WARSZTATY MALARSKIE w ramach programu profilaktycznego „Pasja – najlepsza profilaktyka”

pt. „Architektura w majowej zieleni – ćwiczenie różnych technik plastycznych,  poznanie techniki graficznej”

 

Warsztaty malarskie odbyły się 29 maja b.r. na terenie Bazyliki O.O Bernardynów w Leżajsku. Uczestniczyli w nich uczniowie ze szkół podstawowych nr 2 i 3 w Leżajsku, Giedlarowej i Kuryłówce oraz gimnazjalnych w Nowej Sarzynie, Leżajsku, Kuryłówce i Giedlarowej, które systematycznie uczestniczyły w Powiatowych Profilaktycznych Konkursach Plakatowych. Była to dla 41 uczniów z w/w szkół nagroda za systematyczne uczestnictwo i odnoszone sukcesy w dotychczasowych edycjach konkursów.

Pokonkursowe warsztaty malarskie w ramach programu profilaktycznego pod hasłem „Pasja – najlepsza profilaktyka”,  pt. „Architektura w majowej zieleni – ćwiczenie różnych technik plastycznych, poznanie techniki graficznej” miały na celu:

  • promowanie wśród uczniów twórczego spędzenia czasu, jako profilaktyka zagrożeń społecznych,
  • poszukiwanie malarskich inspiracji i doskonalenie umiejętności warsztatowych, szlifowanie zdolności plastycznych,
  • zdobywanie umiejętności dostrzegania, odbioru i przeżywania wartości wizualnych środowiska przyrodniczego i architektonicznego,
  • stwarzanie możliwości zaspokajania potrzeb samorealizacji i artystycznych poprzez pozytywną działalność i kontakt z zabytkami architektury.

W części wstępnej warsztatów dyrektor poradni p. Wojciech Kostek powitał uczestników, przedstawił artystów i opiekunów uczniów – nauczycieli sztuki, podał temat warsztatów, który brzmiał „Architektura w majowej zieleni – ćwiczenie różnych technik plastycznych, poznanie techniki graficznej”, omówił zasady bezpieczeństwa, zachowania i współpracy w czasie wykonywania prac.

Po wprowadzeniu dyrektora poradni wystąpiła p. Anna Krysa (nauczyciel sztuki, specjalizująca się w malarstwie i grafice), która zrobiła krótkie wprowadzenie do tematu „Architektura i przyroda w malarstwie”, wyjaśniła terminy, które będą użyte w pracach oraz omówiła techniki wykorzystywane podczas warsztatów.  Z kolei p. Paweł Kupras (nauczyciel sztuki, technik – grafik) omówił technikę graficzną i dokonał prezentacji swoich prac, aby dokonać ich wizualizacji uczestnikom warsztatów.

Po części wstępnej rozpoczęła się zasadnicza część warsztatów, dokonano podziału uczniów na grupy, w tym grupę pracującą techniką graficzną pod kierunkiem p. Pawła Kuprasa. Wybrano potrzebne przybory malarskie, środki pracy oraz stanowiska malarskie. Prace uczniów były prowadzone pod bacznym okiem artystów, którzy dokonywali bieżącej korekty. Do pracy z dziećmi zostały zaangażowane także nauczycielki sztuki p. Małgorzata Sztyrak, która sama pisze ikony oraz p. Anna Chmura. Pracę zakończono około godz. 13.00, prace uczniów zostały zebrane, wykonano wystawę prac i przystąpiono do jej oglądania. Podczas oglądania prac zwrócono uwagę na ich wykonanie, podzielono się wrażeniami, po czym przystąpiono do zakończenia warsztatów malarskich.

Zakończenia warsztatów dokonał Kustosz Bazyliki O.O Bernardynów w Leżajsku Ojciec Joachim Ciupa wraz z Dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku p. Wojciechem Kostkiem. Wszyscy uczniowie i nauczyciele otrzymali pamiątkowe albumy i dyplomy, a wykonane prace będą prezentowane w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku w ramach zorganizowanej wystawy po warsztatach malarskich. Zakończenie warsztatów było nagrywane przez Lokalną Telewizję Kablową z Nowej Sarzyny. Za organizację warsztatów malarskich odpowiadała p. Dorota Kostek, która była z ramienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku pomysłodawcą i organizatorem tego projektu.

Sponsorami pokonkursowych warsztatów malarskich w ramach programu profilaktycznego pod hasłem „Pasja – najlepsza profilaktyka”  pt. „Architektura w majowej zieleni – ćwiczenie różnych technik plastycznych, poznanie techniki graficznej” była: Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Starostwo Powiatowe w Leżajsku.

Patronat nad warsztatami sprawował Podkarpacki Kurator Oświaty i Starosta Leżajski.

W trakcie warsztatów organizatorzy zapewnili uczestnikom wyżywienie w formie suchego prowiantu, który przygotowała restauracja w Domu Pielgrzyma.

W opinii nauczycieli i uczniów warsztaty malarskie były doskonałym pomysłem na urozmaicenie pracy szkół z dziećmi uzdolnionymi artystycznie, dobrą formą współpracy w grupie, sposobem na poznanie nowych technik oraz ciekawą formą spędzenia czasu.