Udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku Wojciech Kostek przeprowadził szkolenie dla dyrektorów szkół i placówek podczas narad inaugurujących rok szkolny 2010/2011, zorganizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie (6.09.2010 r.) i Przemyślu (7.09.2010 r.).

Szkolenie dotyczyło organizowania i udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej na przykładzie dobrej praktyki leżajskiej poradni i Zespołu Szkół w Kuryłówce.

Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem w szczególności ze strony dyrektorów z przemyskich placówek.

                                                                                                 Wojciech Kostek

                                                                                                 Dyrektor PPP w Leżajsku