XVII Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy

Hity i Mity – życie w rekl(ł)amie

rozstrzygnięty!

XVII Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy Hity i Mity – życie w rekl(ł)amie został zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku i Franciszkański Ośrodek Kultury w Leżajsku.

Pedagog Dorota Kostek – organizator konkursu – opracowała jego motto, cele i główne założenia, regulamin wraz z materiałem profilaktycznym dla nauczycieli oraz z pedagog Moniką Golenia – Kmiecik przygotowała wystawę prac plakatowych w Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku, która jest obecnie eksponowana na tablicach korytarza leżajskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

XVII Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy pod hasłem Hity i Mity – życie w rekl(ł)amie dotyczył następujących obszarów tematycznych:

  1. Pokazanie uczniom, że reklama może zniekształcać rzeczywistość, kłamać – zagrożenia płynące z reklamy.
  2. Niepoddawanie się mitom reklamowym oraz pomoc ofiarom nieuczciwych twórców reklam.
  3. Korzyści wypływające z reklamy – hity, czyli  produkty cieszące się popularnością poparte rzetelną informacją.
  4. Emocjonalne oddziaływanie – uderzanie w odbiorcę słowem, grafiką czy filmem.

Termin nadsyłania prac konkursowych wyznaczono do dnia 13 kwietnia 2018 r. Na konkurs wpłynęło łącznie 95 prac plakatowych w tym:

  • 39 prac z gimnazjów: Kuryłówka, Wierzawice, Giedlarowa, Leżajsk;
  • 56 prac ze szkół podstawowych: SP Nr 1 Leżajsk, SP Nr 2 Leżajsk, SP Nr 3 Leżajsk, Dąbrowica, Giedlarowa, Wólka Grodziska, Ruda Łańcucka, Wierzawice, Jelna, Brzyska Wola.

W dniu 20 kwietnia 2018 r. jury w składzie: Paweł Kupras – przewodniczący, Magdalena Szklanny – członek, Wojciech Kostek – przedstawiciel organizatora, dokonało rozstrzygnięcia konkursu i przyznało:

  • w kategorii gimnazjów: 5 nagród i 10 wyróżnień;
  • w kategorii szkół podstawowych: 10 nagród i 20 wyróżnień. Łącznie nagrodzono 45 uczniów.

17 maja 2018 r. w Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku zakończono XVII Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy Hity i Mity – życie w rekl(ł)amie. Nagrody laureatom i finalistom konkursu oraz podziękowania dla nauczycieli wręczali: Starosta Leżajski pan Marek Śliż, Starszy wizytator – Rzecznik prasowy Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pani Mariola Kiełboń, Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Leżajsku pani Alina Cebulak i Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku pan Wojciech Kostek.

W kategorii szkół podstawowych nagrodzono:

laureaci:

Amelia Olechowska – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Leżajsku,

Mateusz Domin, Natalia Fus – Szkoła Podstawowa w Giedlarowej,

Magdalena Rup – Szkoła Podstawowa w Wierzawicach,

Radosław Rodecki, Magdalena Hacia, Małgorzata Staroń, Julia Staroń, Zuzanna Leniart, Patrycja Borek – Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli.

Wyróżniono:

finaliści:

Kornelia Kwitkowska, Lena Banaś,  Julia Burek,  Julia Paładiczuk – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Leżajsku,

Małgorzata Gajewska, Natalia Karwan – Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy,

Zuzanna Stanisławska, Krystian Kuliński, Martyna Suszyło – Szkoła Podstawowa w Giedlarowej,

Izabela Śmiałek – Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej,

Jakub Kania – Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej,

Kinga Kuczek, Diana Czop – Szkoła Podstawowa w Wierzawicach,

Radosław Chmura, Klaudia Niemczyk – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Leżajsku,

Karolina Wiatr – Szkoła Podstawowa w Jelnej,

Rafał Masełek, Zuzanna Wnuk, Marek Socha, Dawid Czechera – Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli.

 

W kategorii gimnazjów nagrodzono:

laureaci:

Patrycja Stecki,  Karolina Świta – Gimnazjum w Kuryłówce,

Izabella Kryla – Gimnazjum w Wierzawicach,

Katarzyna Długosz,  Małgorzata Hryniewska – Gimnazjum w Leżajsku.

Wyróżniono:

finaliści:

Dawid Staroń, Katarzyna Leniart, Agata Ostrowska, Katarzyna Piotrowska, Beata Rusinek, Patrycja Trójniak – Gimnazjum w Kuryłówce,

Dagmara Leja – Gimnazjum w Wierzawicach,

Małgorzata Wołoch, Julia Szczap, Paulina Siłko – Gimnazjum w Leżajsku.

Konkursowi plakatowemu patronował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.

Sponsorami konkursu była Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A w Rzeszowie i Starostwo Leżajskie.

Przebieg konkursu był nagrywany przez Lokalną Telewizję Kablową LokalTel z Nowej Sarzyny.

Dorota Kostek