IX Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy

„NIE asertywnie”

 

26 lutego 2009 r. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku zakończono IX edycję Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „NIE asertywnie”, otwierając jednocześnie wystawę prac plastycznych laureatów i wyróżnionych uczniów biorących udział w konkursie, którą można było oglądać do połowy marca 2009 r. w sali kameralnej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.

W zakończeniu konkursu uczestniczyli:

 1. Podkarpacki Kurator Oświaty pan Jacek Wojtas,
 2. Starosta Leżajski pan Robert Żołynia,
 3. Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Leżajskim pan Ireneusz Stefański,
 4. Dyrektor Ośrodka Szkolenia Kierowców PAUL w Nowej Sarzynie pan Jerzy Paul,
 5. Nauczyciele i opiekunowie, którzy przygotowywali uczniów do udziału w konkursie,
 6. Przedstawicielie mediów: Lokalna Telewizja Kablowa w Nowej Sarzynie, Kurier Powiatowy.

Tegoroczny konkurs plakatowy pod hasłem „NIE asertywnie” dotyczył profilaktyki destrukcyjnych reakcji na sytuacje problemowe.

Celem konkursu było:

 • dostarczenie uczniom podstawowych wiadomości o asertywności: co to znaczy być asertywnym, jak reagować asertywnie w różnych sytuacjach problemowych, jak skutecznie odmawiać, jak bronić swoich praw i jednocześnie szanować prawa innych,
 • podejmowanie przez nauczycieli ćwiczeń (np. na lekcjach wychowawczych wg załączonych konspektów), które mają uczyć uczniów zachowań asertywnych i obrony własnych granic na poziomie wieku w sposób społecznie akceptowany,
 • pobudzenie refleksji wśród młodych ludzi na temat szacunku wobec ludzkich praw
 • i obowiązków oraz wyposażenie dzieci i młodzieży w podstawowe umiejętności społeczne,
 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży właściwego reagowania w sytuacjach problemowych poprzez asertywną odmowę i umiejętne wyrażanie swoich uczuć,
 • zapobieganie wśród dzieci i młodzieży sięgania po używki i działania agresywne oraz uległe jako reakcji na zaistniałą sytuacje problemową.

Konkurs został zorganizowany przez panią Dorotę Kostek i Monikę Golenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku oraz panią Jolantę Kędzierską z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.

Sponsorami IX Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego „NIE” asertywnie są:

 1. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, która od zawsze wspiera finansowo wszystkie inicjatywy poradni skierowane do dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli.
 2. Starostwo Powiatowe w Leżajsku, które dofinansowało projekt pani Doroty Kostek na realizację IX edycji konkursu.
 3. Ośrodek Szkolenia Kierowców PAUL w Nowej Sarzynie, prowadzony przez pana Jerzego Paula – kierownika Ośrodka.

Na konkurs wpłynęło 99 prac, w tym: 61 ze szkół podstawowych i 38 z gimnazjów. Jury konkursowe w składzie:

 1. Dorota Kostek
 2. Jolanta Kędzierska
 3. Monika Golenia

dokonało oceny nadesłanych prac.

Lista laureatów i wyróżnionych uczniów przedstawia się następująco:

Laureaci w kategorii szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku

 1. Klaudia Kuczek kl. VI – laureat
 2. Jakub Sztyrak kl. VI – laureat

Szkoła Podstawowa w Kuryłówce

 1. Aleksandra Fus kl. VI – laureat

Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej

 1. Mateusz Michna kl. VI – laureat

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

 1. Hubert Kycia kl. II – laureat

Szkoła Podstawowa w Łętowni

 1. Marcin Florek kl. II – laureat

Wyróżnienia w kategorii szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa nr 1 w Leżajsku

 1. Mateusz Cieryt kl. IV
 2. Natalia Sudoł kl. IV

Szkoła Podstawowa w Kuryłówce

 1. Magdalena Pietrycha kl. VI
 2. Monika Kopel kl. VI
 3. Ewelina Kulpa kl. VI
 4. Magdalena Femiak kl. IV
 5. Małgorzata Jurczak kl. VI

Szkoła Podstawowa w Rudzie Łańcuckiej

 1. Paulina Błajda kl. VI
 2. Sylwia Słoniec kl. VI
 3. Anna Borucka kl. VI
 4. Magdalena Jandzińska kl. IV

Szkoła Podstawowa w Dąbrowicy

 1. Natalia Rymarz kl. II
 2. Joanna Zwolińska kl. V
 3. Kamila Witko kl. II
 4. Beata Bucior kl. III

Szkoła Podstawowa w Łętowni

 1. Klaudia Klocek kl. III

Szkoła Podstawowa w Giedlarowej

 1. Michalina Grzyb kl. VI
 2. Kinga Miś kl. VI
 3. Dawid Rączka kl. VI

Szkoła Podstawowa w Brzózie Królewskiej

 1. Anna Stępień kl. III b

Szkoła Podstawowa w Chałupkach Dębniańskich

 1. Kamil Hader – kl. VI

Laureaci w kategorii szkół gimnazjalnych:

Gimnazjum w Kuryłówce

 1. Klaudia Kogut kl. II – laureat
 2. Ewelina Zawojska kl. II – laureat

Gimnazjum w Nowej Sarzynie

 1. Daria Makowiecka kl. I – laureat
 2. Wojciech Płoszaj kl. III – laureat
 3. Katarzyna Trojan kl. III – laureat

Gimnazjum w Sarzynie

 1. Joanna Ryczkowska kl. III – laureat
 2. Gabriela Kamińska kl. III – laureat

Wyróżnienia w kategorii szkół gimnazjalnych:

Gimnazjum w Kuryłówce

 1. Agnieszka Staroń kl. II b
 2. Weronika Wolanin kl. I a
 3. Magdalena Kopel kl. II a
 4. Weronika Wilkos kl. I a
 5. Monika Chudy kl. I a
 6. Monika Bzdoń kl. I a
 7. Bartosz Małysa kl. I a
 8. Katarzyna Rusinek kl. I b
 9. Justyna Bagniak kl. II a
 10. Piotr Hałaś kl. I b

Gimnazjum w Nowej Sarzynie

 1. Beata Rzeźnik kl. I
 2. Aneta Kleczkowska kl. III d

Gimnazjum w Sarzynie

 1. Małgorzata Kozub kl. III
 2. Sylwia Koprek kl. I
 3. Gabriela Sztaba kl. III

Gimnazjum w Giedlarowej

 1. Karolina Śmiałek kl. II b

Gimnazjum w Woli Zarczyckiej

 1. Grażyna Szczepańska kl. I b