III Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy

„RYZYK-FIZYK TO NIE DLA MNIE”

 

W dniu 27 marca 2003 r. zakończono III edycję Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „Ryzyk-fizyk to nie dla mnie”, otwierając jednocześnie wystawę prac plakatowych, którą będzie można oglądać do połowy kwietnia bieżącego roku w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku powitał zaproszonych gości:

 1. Starostę Powiatu pana Zbigniewa Rynasiewicza,
 2. Dyrektora ds. Technicznych ENS pana Aleksandra Zarębskiego,
 3. Pełnomocnika ds. Oświaty Burmistrza Miasta Leżajsk pana Henryka Świtę,
 4. Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym pana Ireneusza Stefańskiego,
 5. Dyrektorów Szkół i Placówek oraz opiekunów.
 6. Przedstawicieli prasy lokalnej i regionalnej, Telewizji lokalnej z Nowej Sarzyny.

Dyrektor Poradni w swoim wystąpieniu przypomniał, że konkurs miał na celu:

 1. zmobilizowanie uczniów do zapoznania się i uświadomienia sobie zagrożeń, które występują wokół nich na co dzień,
 2. propagowanie zdrowego styku życia,
 3. cykliczne organizowanie tej akcji każdego roku.

Konkurs został zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku (pedagog Dorota Kostek) i Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (dyrektor Maria Horoszko).

Głównym sponsorem III Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego „Ryzyk-fizyk to nie dla mnie” jest Elektrociepłownia Nowa Sarzyna reprezentowana przez pana Aleksandra Zarębskiego – dyrektora ds. technicznych.

Nowosarzyńska Elektrociepłownia od trzech lat finansowo wspiera wszystkie inicjatywy Poradni skierowane do dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. Za tą pomoc pan dyrektor Wojciech Kostek serdecznie podziękował.

Nagrodami książkowymi organizatorów wsparł również Urząd Miejski z Leżajska i Nowej Sarzyny.

Pan Dyrektor podziękował za rzetelną pracę komisji konkursowej w składzie:

 1. pani Dorota Kostek – przewodnicząca,
 2. pani Janina Kupras – członek,
 3. pani Alinia Hasiak – członek,
 4. oraz panie J. Kupras i A. Hasiak za przygotowanie wystawy prac plakatowych, którą za moment będzie można oglądać.

Na koniec pan Wojciech Kostek odczytał protokół komisji i poprosił sponsorów o bezpośrednie wręczanie nagród laureatom konkursu.

Protokół z posiedzenia komisji konkursowej z dnia 11 marca 2003 r.

Na III edycję konkursu wpłynęło 168 prac wykonanych przez uczniów ze szkół podstawowych (134) i gimnazjalnych (34) z terenu powiatu leżajskiego.

Niestety z roku na rok zmniejsza się ilość uczestników naszego konkursu, można przypuszczać, że przepływ informacji na linii organ prowadzący – szkoły jest nieskuteczny, bądź dyrektorzy szkół i nauczyciele nie przywiązują wagi do konkursu, tym samym nie zachęcają dzieci i młodzieży do udziału w nim.

Jury konkursu w składzie:

 1. Dorota Kostek- przewodnicząca
 2. Alina Hasiak – członek jury
 3. Janina Kupras – członek jury

Dokonało rozstrzygnięcia konkursu przyznając następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii szkół podstawowych przyznano:

I nagroda: Monika Staroń – Brzyska Wola

II nagroda: Karolina Wiatr – S.P nr 2 Leżajsk, kl. V a

III nagroda: Joanna Sztyrak – S.P nr 1 Leżajsk, kl. V a

IV nagroda: Marzena Majkut – S.P Tarnogóra, kl. IV

V nagroda: Tomasz Grab – S.P Tarnogóra, kl. IV, Anna Federkiewicz – S.P Ruda Łańcucka, kl. VI,

Konrad Kuczek – S.P nr 2 Leżajsk, kl. IV b, Ewelina Socha – S.P Brzyska Wola, Krystyna Różycka – S.P Wola Zarczycka, kl. V a.

Wyróżnienia za udział w konkursie przyznano następującym uczniom:

 1. Paulina Smoła – S.P Ruda Łańcucka, kl. IV,
 2. Karolina Bąk – S.P nr 3 Leżajsk, kl. V b,
 3. Krzysztof Padowski – S. P Ruda Łańcucka, kl. II,
 4. Anna Szczepańska – S.P Wola Zarczycka, kl. VI a,
 5. Anna Wojtyna – S.P Giedlarowa, kl. IV a,
 6. Seweryn Kwieciński – S.P nr 2 Leżajsk, kl. V a,
 7. Arkadiusz Hacia – S.P Brzyska Wola,
 8. Justyna Kapral – S.P Brzyska Wola,
 9. Angelika Dec – S.P Wola Zarczycka, kl. VI a,
 10. Karolina Latuszek – S.P nr 2 Leżajsk, kl. VI d,
 11. Anna Zawilska – S.P nr 2 Leżajsk, kl. VI b,
 12. Maciej Rajzer – S.P Ruda Łańcucka, kl. IV,
 13. Michał Gap – S.P Wola Zarczycka,
 14. Justyna Zygmunt – S.P Hucisko, kl. III,
 15. Piotr Mirowski – S.P nr 3 Leżajsk, kl. V a,
 16. Justyna Niemczyk – S.P nr 3 Leżajsk, kl. V a,
 17. Dawid Sowa – S.P Tarnogóra, kl. IV.

W kategorii „Plakat – nietypowy format” nagrodzono:

I nagroda: Jagienka Urban – Miejskie Gimnazjum w Leżajsku, kl. III a,

II nagroda: Dominika Markocka – Miejskie Gimnazjum w Leżajsku, kl. III a,

III nagroda: Magdalena Kotulska – Publiczne Gimnazjum w Kuryłówce, kl. III b, Joanna Bramek – Publiczne Gimnazjum w Kuryłówce, kl. II a.

Wyróżniono następujące prace:

 1. Tomasz Kogut – Gimnazjum w Grodzisku Dolnym, kl. III b,
 2. Dominika Baj – Gimnazjum w Grodzisku Dolnym, kl. III a,
 3. Natalia Femiak – Publiczne Gimnazjum w Kuryłówce, kl. I c,
 4. Katarzyna Piotrowska – Publiczne Gimnazjum w Kuryłówce, kl. I a,
 5. Sylwia Mierucka – Publiczne Gimnazjum w Kuryłówce, kl. II a,
 6. Kinga Jędrusiejko – Publiczne Gimnazjum w Kuryłówce, kl. II b,
 7. Anna Działo – Publiczne Gimnazjum w Kuryłówce, kl. II b,
 8. Marcin Góral – Publiczne Gimnazjum w Kuryłówce, kl. III c.
 9. Michał Fronc – Publiczne Gimnazjum w Kuryłówce, kl. I a.

Wojciech Kostek