XIV Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy

„Mobbing – nie stosuję, nie ignoruję”

 

9 kwietnia 2015 r. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku zakończono XIV edycję Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „Mobbing – nie stosuję, nie ignoruję”, otwierając jednocześnie wystawę prac plastycznych laureatów i finalistów biorących udział w konkursie.

W zakończeniu konkursu uczestniczyli:

 1. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie z powiatu leżajskiego,
 2. Nauczyciele i opiekunowie, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursie,
 3. Wicestarosta Leżajski – p. Zdzisław Leśko,
 4. Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Promocji i Kultury w Starostwie Leżajskim – p. Alina Cebulak,
 5. Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku – p. Iwona Tofilska,
 6. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku – p. Wojciech Kostek.

XIV Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy pod hasłem: „Mobbing – nie stosuję, nie ignoruję” dotyczył profilaktyki antymobbingowej.

Profilaktyczne cele konkursu obejmowały: 

 • Wdrażanie do przestrzegania prawa każdego ucznia do godności osobistej.
 • Promowanie postawy eliminowania i niestosowania mobbingu w Internecie: nie zamieszczam, nie laikuję, nie publikuję.
 • Uczenie świadomego decydowania o sobie i ponoszenia konsekwencji własnych wyborów jako ofiara, sprawca i świadek mobbingu.
 • Nauka wyrażania i nazywania uczuć w rysunku w stosunku do innych osób.
 • Wypełnianie czasu wolnego: udział w konkursie, rozwijanie zdolności, talentów i predyspozycji u uczniów, eksponowanie ich przed własna grupą i na forum powiatowym.

Edukacyjne: 

 • Umiejętność zdefiniowania i rozumienia pojęć: mobbing szkolny, przemoc, zachowania agresywne, profilaktyka antymobbingowa
 • Poznanie przez uczniów szkolnych działań antymobbingowych, sposobów reagowania, skutecznej interwencji.

Konkurs został zorganizowany przez pedagog Dorotę Kostek, która opracowała motto konkursu, jego cele i główne założenia, regulamin konkursu wraz z materiałem profilaktycznym dla nauczycieli. Za przygotowanie wystawy prac plastycznych odpowiedzialna była p. Jolanta Kędzierska jednocześnie przewodnicząca jury konkursu.

Patronat nad XIV Powiatowym Profilaktycznym Konkursem Plakatowym pod hasłem: „Mobbing – nie stosuję, nie ignoruję” sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.

Sponsorami XIV Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego są: 

 1. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna,
 2. Starostwo Powiatowe w Leżajsku.

Na konkurs wpłynęło 170 prac, w tym: 113 ze szkół podstawowych i 57 z gimnazjów.

Jury konkursowe w składzie:

 1.  Jolanta Kędzierska – przewodnicząca
 2.  Dorota Kostek – członek,
 3.  Wojciech Kostek – członek i protokolant,

dokonało oceny nadesłanych prac i wyróżniło oraz nagrodziło 47 uczniów.

Lista laureatów i finalistów XIV Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „Mobbing – nie stosuję, nie ignoruję” przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy:

 1.  Anna Hajdasz – kl. VI – nagroda – opiekun Zofia Frączek – Skwara

Szkoła Podstawowa w Laszczynach:

 1.  Anna Potaczała – kl. II – nagroda – opiekun Wioletta Niemiec

Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli:

 1.  Zuzanna Winiarska – kl. V – nagroda – opiekun Elżbieta Fus
 2.  Małgorzata Lewkowicz – kl. VI – nagroda
 3.  Dawid Staroń – kl. V – wyróżnienie
 4.  Katarzyna Piotrowska – kl. V – wyróżnienie
 5.  Klaudia Pieczonka – kl. VI – wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Jelnej:

 1.  Sebastian Madej – kl. III – nagroda – opiekun Karolina Rychel
 2.  Milena Półćwiartek – kl. III – nagroda
 3.  Patryk Grabowy – kl. VI – wyróżnienie – opiekun Marta Marczak
 4.  Aleksandra Kostek – kl. V – wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Giedlarowej:

 1.  Aleksandra Wójcik – kl. VI – nagroda – opiekun Anna Chmura
 2. Justyna Jonik – kl. VI – wyróżnienie
 3.  Eliza Dąbek – kl. VI – wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze:

 1. Katarzyna Koczot – kl. V – wyróżnienie – opiekun Marta Marczak
 2. Lidia Mroczek – kl. VI – wyróżnienie

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Leżajsku:

 1. Miłosz Dąbrowski – kl. II – nagroda – opiekun Krystyna Krawczyk
 2. Dominika Wróbel – kl. II – nagroda
 3. Laura Rymarz – kl. V – nagroda – opiekun Beata Wójtowicz
 4. Kacper Sudoł – kl. IV – nagroda
 5. Bartłomiej Dudziński – kl. V – nagroda
 6. Martina Gąsiorek – kl. VI – wyróżnienie

Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku:

 1. Karolina Żyrek – kl. V – nagroda – opiekun Małgorzata Mach
 2. Julia Dąbek – kl. IV – nagroda
 3. Julia Więcław – kl. IV a – wyróżnienie
 4.  Filip Fus – kl. IV – wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Łętowni:

 1. Patrycja Węglarz – kl. VI b – nagroda – opiekun Anna Hajder

Gimnazjum w Grodzisku Górnym

 1.  Magdalena Krauz – kl. II – nagroda

Gimnazjum Miejskie w Leżajsku – opiekun Barbara Kuczek

 1. Wiktoria Chmielowiec – kl. I e – nagroda
 2. Piotr Szuty – kl. III f – nagroda
 3. Julia Tofilska – kl. III e – nagroda
 4. Izabela Proń – kl. III a – nagroda
 5. Maksymilian Bryła – kl. III b – wyróżnienie
 6.  Karolina Gwóźdź – kl. I b – wyróżnienie

Gimnazjum w Giedlarowej – opiekun Anna Chmura

 1. Magdalena Śliwa – kl. III – nagroda
 2. Dawid Różycki – kl. I – wyróżnienie

Gimnazjum w Dąbrowicy – opiekun Jadwiga Stopyra

 1. Beata Bucior – kl. III – wyróżnienie

Gimnazjum w Kuryłówce – opiekun Małgorzata Sztyrak

 1. Gabriela Korzeniec – kl. I a – nagroda
 2. Izabela Gondek – kl. III a – nagroda
 3. Agata Pawelec – kl. I a – nagroda
 4. Andżelika Kusy – kl. I b – nagroda
 5. Faustyna Czerwonka – kl. III b – wyróżnienie
 6. Natalia Czupich – kl. III b – wyróżnienie
 7. Katarzyna Femiak – kl. II a – wyróżnienie
 8. Monika Staroń – kl. III b – wyróżnienie
 9. Klaudia Ochab – kl. I b – wyróżnienie

Gimnazjum w Nowej Sarzynie – opiekun Iwona Paul

 1.  Karolina Kania – kl. III d – wyróżnienie

Zakończenie konkursu uświetnił występ wokalistek z zespołu Meritum (MCK Leżajsk) w składzie: Patrycji Tabin – „Ada to nie wypada”, Weroniki Kuczek – „Ten za łukiem rzeki świat” i Mirki Kowal – „Bądź moją siłą”, „Taki cud i miód”. Młode artystki na co dzień pracują pod kierunkiem pana Bartka Urbańskiego.