IV Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy

„Mnie to nie kręci”

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w dniu 25 marca 2004 roku w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. Konkurs został zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Leżajsku (p. Dorota Kostek) i Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (dyrektor Maria Horoszko).

Konkurs miał na celu:

 • zmobilizowanie uczniów do zapoznania się i uświadomienia sobie zagrożeń, które występują wokół nich na co dzień,
 • propagowanie zdrowego stylu życia,
 • cykliczne organizowanie tej akcji każdego roku.

Głównym sponsorem IV Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego „Mnie to nie kręci” była „Elektrociepłownia Nowa Sarzyna”.

Ponadto nagrodami książkowymi organizatorów wsparło Starostwo Powiatowe w Leżajsku.

Społeczną pracę w komisji konkursowej wykonały Panie: Janina Kupras, Alina Hasiak i Dorota Kostek, które przygotowały wystawę prac konkursowych. Za tę pracę otrzymały z rąk Pana Starosty Zbigniewa Rynasiewicza pamiątkowe albumy wraz z dyplomami uznania.

W tym roku organizatorzy dodatkowo zorganizują 29 maja b. r dla uczniów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie wyjazd plenerowy w Bieszczady, połączony z piknikiem z okazji Dnia Dziecka.

Nagrody laureatom konkursu wręczał Starosta Powiatu w Leżajsku Pan Zbigniew Rynasiewicz oraz Pan Aleksander Zarębski – dyrektor ds. technicznych Elektrociepłowni Nowa Sarzyna.

Protokół z prac jury IV edycji Profilaktycznego Konkursu Plakatowego „Mnie to nie kręci” przedstawia się następująco.

Na konkurs wpłynęło 360 prac, w tym 260 ze szkół podstawowych i 100 z gimnazjów z terenu powiatu.

Jury konkursowe w składzie:

 1. Alina Hasiak
 2. Janina Kupras
 3. Dorota Kostek

dokonało oceny nadesłanych prac.

W kategorii szkół podstawowych nagrodzono prace uczniów:

 1. Mariusz Zygmunt – S.P Hucisko,
 2. Paulina Skowronek – S.P Nr 2 Leżajsk, kl. VI,
 3. Krzysztof Szuper – S.P Ruda Łańcucka, kl. V,
 4. Dorota Hałaś – S.P Leżajsk Nr 2, kl. VI,
 5. Justyna Zygmunt – S.P Hucisko,
 6. Krzysztof Kuczek – S.P Giedlarowa, kl. V,
 7. Krzysztof Padowski – S.P Ruda Łańcucka, kl. III,
 8. Katarzyna Wilkos – S.P Brzyska Wola, kl. IV.

Wyróżniono następujące prace:

 1. Monika Staroń – S.P Brzyska Wola, kl. VI,
 2. Marcin Staroń – S.P Brzyska Wola, kl. V,
 3. Monika Wilkos – S.P Brzyska Wola, kl. V,
 4. Agnieszka Wilkos – S.P Brzyska Wola, kl. IV,
 5. Natalia Błajda – S.P Ruda Łańcucka, kl. III,
 6. Agnieszka Mączka – S.P Hucisko,
 7. Sylwia Stasiowska – S.P Hucisko,
 8. Monika Kusy – S.P Sarzyna, kl. VI a,
 9. Aleksandra Horoszko – S.P Nr 1 Leżajsk, kl. IV,
 10. Natalia Dec – S.P Sarzyna, kl. VI,
 11. Joanna Tomala – S.P Nr 1 Leżajsk, kl. VI.

W kategorii szkół gimnazjalnych nagrodzono prace następujących uczniów:

 1. Róża Kubrak – Grodzisko Dolne, kl. III,
 2. Aleksandra Tetiurka – Leżajsk, kl. III,
 3. Anna Paszek – Sarzyna, kl. II,
 4. Monika Rup – Giedlarowa, kl. I,
 5. Agnieszka Olechowska – Wola Zarczycka, kl. I.

Wyróżniono prace uczniów:

 1. Beata Lewicka – Leżajsk, kl. I,
 2. Klaudia Lipińska – Leżajsk, kl. III,
 3. Urszula Krawczyk – Leżajsk, kl. III,
 4. Krystyna Golańska – Grodzisko Dolne, kl. III,
 5. Justyna Sołek – Leżajsk, kl. I,
 6. Agnieszka Paluch – Leżajsk, kl. III,
 7. Łukasz Janeczko – Kuryłówka, kl. I,
 8. Iwona Gorący – Leżajsk, kl. III,
 9. Edyta Żaba – Leżajsk, kl. III.

Po wręczeniu nagród młodzież z Domu Kultury w Kuryłówce przedstawiła krótką część artystyczną wzbudzając uznanie zebranych.