XI Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy

„M …JAK MEDIACJA”

 

22 marca 2011 r. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku zakończono XI edycję Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „M …JAK MEDIACJA”, otwierając jednocześnie wystawę prac plastycznych laureatów i finalistów biorących udział w konkursie.

W zakończeniu konkursu uczestniczyli:

Wizytatorzy Podkarpackiego Kuratorium Oświaty: pani Krystyna Czubara i pan Marek Zaleśny.

Dyrektor Finansowy Elektrociepłowni Nowa Sarzyna – pan Maciej Zatoński.

 • Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku – pan Wojciech Kostek.
 • Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku – pani Maja Horoszko.
 • Organizatorzy i jury konkursu: pani Dorota Kostek, pani Jolanta Kędzierska, pani Dorota Śliwa.
 • Dyrektorzy szkół oraz nauczyciele i opiekunowie, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursie.

XI Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy pod hasłem: „M… JAK MEDIACJA: konstruktywne rozwiązywanie konfliktów”, dotyczył profilaktyki:

 • przemocy jako jednego ze sposobów radzenia sobie z konfliktem wśród młodzieży,
 • problemów wychowawczych,
 • nieporozumień interpersonalnych.

Celem konkursu było:

 • Zapoznanie uczniów z alternatywnymi sposobami rozwiązywania konfliktów.
 • Propagowanie wśród dzieci i młodzieży konstruktywnych metod rozwiązywania konfliktów w szkole – mediacji
 • Prowadzenie zajęć (np. na godzinach wychowawczych, lekcjach z pedagogiem), które mają uczyć technik mediacyjnych i rozwijać umiejętności komunikacyjne.
 • Kształtowanie postaw moralnych, tolerancji i konstruktywnej hierarchii wartości.
 • Zapobieganie wszelkim uzależnieniom, jako reakcji na niepanowanie nad własnym postępowaniem.
 • Podniesienie efektywności współpracy z rodzicami. Przekaz od dzieci do rodziców – prezentacja prac plastycznych.

Mediacje szkolne uczą odpowiedzialności. Mediacja to dobra metoda porozumiewania się bez przemocy, to sposób dochodzenia do kompromisu, który strony wypracowują wspólnie, przy udziale bezstronnego, neutralnego mediatora.

Konkurs został zorganizowany przez panią pedagog Dorotę Kostek z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku, która zainicjowała i opracowała motto konkursu, jego cele i główne założenia, regulamin konkursu wraz z materiałem profilaktycznym dla nauczycieli oraz panią Jolantę Kędzierską z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku odpowiedzialną za przygotowanie wystawy prac plakatowych.

Patronat nad XI Powiatowym Profilaktycznym Konkursem Plakatowym pod hasłem: „M… JAK MEDIACJA: konstruktywne rozwiązywanie konfliktów” sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.

Sponsorami XI Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego są:

 • Elektrociepłownia Nowa Sarzyna,
 • Starostwo Powiatowe w Leżajsku, które dofinansowało wniosek pani pedagog Doroty Kostek na realizację XI edycji konkursu.

Na konkurs wpłynęło 135 prac, w tym: 75 ze szkół podstawowych i 60 z gimnazjów.

Jury konkursowe w składzie:

 • Dorota Kostek – przewodnicząca
 • Jolanta Kędzierska – członek,
 • Wojciech Kostek – członek,
 • Dorota Śliwa – protokolant,

dokonało oceny nadesłanych prac.

