Wczesne wspomaganie szansą zrównoważonego rozwoju dziecka

 

23 maja 2017 r. zostało zorganizowane przez dyrektora Wojciecha Kostka szkolenie dla specjalistów realizujących w Powiecie Leżajskim wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Uczestniczyło w nim ok. 60 osób: z NORW w Nowej Sarzynie, SOSW w Leżajsku, ORW w Laszczynach oraz pracownicy leżajskiej poradni.

Celem szkolenia była standaryzacja diagnozy i terapii małego dziecka w naszym powiecie.

8 godzinne szkolenie prowadził w Muzeum Ziemi Leżajskiej dr Radosław Piotrowicz (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie).

Wojciech Kostek
Dyrektor PPP w Leżajsku

 

TEMATYKA SZKOLENIA:

1. Modele współpracy i budowania zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
2. Diagnoza funkcjonalna, a diagnoza kliniczna – w modelu ICF. Zastosowanie w pracy zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
3. Diagnoza funkcjonalna rozwojowa małego dziecka oraz strategie wsparcia w indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym.
4. Zasady konstruowania indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych.