XV Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy

„Tak ale Nie! Nic w nadmiarze: profilaktyka uzależnień behawioralnych”

 

14 kwietnia 2016 r. we Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku zakończono XV edycję Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem Tak ale Nie! Nic w nadmiarze: profilaktyka uzależnień behawioralnych, otwierając jednocześnie wystawę prac plakatowych laureatów i finalistów biorących udział w konkursie.

Nadmiar zakupów – powoduje brak pieniędzy, nadmiar telefonu – powoduje jego uwielbienie, nadmiar milczenia – powoduje brak komunikacji, nadmiar słów – powoduje brak ich słyszenia, nadmiar TV, Internetu czy gier komputerowych – powoduje utratę kontroli nad rzeczywistością. Nadmiar czegoś jednego powoduje brak czegoś drugiego i niczego nie zastępuje

– powiedział Wojciech Kostek dyrektor poradni rozpoczynając uroczystość rozstrzygnięcia konkursu.

Konkurs został zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku i Franciszkański Ośrodek Kultury w Leżajsku. Pedagog Dorota Kostek z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku opracowała motto konkursu, jego cele i główne założenia, regulamin konkursu wraz z materiałem profilaktycznym dla nauczycieli oraz przygotowała wystawę prac plakatowych, która będzie eksponowana do 13 maja 2016 r. we Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku.

XV Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy pod hasłem: Tak ale Nie! Nic w nadmiarze dotyczył profilaktyki uzależnień behawioralnych i składał się z dwóch elementów:

 1. Zajęć psychoedukacyjnych w szkole polegających na wzmacnianiu indywidualnych zasobów i rozwijaniu kompetencji odpowiedzialnego korzystania z dobrodziejstw cywilizacyjnych.
 2. Wykonania pracy plastycznej zgodnej z tematem konkursu i zaprezentowanie jej na forum publicznym; plakat jako jedna z metod przekazywania myśli, bardzo łatwy do odczytania w sposób prosty i zwięzły.

Obszary tematyczne konkursu – od czego uzależniają się dzieci i młodzież – obejmowały: telefon, smartfon (fonoholizm), Internet, portale społecznościowe, gry komputerowe, hazard – gry w sieci i na automatach, TV, zakupy.

Cele profilaktyczne i edukacyjne konkursu przedstawiały się następująco:

 • budowanie poczucia własnej wartości w oparciu o własne zainteresowania i umiejętności,
 • rozpoznawanie i hierarchizacja wartości, wspieranie rozwoju moralnego,
 • kształtowanie prawidłowych zachowań i postaw w korzystaniu z Facebooka, Twittera, Instagrama,
 • inspirowanie do kreatywnego korzystania z Internetu i urządzeń mobilnych,
 • trening zachowań i przeżywanie różnych stanów emocjonalnych przez odgrywanie scenek,
 • wypełnianie czasu wolnego: rozwijanie zdolności plastycznych, talentów oraz predyspozycji u uczniów, eksponowanie ich przed własną grupą i na forum powiatowym,
 • umiejętność zdefiniowania i rozumienia pojęć: uzależnienie od zachowań/czynności, czyli uzależnianie behawioralne; wskazywanie, jak rozpoznać pierwsze objawy uzależnienia,
 • poznanie przez uczniów zasad postępowania w  przypadku zauważenia niepokojących objawów uzależnienia oraz skutecznej interwencji.

Na konkurs wpłynęło 223 prace: 113 ze szkół podstawowych i 110 z gimnazjów, co oznacza, że aż tak wielu młodych ludzi pochyliło się nad tym niełatwym zagadnieniem i zechciało o nim opowiedzieć innym na swoich plakatach. Ich prace nie milczą, nie krzyczą – one mówią. Oddają sedno hasła tegorocznego konkursu TAK ale NIE! Nic w nadmiarze.

Jury konkursowe w składzie:

 1. Paweł Kupras – przewodniczący,
 2. Jolanta Kędzierska – członek,
 3. Dorota Kostek – członek i protokolant,

dokonało oceny nadesłanych prac i wyróżniło oraz nagrodziło 31 uczniów.

