VIII Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy

„S.O.S. STRES!”

 

14 marca 2008 roku w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku zakończono VIII edycję Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „S.O.S. STRES!”.

W zakończeniu konkursu uczestniczyli nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu leżajskiego oraz zaproszeni goście:

 1. Starosta leżajski pan Robert Żołynia,
 2. Zastępca Dyrektora Generalnego Elektrociepłowni Nowa Sarzyna pan Aleksander Zarębski.

Przedmiotem VIII Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego „S.O.S. STRES!” była profilaktyka stresu i radzenia sobie ze stresem w różnych sytuacjach życiowych.

Celem konkursu było:

 1. dostarczenie podstawowych wiadomości o stresie: co to są sytuacje stresujące, na czym polega stres, jakie są oznaki stresu, jak zachowujemy się w stresie, czy stres jest potrzebny,
 2. podejmowanie ćwiczeń (np. na lekcjach wychowawczych), które mają uczyć pokonywania napięć emocjonalnych, stawiania sobie realnych celów, radzenia sobie ze stresem na poziomie wieku w sposób społecznie akceptowany,
 3. propagowanie wśród dzieci i młodzieży właściwego gospodarowania czasem, zachowania równowagi między pracą i nauką a odpoczynkiem i relaksem oraz pozytywnego myślenia,
 4. pomoc w rozwiązywaniu lub unikaniu trudnych sytuacji,
 5. zapobieganie sięgania po używki jako reakcji na niepanowanie nad własnym życiem.

Konkurs został zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku (pani Dorota Kostek) i Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (pani Joanna Kędzierska).

Sponsorami VIII Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego „S.O.S. STRES!” są:

 1. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, która od zawsze wspiera finansowo wszystkie inicjatywy poradni skierowane do dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.
 2. Starostwo Powiatowe w Leżajsku, które dofinansowało projekt pani Doroty Kostek na realizację VIII edycji konkursu.

Na konkurs wpłynęło 211 prac, w tym: 144 ze szkół podstawowych i 67 z gimnazjów.

Jury konkursowe dokonało oceny nadesłanych prac.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczniów przedstawia się następująco:

SZKOŁY PODSTAWOWE – NAGRODY

I MIEJSCE

Magdalena Grabowy kl. VI b – Szkoła Podstawowa w Giedlarowej

II MIEJSCE

Julia Darnia kl. I – Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

III MIEJSCE

Patryk Ciszowski kl. VI a – Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku

IV MIEJSCE

Agata Sroka kl. I – Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej

V MIEJSCE

Dawid Rączka kl. I – Szkoła Podstawowa w Giedlarowej

GIMNAZJA – NAGRODY

I MIEJSCE

Izabela Tokarz kl. I – Gimnazjum w Giedlarowej

II MIEJSCE

Sylwia Masełek kl. II a – Gimnazjum w Kuryłówce

III MIEJSCE

Małgorzata Kozub kl. II a – Gimnazjum w Sarzynie

IV MIEJSCE

Magdalena Rozenbangier – SOSW w Leżajsku

V MIEJSCE

Patrycja Reichert kl. III – Gimnazjum w Leżajsku

SZKOŁY PODSTAWOWE – WYRÓŻNIENIA

 1. Krystian Majkut kl. VI a – Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku
 2. Jakub Sudoł kl. II a – Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku
 3. Jakub Grabarz kl. VI a – Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku
 4. Agnieszka Zajączkowska kl. IV a – Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku
 5. Alicja Wróbel kl. IV a – Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku
 6. Luiza Szumańska kl. IV b – Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku
 7. Aleksandra Skowronek kl. V a – Szkoła Podstawowa nr 2 w Leżajsku
 8. Maciej Mach kl. III a – Szkoła Podstawowa nr 3 w Leżajsku
 9. Magdalena Suszyło kl. V b – Szkoła Podstawowa w Giedlarowej
 10. Anna Baj kl. VI b – Szkoła Podstawowa w Giedlarowej
 11. Justyna Kupras kl. VI a – Szkoła Podstawowa w Giedlarowej
 12. Ewelina Półtorak kl. VI a – Szkoła Podstawowa w Giedlarowej
 13. Magdalena Suszyło kl. V b – Szkoła Podstawowa w Giedlarowej
 14. Karolina Krzywonos kl. V a – Szkoła Podstawowa w Giedlarowej
 15. Hubert Kycia kl. I – Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
 16. Kamila Witko kl. I – Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
 17. Gabriela Szegda kl. I – Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
 18. Natalia Rymarz kl. I – Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
 19. Ewa Łoś kl. V – Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy
 20. Katarzyna Zagaja kl. IV – Szkoła Podstawowa w Kuryłówce
 21. Marcin Abramek kl. VI – Szkoła Podstawowa w Kuryłówce
 22. Marcin Bazan kl. VI – Szkoła Podstawowa w Kuryłówce
 23. Ewelina Wośko kl. V – Szkoła Podstawowa w Kuryłówce
 24. Dorota Majkut kl. III – Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej
 25. Adrian Hacia kl. VI – Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli
 26. Weronika Wilkos VI – Szkoła Podstawowa w Brzyskiej Woli
 27. Piotr Michna kl. II – Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
 28. Łukasz Sowa kl. I – Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
 29. Szymon Szczęch kl. I – Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
 30. Anna Zygmunt kl. IV – Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
 31. Elżbieta Burda kl. VI – Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
 32. Klocek Klaudia kl. IIb – Szkoła Podstawowa w Łętowni
 33. Patrycja Gap kl. II b – Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
 34. Sylwia Madej kl. III a – Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej
 35. Dorota Sztaba kl. VI a – Szkoła Podstawowa w Sarzynie
 36. Grzegorz Borek kl. VI b – Szkoła Podstawowa w Sarzynie
 37. Sylwia Koprek kl. VI b – Szkoła Podstawowa w Sarzynie

GIMNAZJA – WYRÓŻNIENIA

 1. Sebastian Borek kl. I – Gimnazjum w Kuryłówce
 2. Marek Socha kl. II a – Gimnazjum w Kuryłówce
 3. Justyna Bagniak kl. I a – Gimnazjum w Kuryłówce
 4. Faustyna Karaś kl. I a – Gimnazjum w Kuryłówce
 5. Karina Kogut kl. I – Gimnazjum w Kuryłówce
 6. Ewelina Zawojska I b – Gimnazjum w Kuryłówce
 7. Jolanta Gdula kl. III b – Gimnazjum w Leżajsku
 8. Joanna Dziob kl. II b – Gimnazjum w Giedlarowej
 9. Karolina Węgrzyn kl. I c – Gimnazjum w Giedlarowej
 10. Anna Pietraszek kl. II a – Gimnazjum w Sarzynie
 11. Monika Kryń kl. I – Gimnazjum w Dąbrowicy
 12. Daniel Skrzypek – SOSW w Leżajsku
 13. Mariola Rejman – SOSW w Leżajsku