkcjonowanie poradni i wykorzystywanie specjalistycznego sprzętu w terapii dzieci, natomiast panie: Dorota Kostek i Magdalena Kozyra – Sekulska wystąpiły z wykładem pt. „Wyniki badań uwagi słuchowej metodą Tomatisa, a funkcjonowanie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi – studium indywidualnych przypadków”.Logopeda Dorota Kostek omawiała dzieci starsze z dysleksją rozwojową, afazją oraz zaburzeniami hiperkinetycznymi, natomiast Magdalena Kozyra – Sekulska przypadki dzieci z autyzmem objęte w poradni treningiem uwagi słuchowej.

Organizator konferencji (YDP Gdańsk) po wystąpieniach wielu specjalistów podczas konferencji w Katowicach dokonał ich korekty. W Toruniu podczas kolejnej konferencji pracownicy poradni występowali obok specjalistów z Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie i Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Była to nobilitacja dla naszej poradni i powiatu leżajskiego. Ogólnopolskie konferencje były doskonałym miejscem do promocji naszej placówki oraz powiatu leżajskiego w otoczeniu tak uznanych instytucji. Czas na przygotowanie materiałów szkoleniowych był długi i wymagał wielu wysiłków i rzetelnej współpracy pracowników poradni.

 

                                                                                                     Wojciech Kostek

                                                                                                    Dyrektor PPP w Leżajsku