X Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy

„Zobaczyć Niewidzialne Dzieci”

 

X jubileuszowa edycja Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „Zobaczyć Niewidzialne Dzieci”

25 marca 2010 r. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku zakończono X jubileuszową edycję Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „Zobaczyć Niewidzialne Dzieci”, otwierając jednocześnie wystawę prac plastycznych laureatów i finalistów biorących udział w jubileuszowym konkursie.

W zakończeniu konkursu uczestniczyli:

 1. Starosta Leżajski – pan Robert Żołynia,
 2. Dyrektor Wydziału Ewaluacji w Kuratorium Oświaty – pani Alina Pieniążek,
 3. Organizatorzy i jury konkursu: pani Dorota Kostek, pani Jolanta Kędzierska,
 4. Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku – pan Wojciech Kostek,
 5. Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku – pani Maja Horoszko,
 6. Nauczyciele i opiekunowie, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursie,
 7. Przedstawiciele mediów: Lokalna Telewizja Kablowa w Nowej Sarzynie, Sztafeta, Kurier Powiatowy.
 8. Dyrektor Ośrodka Szkolenia Kierowców PAUL w Nowej Sarzynie – pan Jerzy Paul – jeden ze sponsorów konkursu.

X jubileuszowy konkurs plakatowy dotyczył profilaktyki zachowań ryzykownych wynikających z życia „normalnej” rodziny pod hasłem: ZOBACZYĆ „NIEWIDZIALNE DZIECI” – kryzys rodziny a ryzykowne zachowania dziecka.

Celem konkursu było:

1. Zwrócenie uwagi z jakiego powodu i w jakim celu młodzi ludzie wychowujący się w tzw. normalnych rodzinach podejmują ryzykowne zachowania, pomimo tego, że często wiedzą, iż nie powinni tego robić. Problematyka obejmuje w zależności od wieku dziecka:

 • brak kultury osobistej,
 • brak motywacji do nauki,
 • wagary,
 • izolację i samotność,
 • problemy z komunikacją społeczną,
 • agresję i przemoc,
 • sięganie po używki (alkohol, narkotyki, środki psychotropowe),
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja – obsesja na punkcie jakości przyjmowanego pokarmu),
 • netoholizm i fonoholizm (uzależnienie od Internetu i telefonu komórkowego),
 • anaboliki lub sterydy i uzależnienia od ćwiczeń („euforia biegaczy”).

2. Prowadzenie zajęć (np. na lekcjach wychowawczych), które mają uczyć dokonywania świadomych wyborów i podejmowania samodzielnych decyzji, stawiania sobie realnych celów, radzenia sobie z trudnościami życia codziennego na poziomie wieku w sposób społecznie akceptowany.

3. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży właściwego gospodarowania czasem, zachowania równowagi między pracą i nauką a odpoczynkiem i relaksem oraz pozytywnego myślenia.

4. Zapobieganie wszelkim uzależnienia jako reakcji na niepanowanie nad własnym życiem.

5. Podniesienie efektywności współpracy z rodzicami. Przekaz od dzieci do rodziców – prezentacja prac plastycznych.

6. Uwypuklenie rodzicom, jak istotne dla postawy młodego człowieka jest ich własne zachowanie – czy „widzą” swoje dzieci? Organizacja wywiadówki profilaktycznej

Konkurs został zorganizowany przez panią pedagog Dorotę Kostek z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku, która zainicjowała i opracowała motto konkursu, jego cele i główne założenia, regulamin konkursu wraz z materiałem profilaktycznym dla nauczycieli oraz panią Jolantę Kędzierską z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku odpowiedzialną za przygotowanie wystawy prac plakatowych.

Patronat nad konkursem sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.

Sponsorami X jubileuszowego Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego są:

 1. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna,
 2. Starostwo Powiatowe w Leżajsku, które dofinansowało wniosek pani pedagog Doroty Kostek na realizację X jubileuszowej edycji konkursu.
 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców PAUL w Nowej Sarzynie, prowadzony przez pana Jerzego Paula – kierownika Ośrodka.

Na konkurs wpłynęło 165 prac, w tym: 105 ze szkół podstawowych i 60 z gimnazjów.

Jury konkursowe w składzie:

 1. Dorota Kostek – przewodnicząca,
 2. Jolanta Kędzierska – członek,
 3. Wojciech Kostek – członek,
 4. Dorota Śliwa – protokolant,

dokonało oceny nadesłanych prac.

W zakończeniu konkursu uczestniczyło 77 nagrodzonych i wyróżnionych laureatów i finalistów konkursu, 20 nauczycieli – opiekunów oraz 10 zaproszonych gości – łącznie 107 osób. Zakończenie konkursu uświetnił występ wokalistek z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku w składzie: Alicja Wróbel, Ewelina Wiatr i Magdalena Piestrak.

