XIII Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy

„NIE KLIKASZ – NIE ZNIKASZ – komunikacja nie tylko przez portale społecznościowe”

 

21 marca 2013 r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej w Leżajsku zakończono XIII edycję Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „NIE KLIKASZ – NIE ZNIKASZ komunikacja nie tylko przez portale społecznościowe”, otwierając jednocześnie wystawę prac plastycznych laureatów i finalistów biorących udział w konkursie.

W zakończeniu konkursu uczestniczyli:

 1. Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie z powiatu leżajskiego,
 2. Nauczyciele i opiekunowie, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursie,
 3. Starszy Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty – Krystyna Czubara,
 4. Naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Leżajskim – Ireneusz Stafański,
 5. Dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej – Andrzej Chmura,
 6. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku – Wojciech Kostek.

XIII Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy pod hasłem: „NIE KLIKASZ – NIE ZNIKASZ komunikacja nie tylko przez portale społecznościowe”, dotyczył poznawczych (wiedza), edukacyjnych (umiejętności) i alternatywnych (udział) strategii profilaktycznych na temat zjawiska portali społecznościowych.

Celem konkursu było:

– zdobycie wiedzy na temat prostego i szybkiego, a jednocześnie bezpiecznego nawiązywania kontaktów z ludźmi w Internecie, które z pewnych względów bywają często ograniczone lub niemożliwe w rzeczywistości. – Wspieranie w rozwoju ważnych umiejętności świadomego posługiwania się Technologiami Informacyjno – Komunikacyjnymi, ze względu na ich wartość: niski koszt, wysoką efektywność i multimedialny charakter przekazywanych informacji.
– Równoległe dbanie o bezpośrednie kontakty rówieśnicze i więzi społeczne, przygotowanie do życia nowego oblicza społeczeństwa – Pokolenia Internautów (obecnie głównie roczniki 1980-2000), rozróżnianie obrazów oraz treści wirtualnych od realnych.
– Uczenie świadomego decydowania o nawiązywaniu nowych znajomości i własnej prywatności.
– Zaopatrzenie uczniów w odpowiednie, tj. potrzebne do realizacji powyższych celów  kompetencje medialne i społeczne.

            Konkurs został zorganizowany przez panią pedagog Dorotę Kostek z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku, która zainicjowała i opracowała motto konkursu, jego cele i główne założenia, regulamin konkursu wraz z materiałem profilaktycznym dla nauczycieli.

            Patronat nad XIII Powiatowym Profilaktycznym Konkursem Plakatowym pod hasłem: „NIE KLIKASZ – NIE ZNIKASZ komunikacja nie tylko przez portale społecznościowe” sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.

Sponsorami XIII Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego są:

 1. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna,
 2. Starostwo Powiatowe w Leżajsku.

            Na konkurs wpłynęło 128 prac, w tym: 82 ze szkół podstawowych i 46 z gimnazjów.

Jury konkursowe w składzie:

 1. Dorota Kostek – przewodnicząca
 2. Monika Gorzkiewicz – członek,
 3. Dorota Śliwa – protokolant,

dokonało oceny nadesłanych prac.

Lista laureatów i finalistów XIII Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „NIE KLIKASZ – NIE ZNIKASZ komunikacja nie tylko przez portale społecznościowe” przedstawia się następująco:

Szkoły Podstawowe:

Szkoła Podstawowa w Laszczynach  op. Wioleta Niemiec

 1. Szymon Ryfa         kl. I                 nagroda
 2. Dawid Ołowiecki kl. II                  wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze op. Marta Marczak, Justyna Sztaba

 1. Maciej Zalot           kl. IV              wyróżnienie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku – op. Beata Wójtowicz, op. Krystyna Krawczyk

 1. Dominika Kąpińska kl. IV             nagroda
 2. Laura Rymarz kl. III                      wyróżnienie
 3. Aleksandra Rydzik kl. VI              wyróżnienie

Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku – op. Barbara Sarzyńska, op. Małgorzata Czyż-Czerwonka

