Bezpieczeństwo dzieci naszą troską

 

W dniu 22 kwietnia 2010 r. pani pedagog Dorota Kostek reprezentowała naszą poradnię w wojewódzkiej konferencji „Bezpieczeństwo dzieci naszą troską”, zorganizowanej przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty pana Jacka Wojtasa z udziałem Wojewody Podkarpackiego pana dr Mirosława Karapyty. Konferencja odbyła się w Rzeszowie, w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej.

Pani pedagog Dorota Kostek przedstawiła w przykładach dobrej praktyki „Formy profilaktyki na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”, uwzględniające oczywiście powiatowe profilaktyczne konkursy plakatowe i powiatowe przeglądy dziecięcych i młodzieżowych małych form teatralnych, które są organizowane przez poradnię od dziesięciu lat.

 

Wojciech Kostek