VII Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy

„Powiedz, Napisz, Zadzwoń” doświadczanie przemocy”

 

30 marca 2007 r. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku zakończono VII edycję Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „Powiedz, Napisz, Zadzwoń – doświadczanie przemocy”.

W zakończeniu konkursu uczestniczyli nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu leżajskiego oraz zaproszeni goście:

 1. Zastępca Dyrektora Generalnego Elektrociepłowni Nowa Sarzyna pan Aleksander Zarębski,
 2. Starszy asystent Działu Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Wojewódzkiej Stacji Epidemiologiczno – Sanitarnej w Rzeszowie pani Dorota Gibała,
 3. Wicestarosta powiatu leżajskiego pan Józef Majkut
 4. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Leżajsku pan Ireneusz Stefański.

Motto: Milczenie jest pożywką dla przemocy.

Przedmiotem VII Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego „Powiedz, Napisz, Zadzwoń – doświadczanie przemocy” była profilaktyka przemocy wobec dzieci i młodzieży w rodzinie i szkole.

Celem konkursu było:

 • dostarczenie wiedzy na temat sposobów przeciwdziałania przemocy,
 • podejmowanie interwencji w obliczu zachowań agresywnych w swojej szkole,
 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Konkurs został zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku (p. Dorota Kostek) i Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (dyrektor Maria Horoszko).

Sponsorami VI Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego „Dzieciaki – Sieciaki” są:

 1. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, która od zawsze wspiera finansowo wszystkie inicjatywy poradni skierowane do dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.
 2. Starostwo Powiatowe w Leżajsku, które dofinansowało projekt pani Doroty Kostek na realizację VII edycji konkursu.

Na konkurs wpłynęło 258 prac, w tym: 139 ze szkół podstawowych i 119 z gimnazjów.

Jury konkursowe w składzie:

 1. Dorota Kostek
 2. Ewa Dubiel
 3. Jolanta Kędzierska

dokonało oceny nadesłanych prac.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczniów przedstawia się następująco:

Protokół komisji konkursu plakatowego „POWIEDZ, NAPISZ, ZADZWOŃ” z dnia 09.03.2007r.

NAGRODY – SZKOŁY PODSTAWOWE

nr 2 w Leżajsku

 1. Baj Adrian – kl. VI c
 2. Wrębiak Paweł – kl. VI c – opiekun Małgorzata Czyż Czerwonka

nr 1 w Leżajsku

 1. Stelmach Maria – kl. VI a
 2. Moczarski Adam – kl. IV a – opiekun Krystyna Krawczyk

Giedlarowa

 1. Nowak Karolina – kl. VI a
 2. Wężowska Martyna – kl. V a
 3. Wójcik Katarzyna – kl. V b – opiekun Joanna Pracoń

Łętownia

 1. Sztaba Patrycja – kl. IV b – opiekun Hajder Anna

Ruda Łańcucka

 1. Siuzdak Sylwia – kl. IV
 2. Żuraw Ilona – kl. V
 3. Rudzińska Martyna – kl. III
 4. Zygmunt Anna – kl. III
 5. Padowski Krzysztof – kl. VI
 6. Zygmunt Ewa – kl. VI
 7. Błajda Natalia – kl. VI – opiekun Małgorzata Podkalicaka
 8. Burda Elżbieta – kl. V
 9. Skiba Aleksandra – kl. VI – opiekun Anna Bystrzyńska

WYRÓŻNIENIA – SZKOŁY PODSTAWOWE

Brzyska Wola

 1. Czerwonka Karolina – kl. III – opiekun E. Fus

Piskorowice

 1. Gancarz Gabriela – kl. V b – opiekun Grzegorz Leboda

Giedlarowa

 1. Kupras Justyna – kl. V a
 2. Jonik Agnieszka – kl. V b
 3. Wylaź Anna – kl. VI a
 4. Czerwonka Bernadeta kl. V a
 5. Kozyra Wojciech kl. V b – opiekun Joanna Pracoń

Nr 1 w Leżajsku

 1. Styskal Kamil – kl. VI b
 2. Dąbek Kinga – kl. VI b
 3. Chrząstek Zuzanna – kl. VI b
 4. Długosz Adrian – kl. IV b
 5. Długosz Krystian – kl. VI b
 6. Niemczyk Abigaile – kl. VI a
 7. Kuczek Klaudia – kl. IV
 8. Sztyrak Jakub – kl. IV – opiekun Krystyna Krawczyk

Ruda Łańcucka

 1. Siedlecki Paweł – kl. VI
 2. Stafiej Łukasz – kl. III
 3. Siedlecka Joanna – kl. V – opiekun Małgorzata Podkalicka

NAGRODY – SZKOŁY GIMNAZJALNE

Leżajsk

 1. Niemczyk Beata – kl. III
 2. Tomala Joanna – kl. III
 3. Krawczyk Agnieszka – kl. III
 4. Krawczyk Joanna, kl. III – opiekun Barbara Kuczek

Grodzisko Dolne

 1. Bęben Beata – kl. II – Irena Sondej

SOSW Leżajsk

 1. Lorenc Piotr – kl. II
 2. Rejman Mariola – kl. II – Katarzyna Sobuś

Kuryłówka

 1. Janeczko Justyna – kl. II
 2. Wójcik Agnieszka – kl. II – Małgorzata Sztyrak

Nowa Sarzyna

 1. Podkalicka Michalina – kl. III
 2. Rogulska Ewelina – kl. II – Iwona Paul

WYRÓŻNIENIA – SZKOŁY GIMNAZJALNE

Grodzisko Dolne

 1. Bajan Jadwiga – kl. II
 2. Krupa Adrian – kl. III
 3. Misiąg Patrycja – kl. III – Irena Sondej

Kuryłówka

 1. Socha Marek kl. I
 2. Masełek Anna kl. II
 3. Wilkos Agnieszka – kl. I
 4. Masełek Sylwia – kl. I
 5. Staroń Marcin – kl. II c
 6. Zięzio Marzena – kl. II
 7. Wilkos Justyna – kl. III
 8. Wilkos Monika – kl. II
 9. Mikos Jacek – kl. II – Małgorzata Sztyrak

Leżajsk

 1. Wańczycki Bartosz kl. III
 2. Sztyrak Joanna – kl. III
 3. Gałka Marcelina – kl. III – Barbara Kuczek

Nowa Sarzyna

 1. Rogulska Aleksandra – kl. I
 2. Maczuga Robert – kl. II – Anna Bystrzyńska, Iwona Paul

Giedlarowa

 1. Tokarz Izabela – kl.
 2. Guzy Elżbieta – kl. – Anna Chmura

SOSW Leżajsk

 1. Rejman Renata – kl. III – Katarzyna Sobuś

ILOŚĆ PRAC ZAŁOŻONYCH PRZEZ POSZCZEGÓLNE SZKOŁY:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Nr 2 w Leżajsku; – 10

Jelna – 8

Grodzisko Dolne – 3

Nr 1 w Leżajsku – 19

Giedlarowa – 23

Brzóza Królewska – 25

Nr 3 w Leżajsku – 20

Brzyska Wola – 3

Chodaczów – 4

Łętownia – 2

Piskorowice – 5

Ruda Łańcucka – 16

Tarnogóra – 1

GIMNAZJA

Grodzisko Dolne – 20

Giedlarowa – 4

SOSW – 3

Nowa Sarzyna – 7

Leżajsk – 8

Kuryłówka – 76

Piskorowice – 1