Ukraina 2010

 

Relacja z pobytu na Ukrainie w okresie 15 – 21 VIII 2010 r.

Przedstawiciele Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku: Monika Golenia-Kmiecik (pedagog, mediator) i Justyna Sandomierska (pedagog, mediator) wraz z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół Technicznych w Leżajsku i Zespołu Szkół w Nowej Sarzynie uczestniczyli w Periatyniu na Ukrainie w warsztatach mediacyjnych.

Czterodniowe szkolenie było zorganizowane przez ukraińską organizację „Kobiece inicjatywy”. Uczestniczyła w nim również ukraińska młodzież – kandydaci na szkolnych mediatorów. Zajęcia miały charakter teoretyczny (podstawowe pojęcia, zakres, zasady i procedury prowadzenia mediacji) i praktyczny (ćwiczenie prowadzenia mediacji między skonfliktowanymi stronami). Po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy szkolenia (w tym polscy nauczyciele i uczniowie) otrzymali certyfikaty potwierdzające jego ukończenie.

Mediatorzy pracujący w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku mieli okazję zobaczyć, jak uczniowie ukraińscy szkolą swoich rówieśników w zakresie mediacji. Poznali również metodę „kręgu”, która ma na celu zapobieganie powstawaniu konfliktów w szkole. Metodę tą, opartą na wzajemnej komunikacji i współpracy, pracownicy poradni mają zamiar przedstawić pedagogom i psychologom z terenu powiatu leżajskiego.

Członkowie leżajskiej delegacji mieli również okazję uczestniczyć w  dwóch spotkaniach Rady Rejonowej Periatynia zorganizowanych przez Przewodniczącego Rejonu Periatyńskiego, pana Aleksieja Piotrowicza Riabokonia.

Podczas pierwszego spotkania przedstawiono efekty wprowadzenia mediacji do szkół, prokuratury i policji. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Ukraińskiego Centrum Porozumienia w Kijowie, którzy omówili wdrożony do szkół podstawowych program „Szkolna Służba Porozumienia”.

Podczas drugiego posiedzenia Rejonowej Rady obecni byli również: pan Ryszard Sosnowski – Radca Polskiej Ambasady w Kijowie, Robert Żołynia – Starosta Leżajski oraz Halina Samko – dyrektor ZST w Leżajsku.

Pobyt na Ukrainie i związane z nim uczestnictwo w szkoleniach i radach przybliżył uczestnikom delegacji ważną rolę, jaką może odgrywać mediacja w szkole.

 

Monika Golenia-Kmiecik

pedagog PPP w Leżajsku

Zobacz również:

Ukraina 2011

Ukraina 2009