Lista laureatów i finalistów X jubileuszowego Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „Zobaczyć Niewidzialne Dzieci”przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku – opiekun Małgorzata Czyż-Czerwonka

 1. Aneta Bauer kl. VI a – wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli – opiekun Elżbieta Fus

 1. Magdalena Lewkowicz kl. VI – nagroda
 2. Karolina Czerwonka kl. VI – nagroda
 3. Agnieszka Czarniecka kl. VI – wyróżnienie
 4. Anna Wilkos, kl. VI – wyróżnienie
 5. Monika Wilkos, kl. V – wyróżnienie

Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku – opiekun Krystyna Krawczyk

 1. Beata Cisek kl. VI b – nagroda
 2. Michał Lorfing kl. IV a – nagroda
 3. Alicja Wróbel kl. VI a – nagroda
 4. Łukasz Urbański kl. VI a – wyróżnienie
 5. Bartłomiej Goździewski kl. VI b – wyróżnienie
 6. Jakub Sudoł kl. IV a – wyróżnienie
 7. Karol Chrząstek kl. VI b – wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Kuryłówce – opiekun Małgorzata Sztyrak

 1. Natalia Czapla kl. V – nagroda
 2. Szymon Uchacz kl. IV – wyróżnienie
 3. Łukasz Ćwikła kl. VI – wyróżnienie
 4. Marek Ćwikła kl. IV – wyróżnienie
 5. Jolanta Gondek kl. VI – wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Łętowni – opiekun Elżbieta Cieszyńska

 1. Paulina Sztaba kl. VI b – nagroda
 2. Klaudia Klocek kl. IV b – wyróżnienie
 3. Sylwia Madej kl. IV b – wyróżnienie
 4. Patrycja Gap kl. VI b – wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Giedlarowej – opiekun Anna Chmura

 1. Mateusz Tudryn kl. V b – nagroda
 2. Katarzyna Słychan kl. V a – nagroda
 3. Paweł Łobodziński kl. VI b – nagroda
 4. Ewelina Szczęsna kl. VI a – nagroda
 5. Magdalena Śliwa kl. IV a – wyróżnienie
 6. Krzysztof Karczmarczyk kl. V a – wyróżnienie
 7. Wioletta Dyrda kl. V b – wyróżnienie
 8. Joanna Linek kl. V a – wyróżnienie
 9. Maria Szczepańska kl. VI b – wyróżnienie
 10. Jakub Śmiałek kl. V b – wyróżnienie
 11. Magdalena Kuras kl. VI b – wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Starym Mieście – opiekun Stanisława Zasońska

 1. Rafał Szostak kl. V – nagroda
 2. Anna Mazurek kl. V – nagroda
 3. Paulina Czarnecka kl. IV – wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej – opiekun Edyta Zygmunt

 1. Anna Zygmunt kl. VI – nagroda

Szkoła Podstawowa w Sarzynie – opiekunowie: Edyta Zygmunt, Lucyna Paszek

 1. Mateusz Przybysz kl. V – wyróżnienie
 2. Kamila Banaś kl. V – wyróżnienie

Szkoła Podstawowa w Nowej Sarzynie – opiekunowie: Ewa Małecka, Bożena Tarnawska

 1. Natalia Osipa kl. V – wyróżnienie
 2. Julia Żak kl. V b – wyróżnienie

Gimnazjum w Kuryłówce – opiekun Małgorzata Sztyrak

 1. Weronika Wilkos kl. II a – nagroda
 2. Aleksandra Fus kl. I b – nagroda
 3. Klaudia Kogut kl. III a – nagroda
 4. Paulina Kowal kl. II a – nagroda
 5. Justyna Bagniak kl. III a – nagroda
 6. Karol Wilkos kl. II a – wyróżnienie
 7. Magda Jeż kl. I b – wyróżnienie
 8. Joanna Bzdoń kl. III a – wyróżnienie
 9. Agnieszka Baj kl. I b – wyróżnienie
 10. Magdalena Kopel kl. III – wyróżnienie
 11. Dawid Dąbek kl. II a – wyróżnienie
 12. Weronika Waluda kl. I a – wyróżnienie
 13. Marek Bagniak kl. I a – wyróżnienie
 14. Monika Kopel kl. I a – wyróżnienie

Gimnazjum Majdan Łętowski – opiekun Jan Siwiec

 1. Patrycja Sztaba kl. I – wyróżnienie

Gimnazjum w Giedlarowej – opiekun Anna Chmura

 1. Martyna Wężowska kl. II a – nagroda
 2. Bernadeta Czerwonka kl. II a – nagroda
 3. Karolina Krzywonos kl. I – wyróżnienie
 4. Paulina Olechowska kl. I b – wyróżnienie
 5. Aneta Decowska kl. II a – wyróżnienie
 6. Gabriela Józefczyk kl. I a – wyróżnienie
 7. Honorata Krauz kl. II a – wyróżnienie

Gimnazjum Miejskie w Leżajsku – opiekun Barbara Kuczek

 1. Karolina Ciszkowska kl. III – nagroda
 2. Weronika Krysa kl.III b – wyróżnienie

Gimnazjum w Starym Mieście – opiekun Stanisława Zasońska

 1. Patrycja Talar kl. II a – nagroda
 2. Natalia Baj kl. I a – wyróżnienie
 3. Jolanta Międlar, kl. II a – wyróżnienie

Gimnazjum w Sarzynie – opiekun Edyta Zygmunt, Lucyna Paszek

 1. Dorota Sztaba kl. II – wyróżnienie
 2. Justyna Jandzińska kl. I – wyróżnienie

Gimnazjum w Nowej Sarzynie – opiekunowie: Anna Bystrzyńska, Iwona Paul

 1. Patrycja Kiełbowicz, kl. III – nagroda
 2. Paweł Czaban, kl. III – wyróżnienie
 3. Jadwiga Gramatyka, kl. II – wyróżnienie
 4. Arkadiusz Gąsiorek kl. III c – wyróżnienie
 5. Martyna Osipa kl. III e – wyróżnienie

Gimnazjum w Grodzisku Górnym – opiekun Lidia Pikuła

 1. Anna Kuras, kl. I – wyróżnienie

 

Wojciech Kostek