Elementarz dla rodziców i nauczycieli cz. II

 

Słowo wstępne

Oddajemy do rąk Państwa drugą część „Elementarza dla Rodziców”, poświęconą w całości zaburzeniom rozwoju mowy i wadom wymowy. Niniejsza publikacja może być również skierowana do nauczycieli i wychowawców edukacji wczesnoszkolnej, którzy dostrzegają i tych którzy w swej codziennej praktyce nie zauważają problemów dzieci z zaburzoną mową. Ukaże im specyfikę tego zagadnienia a zarazem może pobudzić do szukania pomocy u specjalisty – logopedy.

Elementarz zawiera informacje na temat prawidłowości i odstępstw w rozwoju mowy dziecka, od chwili jego przyjścia na świat do ukończenia procesu kształtowania się mowy, wskazówki jak należy postępować, aby rozwój ten przebiegał prawidłowo oraz znaczenia wad wymowy dla funkcjonowania ucznia w klasie i grupie rówieśniczej. Na zakończenie przedstawiony jest raport z przeprowadzonych badań psychologicznych i logopedycznych dzieci sześcioletnich. Uzyskane wyniki zwiększają zasób wiedzy o deficytach rozwojowych i wadach wymowy dzieci rozpoczynających naukę szkolną. Mogą być także wykorzystane do skuteczniejszych oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych ze strony szkoły.

Życzę Państwu przyjemnej i refleksyjnej lektury.

Rozwój mowy dziecka

Zaburzenia mowy u dzieci

Najczęściej występujące wady wymowy

Dyrektor Poradni:

Wojciech Kostek