Lista laureatów i finalistów:

XI Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „M … JAK MEDIACJA” przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku – opiekun p. Krystyna Krawczyk

 1. Burda Katarzyna kl. VI b nagroda
 2. Krzemiński Adrian kl. VI b wyróżnienie
 3. Jagusiak Jakub kl. VI b wyróżnienie
 4. Sudoł Natalia kl. VI b wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli – opiekun p. Elżbieta Fus

 1. Waluda Katarzyna kl. V nagroda
 2. Staroń Monika kl. V nagroda
 3. Leniart Edyta kl. V nagroda
 4. Hacia Karolina kl. V wyróżnienie
 5. Bzdoń Magdalena kl. VI wyróżnienie
 6. Wilkos Wiktoria kl. V wyróżnienie
 7. Czerwonka Faustyna kl. V wyróżnienie

Zespół Szkół w Giedlarowej – Szkoła Podstawowa – opiekun p. Anna Chmura

 1. Rozlazły Mikołaj kl. IV b nagroda
 2. Śliwa Magdalena kl. V a nagroda
 3. Kosior Karolina kl. V a nagroda
 4. Kula Kinga kl. V a nagroda
 5. Świąder Justyna kl. V a nagroda
 6. Lizak Rafał kl. V b nagroda
 7. Fidryna Monika kl. V b wyróżnienie
 8. Słychan Katarzyna kl. VI a wyróżnienie
 9. Duszyńska Kamila kl. IV b wyróżnienie
 10. Dyrda Marzena kl. IV b wyróżnienie
 11. Dąbek Izabela kl. IV b wyróżnienie
 12. Burek Ewa kl. V a wyróżnienie
 13. Zbiega Izabela kl. V a wyróżnienie
 14. Tudryn Piotr kl. V a wyróżnienie

Zespół Szkół w Piskorowicach – opiekun p. Grzegorz Leboda

 1. Półtorak Sara kl. V wyróżnienie

Zespół Szkól w Dąbrowicy – opiekun Zofia Frączek-Skwara

 1. Kycia Hubert kl. IV nagroda

Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku – opiekun p. Małgorzata Czyż-Czerwonka

 1. Kuraś Magdalena kl. VI c nagroda
 2. Siłko Małgorzata kl. VI b wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Kuryłówce – opiekun p. Małgorzata Sztyrak

 1. Ostolska Eliza kl. V nagroda
 2. Szarzyńska Estera kl. V nagroda

Świetlica Środowiskowa „WESTA” w Nowej Sarzynie – opiekun p. Barbara Żak

 1. Zebzda Natalia kl. IV wyróżnienie
 2. Ryczkowska Daria kl. IV wyróżnienie
 3. Ryczkowski Kacper kl. II wyróżnienie

Zespół Szkół w Giedlarowej Gimnazjum – opiekun p. Anna Chmura

 1. Wiatr Agata kl. I b nagroda
 2. Różycka Justyna kl. II b nagroda
 3. Wielgosz Agnieszka kl. III b nagroda
 4. Śmiałek Patryk kl. III c nagroda
 5. Czerwonka Dominika kl. I c wyróżnienie
 6. Chrzan Piotr kl. I c wyróżnienie
 7. Rączka Dawid kl. II b wyróżnienie
 8. Grabowy Magdalena kl. III b wyróżnienie

Gimnazjum w Łętowni sołectwo Majdan Łętowski – opiekun p. Jan Siwiec

 1. Sztaba Patrycja kl. II nagroda

Gimnazjum Leżajsk – opiekun p. Barbara Kuczek

 1. Kyc Justyna kl. III d nagroda
 2. Motor Aleksandra kl. II b nagroda
 3. Kycia Dominika kl. III f nagroda
 4. Hospod Katarzyna kl. III d nagroda
 5. Sarzyńska Katarzyna kl. II b nagroda
 6. Szuba Magdalena kl. III d wyróżnienie

Gimnazjum w Kuryłówce – opiekun p. Małgorzata Sztyrak

 1. Kopel Monika kl. II a nagroda
 2. Szabat Monika kl. I b wyróżnienie
 3. Wnuk Aleksander kl. I b wyróżnienie
 4. Czerwonka Karolina kl. I a wyróżnienie
 5. Skwara Rafał kl. I b wyróżnienie

Gimnazjum w Nowej Sarzynie – opiekun Iwona Paul

 1. Szarlej Katarzyna kl. I d wyróżnienie

 

Dorota Kostek