Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

 

28 marca 2008 r. dyrektor Poradni Wojciech Kostek wraz z zespołem ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadził szkolenie podczas konferencji zorganizowanej przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty w zakresie organizowania i prowadzenia w poradni wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W konferencji brali udział dyrektorzy podkarpackich poradni psychologiczno – pedagogicznych, wizytatorzy Kuratorium Oświaty, pani Alina Pieniążek – Dyrektor Wydziału Edukacji Podstawowej i Gimnazjalnej w Kuratorium Oświaty oraz pan Jerzy Cypryś – Wicekurator Oświaty w Rzeszowie.

Dyrektor leżajskiej poradni Wojciech Kostek przedstawił przygotowania placówki w zakresie prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dotyczące:

  1. Planowania doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej.
  2. Powołania zespołu ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  3. Opiniowania o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz dokumentowania przez zespół pracy z dzieckiem.
  4. Adaptacji i remontów nowych pomieszczeń do prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
  5. Doposażenia poradni w niezbędne pomoce dydaktyczne i sprzęt specjalistyczny.
  6. Kontynuowania specjalistycznego doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej realizującej to zadanie.

Pani pedagog Ewa Dubiel omówiła sposób prowadzenia diagnozy psychologiczno – pedagogicznej realizowanej w poradni oraz narzędzia diagnostyczne do jej stosowania, pani Magdalena Kozyra – neurologopeda i zarazem koordynator zespołu ds. wwrd działającego w poradni omówiła diagnozę i terapię logopedyczną prowadzoną w poradni.

Pani fizjoterapeuta Maja Gajewska omówiła prowadzenie rehabilitacji ruchowej oraz diagnozę rozwoju ruchowego dziecka i zakres współpracy z lekarzami specjalistami w usprawnianiu ruchowym dziecka.

Na koniec uczestnicy obejrzeli film instruktażowy przygotowany przez dyrektora poradni omawiający diagnozę psychologiczno – pedagogiczną dziecka w wieku trzech lat, upośledzonego w stopniu umiarkowanym z Zespołem Downa.

Diagnozę przeprowadziła pani pedagog Ewa Dubiel i pani psycholog Edyta Palus. W dalszej części pokazano terapię logopedyczną dziecka z zaburzonym rozwojem mowy oraz rehabilitację ruchową dziecka w wieku trzech lat z zanikiem mięśni. Terapię logopedyczną prowadziła pani Magdalena Kozyra, a rehabilitację ruchową pani fizjoterapeuta Maja Gajewska.

 

Wojciech Kostek