Sieć współpracy Poradni ze szkołami z powiatu leżajskiego

 

25 października 2012 r. odbyła się w Dworze Starościńskim powiatowa konferencja pt. „Sieć współpracy Poradni ze szkołami z powiatu leżajskiego”, zorganizowana przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku dla dyrektorów, pedagogów i psychologów z powiatu leżajskiego

Celem konferencji było przedstawienie oferty poradni oraz możliwych form współpracy ze szkołami, w istotnych kwestiach dotyczących codziennego funkcjonowania: organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole, prowadzenia interwencji kryzysowej i mediacji, poradnictwa zawodowego, samokształcenia psychologów i pedagogów szkolnych oraz logopedów.

Uczestnikom konferencji przybliżono projekt pt. „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W drugiej części konferencji przedstawiciel firmy Public Consulting Group z Łodzi, pani Ewa Kochanowska dokonała prezentacji przez łącze internetowe (online) programu komputerowego EdPlan, – który umożliwia elektroniczne tworzenie dokumentacji dla uczniów ze SPE (IPET, PDW, KIPU), gwarantując bezpieczeństwo wrażliwych danych uczniów oraz pełną zgodność z wymogami nowego prawa oświatowego.

W konferencji uczestniczyło 54 osoby, słowa uznania kieruję pod adresem dyrektora Muzeum Ziemi Leżajskiej pana Andrzeja Chmury, który nieodpłatnie udostępnił nam salę konferencyjną dla potrzeb konferencji i pana Kamila Szczepanika, sprawującego nadzór nad sprzętem komputerowym oraz audio – video, który umożliwił prezentację programu Ed-Plan w wersji online.

                                                                                                                                    Wojciech Kostek

                                                                                                                            Dyrektor PPP w Leżajsku