Mediacja w szkole – od teorii do praktyki

 

Międzynarodowa konferencja naukowo – szkoleniowa „Mediacja w szkole – od teorii do praktyki” 21-22.04.2010 r.

Poradnia Psychologiczna – Pedagogiczna i Starostwo Powiatowe w Leżajsku, wspólnie z Podkarpackim Kuratorem Oświatyzorganizowała w Leżajsku w dniach 21-22 kwietnia 2010 r. dwudniową międzynarodową konferencję naukowo – szkoleniową „Mediacja w szkole – od teorii do praktyki”.

Pierwszy dzień konferencji przeznaczony był dla dyrektorów podkarpackich poradni psychologiczno – pedagogicznych, dyrektorów wydziałów i wizytatorów z Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, jak też zaproszonych gości. Konferencję zarówno pierwszego, jak i drugiego dnia otworzył Starosta Leżajski pan Robert Żołynia, a prowadził Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku pan Wojciech Kostek.

W dniu 21 kwietnia 2010 r. w konferencji udział wzięli:

 1. Pan Zbigniew Rynasiewicz – Poseł na Sejm RP, który objął konferencję honorowym patronatem,
 2. Pan Paweł Hobziej – Lwowski Kurator Oświaty,
 3. Pan Oleksiej Rabokoń – Przewodniczący Periatyńskiej Rejonowej Rady,
 4. Pan Wołodimir Prokopienko – Naczelnik Wykonawczego Aparatu Periatyńskiej Rejonowej Rady,
 5. Pani Alina Pieniążek – Dyrektor Wydziału Ewaluacji Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 6. Pani Zofia Igras – Dyrektor Wydziału Kontroli Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 7. Pan Roman Shyyan – Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Lwowie,
 8. Pani Olena Hartsula – Kierownik Departamentu Eurointegracyjnych Aspektów Edukacji w Instytucie Szkolenia Nauczycieli we Lwowie,
 9. Witalij Sidorienko – Burmistrz miasta Czernozawadzkoje,
 10. Oliesa Bogatir – kierownik sektora wykonawczego Periatyńskiej Rejonowej Rady,
 11. Irina Taran – Przewodnicząca organizacji «Wiądące inicjatywy»,
 12. Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie,
 13. Dyrektorzy podkarpackich poradni psychologiczno – pedagogicznych,
 14. Media lokalne i regionalne.

Drugiego dnia w konferencji uczestniczyli dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pedagodzy i psychologowie z leżajskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz dyrektorzy i pracownicy placówek oświatowych z Powiatu Leżajskiego.

Konferencja tematycznie obejmowała następujące zagadnienia:

W I części: „Mediacja szkolna jako alternatywna metoda wychowawcza” oraz omówienie programu „Mediacja szkolna – etapy wdrażania programu do szkół gimnazjalnych”, które omówiła pani dr Agnieszka Lewicka.

W części II zaprezentowano przykłady dobrej praktyki przez Gimnazjum nr 19 w Lublinie, reprezentowane przez panią pedagog Agnieszkę Dragan oraz mediatora panią Ewę Trojanowską. W tej części konferencji również nauczyciele ze szkół podstawowych z Periatynia na Ukrainie, zaprezentowali dokonania w zakresie wdrożonych w szkołach mediacji i negocjacji. Delegacji przewodniczył Aleksiej Rabokoń – Przewodniczący Rejonowej Rady w Periatyniu, a dokonania szkolne prezentowała pani Irina Taran oraz mediatorzy – uczniowie Aleksander Guzd i Tetiana Diemiedienko.

Celem zorganizowanej w leżajskim Dworze Starościńskim konferencji było: – upowszechnienie wiedzy w poradniach psychologiczno – pedagogicznych z zakresu mediacji i negocjacji szkolnych jako alternatywnej metody wychowawczej oraz zachęcenie poradni do rozpropagowania  przedstawionej problematyki w rejonach ich działania, – wdrożenie w Powiecie Leżajskim pilotażowego programu mediacji i negocjacji szkolnych jako jednego z możliwych sposobów rozwiązywania konfliktów szkolnych i rówieśniczych.

Wojciech Kostek