V Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy

„Eko – Mleko: żyj czysto i zdrowo”

 

W dniu 17 marca 2005 r. zakończono V edycję Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego „Eko – Mleko: żyj czysto i zdrowo”, otwierając jednocześnie wystawę prac plakatowych, którą można oglądać do końca marca b.r. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.

W zakończeniu konkursu uczestniczyli nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z powiatu leżajskiego oraz zaproszeni goście:

 1. Starosta Powiatu Leżajskiego pan Zbigniew Rynasiewicz,
 2. Burmistrz Miasta Leżajsk pan Tadeusz Trębacz,
 3. Zastępca Dyrektora Generalnego Elektrociepłowni Nowa Sarzyna pan Aleksander Zarębski,
 4. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego pan Ireneusz Stefański,
 5. Nauczycieli, opiekunów,
 6. Przedstawicieli mediów.

Dyrektor Wojciech Kostek przypomniał, że konkurs miał na celu:

 1. uświadomienie konieczności ochrony środowiska, dbałości o czystość otoczenia,
 2. propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych, zapobieganie powikłaniom zdrowotnym,
 3. popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego i aktywnego stylu życia.

Konkurs został zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku (pani pedagog Dorota Kostek) i Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (dyrektor Maria Moroszko).

Sponsorami V Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego „Eko – Mleko: żyj czysto i zdrowo” są:

 1. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, która od zawsze wspiera finansowo wszystkie inicjatywy poradni skierowane do dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.
 2. Starostwo Powiatowe w Leżajsku. Przypomnę, że w ubiegłym roku Starostwo ufundowało laureatom IV konkursu plener malarski w Bieszczadach, pokrywając wszystkie koszty związane z wyjazdem autokarowym 30 uczestników.

Za rzetelną i społeczną pracę w komisji konkursowej dyrektor Poradni podziekował paniom: Janinie Kupras, Alinie Hasiak i Dorocie Kostek, które dokonały rozstrzygnięcia konkursu. Pomysłodawcą konkursu i jego „głównym ideologiem”, który wymyśla w każdej edycji jego przesłanie skierowane do uczestników jest pani pedagog Dorota Kostek. Wystawę prac plakatowych, przygotowała pani Alina Hasiak.

Dyrektor Poradni odczytał protokół z pracy komisji i poprosił sponsorów o wręczanie nagród. Nagrody laureatom wręczali: Starosta Powiatu pan Zbigniew Rynasiewicz, Burmistrz Miasta Leżajsk pan Tadeusz Trębacz i Z-ca Dyrektora Generalnego Elektrociepłowni Nowa Sarzyna pan Aleksander Zarębski.

Finał konkursu uatrakcyjnił występ muzyczny zespołu wokalnego Meritum oraz Marzeny Dudek.

Protokół z prac jury V Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego „Eko – Mleko: żyj czysto i zdrowo”

Na konkurs wpłynęło 211 prac, w tym 155 ze szkół podstawowych i 55 z gimnazjów z terenu powiatu.

Jury konkursowe w składzie:

 1. Dorota Kostek – przewodnicząca jury
 2. Alina Hasiak – członek jury,
 3. Janina Kupras – członek jury,

dokonało oceny nadesłanych prac.

Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczniów przedstawia się następująco:

w kategorii szkół podstawowych

nagrody:

 1. Monika Majewicz kl. V S.P. Leżajsk nr 3
 2. Jarosław Ćwikła kl. IV S.P. Stare Miasto
 3. Krzysztof Szuper kl. VI S.P. Ruda Łańcucka
 4. Justyna Różycka kl. II S.P. Giedlarowa
 5. Daria Baran kl. II S.P. Łętownia
 6. Konrad Kuczek kl. VI S.P. Leżajsk nr 2
 7. Rajmund Zdeb kl. IV S.P. Leżajsk nr 1

wyróżnienia:

 1. Kamila Franus kl. V S.P. Leżajsk nr 2
 2. Joanna Kniaź kl. VI S.P. Brzyska Wola
 3. Mariola Kaszycka kl. V S.P. Leżajsk nr 2
 4. Katarzyna Wilkos kl. V S.P. Brzyska Wola
 5. Karina Karlik kl. VI S.P. Leżajsk nr 3
 6. Anna Zygmunt kl. I S.P. Ruda Łańcucka
 7. Mariola Rejman kl. VI SOSW Leżajsk

plakaty:

 1. Piotr Ząbczyk kl. IV S.P. Leżajsk nr 2
 2. Adrian Baj kl. IV S.P. Leżajsk nr 2

w kategorii szkół gimnazjalnych

nagrody:

 1. Justyna Wilkos kl. I Gimnazjum Kuryłówka
 2. Kamil Śliwa kl. I Gimnazjum Giedlarowa
 3. Barbara Góral kl. I Gimnazjum Kuryłówka
 4. Aneta Kania kl. II Gimnazjum Leżajsk
 5. Bartosz Leja kl. Gimnazjum Dąbrowica

wyróżnienia:

 1. Krystian Pietrycha kl. III Gimnazjum Leżajsk
 2. Andżelika Martyna kl. III Gimnazjum Leżajsk
 3. Paulina Bucior kl. I Gimnazjum Kuryłówka
 4. Patrycja Koziara kl. I Gimnazjum Kuryłówka
 5. Zofia Góral kl. III Gimnazjum SOSW Leżajsk
 6. Joanna Sztyrak kl. I Gimnazjum Leżajsk
 7. Anna Paszek kl. III Gimnazjum Sarzyna
 8. Elżbieta Pierczyk kl. III Gimnazjum Kuryłówka
 9. Justyna Kapral kl. II Gimnazjum Kuryłówka
 10. Iza Ruchlewicz kl. III Gimnazjum Leżajsk
 11. Nina Krawczyk kl. III Gimnazjum Leżajsk

Wojciech Kostek