 1. Julia Pełka kl. VI b                        wyróżnienie
 2. Sylwia Sanakiewicz kl.VI b          wyróżnienie
 3. Martyna Moryś kl. II b                  wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli – op. Elżbieta Fus

 1. Klaudia Pieczonka kl. IV               nagroda
 2. Piotr Wilkos kl. V                          nagroda
 3. Andrzej Mokrzycki kl. V               wyróżnienie
 4. Aleksandra Bazan kl. V                 wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym – op. Lidia Pikuła

 1.  Katarzyna Chmura kl. V                nagroda

Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym  

 1. Miłosz Pelc kl. IV                          wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Giedlarowej – op.  Anna Chmura

 1. Eliza Dąbek kl. IV b                      nagroda
 2. Kamil Dec kl. Vb                           wyróżnienie

Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku – op. Małgorzata Mach

 1. Karolina Giża kl. V b                     nagroda
 2. Karolina Gwóźdź kl. V b              nagroda
 3. Aleksandra Dąbek kl. IV a         wyróżnienie
 4. Julia Serkis kl. IV a                        wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Opaleniskach – op. Agnieszka Fus

 1.  Amelia Bester kl. II                       wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Biedaczowie – op.  Katarzyna Helit

 1. Łukasz Dziedzic kl. IV                  wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Kuryłówce – op.  Małgorzata Sztyrak

 1. Jagoda Wolanin kl. V                    nagroda
 2.  Klaudia Ochab kl. V                      wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Jelnej – op. Karolina Urbanik

 1. Katarzyna Maruszak kl. I              nagroda
 2. Antoni Chmura kl. I                      nagroda

Szkoła Podstawowa w Nowej Sarzynie – op. Halina Mryc-Noga

 1. Nikol Anna Żurawska kl. VIa       nagroda
 2. Aleksandra Gilarska kl. Va            wyróżnienie
 3. Martyna Kulec kl. IV b                  wyróżnienie

Gimnazja:

Gimnazjum w Grodzisku Dolnym – op.  Lidia Pikuła

 1. Chmura Zuzanna kl. Ib –               nagroda

Gimnazjum w Giedlarowej –          op.  Anna Chmura

 1.  Śliwa Magdalena kl. I a –              nagroda
 2.  Kosior Karolina kl. I a –                nagroda
 3.  Baj Wioleta kl. I c –                       wyróżnienie
 4.  Kuras Magdalena kl. III b –          wyróżnienie

Gimnazjum w Kuryłówce –            op.  Małgorzata Sztyrak

 1. Kędzierska Kinga kl. I b –             nagroda
 2. Gondek Izabela kl. I a –                 nagroda
 3. Staroń Tomasz kl. III a –                nagroda
 4. Jachimowicz Justyna kl. III a –      nagroda
 5. Wilkos Wiktoria kl. Ib –                 nagroda
 6. Czerwonka Faustyna kl. I b –        nagroda
 7. Staroń Monika kl. I b –                  nagroda
 8. Wilkos Renata kl.I a –                    wyróżnienie
 9. Kołcz Aleksandra kl. II a –            wyróżnienie
 10. Rumierz Aleksandra kl. III b –    wyróżnienie
 11. Gondek Jolanta kl. III b – wyróżnienie

Gimnazjum Miejskie w Leżajsku – op. Barbara Kuczek

 1. Bauer Aneta kl. III a –                   nagroda
 2. Borkowski Krystian kl. II d –        nagroda
 3. Woźnica Urszula kl. III a –            nagroda
 4. Płatek Dominika kl. II a –              wyróżnienie

Gimnazjum w Nowej Sarzynie –    op. Iwona Paul

 1. Grab Sylwia kl. III b –                   nagroda
 2. Kulec Seweryn kl. III b –               nagroda
 3. Kusy Aleksandra kl. III b –           nagroda
 4. Biały Sylwia kl. III a –                   wyróżnienie
 5. Zawadzka Izabela kl. III e –          wyróżnienie
 6. Pinderska Dominika kl. III c –       wyróżnienie

 

                                                                                                     Dorota Kostek

                                                                                                     Pedagog PPP w Leżajsku