Lista laureatów i finalistów XV Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem Tak ale Nie! Nic w nadmiarze: profilaktyka uzależnień behawioralnych przedstawia się następująco:

Nagrody w kategorii szkół podstawowych:

– Katarzyna Piotrowska – klasa VI S.P. w Brzyskiej Woli, opiekun Elżbieta Fus,

– Anna Zimoń – klasa IV S.P. w Sarzynie, opiekun Alicja Drapała,

– Sara Jagusztyn – klasa IV S.P. Nr 1 w Leżajsku, opiekun Beata Wójtowicz,

– Martyna Majewska – klasa V S.P. w Giedlarowej, opiekun Anna Chmura,

– Eryka Król – klasa V S.P. w Dąbrowicy, opiekun Zofia Frączek – Skwara,

Wyróżnienia w kategorii szkół podstawowych:

– Katarzyna Zielińska klasa IV S.P. w Rudzie Łańcuckiej,

– Wiktoria Rudzińska klasa IV S.P. w Rudzie Łańcuckiej – opiekun Małgorzata Podkalicka,

– Michał Rydzik klasa VI S.P. Nr 1 w Leżajsku,

– Wojciech Zajączkowski klasa VI S.P. Nr 1 w Leżajsku – opiekun Beata Wójtowicz,

– Zuzanna Płaza klasa III S.P. Nr 1 w Leżajsku,

– Aleksandra Sandomierska klasa III S.P. Nr 1 w Leżajsku – opiekun Krystyna Krawczyk,

– Maria Szast klasa IV S.P. w Giedlarowej – opiekun Anna Chmura,

– Konrad Dunicz klasa V S.P. Nr 2 w Leżajsku – opiekun Anna Szczawińska,

– Kacper Stopyra klasa V S.P. w Grodzisku Dolnym – opiekun Lidia Pikuła,

– Mateusz Wiech klasa VI S.P. Nr 3 w Leżajsku – opiekun Małgorzata Mach.

Nagrody w kategorii gimnazjów:

– Eliza Dąbek klasa I Gimnazjum w Giedlarowej – opiekun Anna Chmura,

– Wiktoria Drożdżak klasa II Gimnazjum w Leżajsku,

– Karolina Gwóźdź klasa II Gimnazjum w Leżajsku,

– Anna Rejman klasa III Gimnazjum w Leżajsku – opiekun Barbara Kuczek,

– Katarzyna Chmura klasa II Gimnazjum w Grodzisku Dolnym – opiekun Lidia Pikuła,

– Anna Hacia klasa II Gimnazjum w Kuryłówce – opiekun Małgorzata Sztyrak.

Wyróżnienia w kategorii gimnazjów:

– Paulina Zygmunt klasa III Gimnazjum w Brzózie Królewskiej,

– Anastazja Majder klasa II Gimnazjum w Brzózie Królewskiej,

– Aleksandra Turczyn klasa III Gimnazjum w Brzózie Królewskiej – opiekun Anna Marciniak,

– Karolina Giza klasa II Gimnazjum w Leżajsku – opiekun Barbara Kuczek,

– Oktawia Krupa klasa III Gimnazjum w Kuryłówce,

– Agata Ostrowska klasa I Gimnazjum w Kuryłówce,

– Andżelika Kotulska klasa II Gimnazjum w Kuryłówce – opiekun Małgorzata Sztyrak,

– Małgorzata Pytel klasa II Gimnazjum w Grodzisku Górnym,

– Aleksandra Małek klasa III Gimnazjum w Grodzisku Dolnym – opiekun Lidia Pikuła.

– Iwona Wielgosz klasa I Gimnazjum w Giedlarowej – opiekun Anna Chmura.

W zakończeniu konkursu uczestniczyli nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie, nauczyciele – opiekunowie, rodzice uczniów oraz zaproszeni goście: Starosta Leżajski – p. Marek Śliż, Kustosz Bazyliki OO. Bernardynów w Leżajsku O. Joachim Ciupa i Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku – p. Wojciech Kostek, wręczając laureatom i finalistom konkursu nagrody indywidualne oraz podziękowania ich nauczycielom.

Sponsorzy XV Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego Tak ale Nie! Nic w nadmiarze: profilaktyka uzależnień behawioralnych to: Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Starostwo Powiatowe w Leżajsku.

Patronat honorowy nad konkursem sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.

Uroczystość uświetnił występ teatrzyku dziecięcego z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli, który przedstawił inscenizację pt. „Baśniowy ambaras” oraz wokaliści z Gminnego Ośrodka Kultury w Kuryłówce w składzie: Tomasz Wnuk, Dominika Socha i Kamil Kotulski. Przebieg z uroczystości był nagrywany przez Lokalną Telewizję Lokal – Tel w Nowej Sarzynie.

 

                                                                                                  Koordynator projektu

                                                                                                  pedagog Dorota Kostek