XVI Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy

Lajki i hejty – nie zaburzaj rzeczywistości!

Profilaktyka uzależnień XXI wieku dotyczył profilaktyki cyberprzemocy, zawierał następujące obszary tematyczne:

 • portale społecznościowe mogą zaburzać wizję rzeczywistości, zachęcenie do realnych kontaktów,
 • działanie w Internecie, które jest przejawem złości, agresji i nienawiści; wszelkie formy uderzenia w kogoś, głównie słowem, ale i grafiką czy filmem,
 • czytanie, odbieranie i lajkowanie postów jako reakcja w zależności od kontekstu, a nie narzędzie o nieskończonym potencjale przekazywania różnych informacji.

Konkurs składał się z dwóch elementów:

 • zajęć psychoedukacyjnych w szkole polegających na wzmacnianiu indywidualnych zasobów i rozwijaniu kompetencji odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjnej,
 • wykonania pracy plastycznej zgodniej z tematem konkursu i zaprezentowanie jej na forum publicznym; plakat jako jedna z metod przekazywania myśli, bardzo łatwy do odczytania, prosty i zwięzły.

Zawierał cele profilaktyczne i edukacyjne:

 • umiejętność identyfikowania treści pod względem semantycznym zawartych w różnego rodzaju wpisach,
 • rozumienie „Lubię to” jako pozytywna reakcja związana z przekazywaniem różnych informacji w zależności od kontekstu,
 • uświadomienie, że lajk nie jest jednowymiarowy – aprobata, współczucie, nagłośnianie,
 • zasady poruszania się na portalach społecznościowych,
 • budowanie poczucia własnej wartości w oparciu o posiadane umiejętności, zamiłowania i pasje,
 • rozpoznawanie i hierarchizacja wartości,
 • kształtowanie prawidłowego zachowania i postawy etycznej w korzystaniu z Facebooka, Twittera, Instagramu,
 • inspirowanie do kreatywnego korzystania z Internetu,
 • poznanie przez uczniów zasad postępowania w przypadku zauważenia niepokojących objawów cyberprzemocy oraz skutecznej interwencji,
 • kreatywne wypełnianie czasu wolnego, rozwijanie zdolności plastycznych, predyspozycji artystycznych u uczniów oraz eksponowanie ich przed własną grupą i na forum powiatowym.

W grudniu 2016 r. Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski wyrazili zgodę na objęcie XVI edycji konkursu swoim honorowym patronatem. Do 15 stycznia 2017 r. szkoły podstawowe i gimnazjalne z powiatu leżajskiego otrzymały regulamin konkursu, który został zamieszczony do pobrania dla nauczycieli na stronie internetowej poradni. Termin nadsyłania prac konkursowych wyznaczono do dnia 24 marca 2017 r. W dniu 28 marca 2017 r. Jury w składzie: Paweł Kupras – przewodniczący, Ewa Dubiel i Dorota Kostek dokonało rozstrzygnięcia konkursu przyznając nagrody indywidualne dla 41 nagrodzonych i wyróżnionych laureatów i finalistów konkursu.
Na konkurs wpłynęło 156 prac plastycznych. Jury dokonało ich oceny wyróżniło i nagrodziło 41 prac uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

W kategorii szkół podstawowych nagrodzono:
1. Agnieszka Brudniak – SP Nr 1 Leżajsk.
2. Katarzyna Warzybok – SP Nr 3 Leżajsk.
3. Antonina Ździebko – SP w Giedlarowej.
4-5 Eryka Król, Małgorzata Gajewska – SP w Dąbrowicy.

Wyróżniono:
1-3. Mikołaj Cholewiak, Oliwia Maj, Wacław Stecki – S.P. Nr 1 w Leżajsku.
4-8. Michał Karp, Hubert Łabaziewicz, Amelia Olechowska, Julia Burek, Julia Dąbek – S.P. Nr 3 w Leżajsku.
9. Jakub Kania – S.P. w Rudzie Łańcuckiej.
10-11. Diana Czop, Mikołaj Lic – S.P. w Wierzawicach.
12. Natalia Karwan – S.P. w Dąbrowicy.
13. Aleksandra Zych – S.P. w Jelnej.

W kategorii gimnazjów nagrodzono:
1. Karolina Gwóźdź – Gimnazjum w Leżajsku.
2-3. Agata Ostrowska, Beata Rusinek – Gimnazjum w Kuryłówce.
4. Izabella Kryla – Gimnazjum w Wierzawicach.
5-6. Patrycja Dec, Julita Paszek – Gimnazjum w Nowej Sarzynie.
7. Katarzyna Chmura – Gimnazjum w Grodzisku Dolnym.

Wyróżniono:
1-2. Wiktoria Drożdżak, Oliwia Konior – Gimnazjum w Leżajsku.
3-10. Izabela Gorący, Andżelika Kotulska, Katarzyna Piotrowska, Aleksandra Bazan, Natalia Ćwikła, Patrycja Socha, Jagoda Wolanin, Marcin Rauza – Gimnazjum w Kuryłówce.
11. Dagmara Leja – Gimnazjum w Wierzawicach.
12-13. Eliza Dąbek, Ilona Leja – Gimnazjum w Giedlarowej.
14. Daria Paul – Gimnazjum w Nowej Sarzynie.
15. Kinga Zacharyasz – Gimnazjum w Dąbrowicy.
16. Kamila Kycia – Gimnazjum w Starym Mieście.
W dniu 6 kwietnia b.r. zaplanowano zakończenie konkursu plakatowego, jednak decyzją dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku zakończenie konkursu przeniesiono na dzień 19 maja 2017 r. podczas XVI Powiatowego Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna 2017 Lajki i Hejty – nie zaburzaj rzeczywistości! Profilaktyka uzależnień XXI wieku.
Konkurs został zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku i Franciszkański Ośrodek Kultury w Leżajsku. Pedagog Dorota Kostek z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku opracowała motto konkursu, jego cele i główne założenia, regulamin konkursu wraz z materiałem profilaktycznym dla nauczycieli oraz wspólnie z pedagog Moniką Golenia – Kmiecik przygotowała wystawę prac plakatowych we Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku, która będzie wyeksponowana w leżajskiej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej do czasu zorganizowania następnej edycji konkursu. Nagrodzone prace już teraz można oglądać na tablicach korytarza Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku.
W zakończeniu konkursu zorganizowanym 19 maja 2017 r. uczestniczyli nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie, nauczyciele – opiekunowie, rodzice uczniów oraz zaproszeni goście: Dyrektor Wydziału Rozwoju i Wsparcia Edukacji w Podkarpackim Kuratorium Oświaty pani Jolanta Niedźwiedzka, Starosta Leżajski pan Marek Śliż i Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku – p. Wojciech Kostek, wręczając laureatom i finalistom konkursu nagrody indywidualne.

Przebieg przeglądu był nagrywany przez telewizję kablową Lokal – Tel z Nowej Sarzyny.

Sponsorzy XVI Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego to: Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Starostwo Powiatowe w Leżajsku oraz Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A w Rzeszowie.

Patronat honorowy nad konkursem sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.

Dorota Kostek
Pedagog PPP w Leżajsku