II Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy

„Wolny od uzależnień”

 

W dniu 14 marca 2002 r. zakończono II Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy pod hasłem „Wolny od uzależnień”, otwierając jednocześnie wystawę prac plakatowych, którą będzie można oglądać do końca marca b.r. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku powitał:

 1. Starostę Leżajskiego pana Stanisława Chmurę,
 2. Dyrektora Generalnego ENS pana Jacka Głowackiego
 3. Wiceburmistrza Miasta Leżajsk pana Ireneusza Stefańskiego
 4. Członka Zarządu Powiatu pana Krzysztofa Rogowskiego
 5. Dyrektorów Szkół i Placówek oraz opiekunów.
 6. Przedstawicieli mediów: panią Barbarę Sołtys z „Super Nowości”, pana Zbigniewa Janusza ze „Sztafety” oraz z Telewizji Lokalnej z Nowej Sarzyny – pana Zbigniewa Tworkowskiego i pana Adama Fleszara.

Dyrektor Poradni przypomniał, że konkurs miał na celu:

 • zmobilizowanie uczniów do zapoznania się ze szkodliwością używek w ramach przygotowania się do konkursu,
 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia,
 • cyklicznie organizowanie tej akcji każdego roku.

Konkurs został zorganizowany przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Leżajsku (pedagog Dorota Kostek), Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (kierownik Jacek Chmura) oraz Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku (dyrektor Stanisław Majcher). Patronat nad imprezą sprawował Starosta Powiatu Pan Stanisław Chmura.

Głównym sponsorem II Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „Wolny od uzależnień” jest Elektrociepłownia Nowa Sarzyna i Starostwo Powiatowe w Leżajsku.

Dyrektor Poradni podziękował za rzetelną pracę komisji konkursowej, której przewodniczyła pani pedagog Dorota Kostek oraz paniom: Alinie Hasiak i Janinie Kupras za przygotowanie wystawy prac plakatowych, którą za chwilę będzie można oglądać.

Przed oficjalnym wręczeniem nagród laureatom konkursu dyrektor Poradni pan Wojciech Kostek w sposób szczególny podziękował Dyrektorowi Generalnemu Elektrociepłowni Nowa Sarzyna panu Jackowi Głowackiemu za finansowe wspieranie wszystkich inicjatyw Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku, skierowanych do dzieci i młodzieży, ich rodziców i nauczycieli z terenu powiatu, wręczając pamiątkowy album.

Na koniec odczytał protokół z prac komisji i poprosił sponsorów o bezpośrednie wręczanie nagród.

Protokół Komisji z dnia 28.02.2002 r. II edycji Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plastycznego „ Wolny od uzależnień”

Skład komisji konkursowej:

 1. Dorota Kostek – pedagog, logopeda PPP w Leżajsku – przewodniczący,
 2. Janina Kupras nauczyciel plastyki – członek,
 3. Małgorzata Mach nauczyciel plastyki – członek,
 4. Alina Hasiak – plastyk MCK – członek,
 5. Anna Krzeszowska-Gwóźdz – przedstawiciel PCPR – członek.

Na konkurs wpłynęło 192 prace w tym:

 1. Szkoły podstawowe – 119
 2. Gimnazja – 40
 3. Ponadgimnazjalne – 20
 4. DPS – 13

Komisja konkursowa przyznała następujące nagrody i wyróżnienia w czterech kategoriach:

Szkoły podstawowe:

Nagrody:

 1. Piotr Skowronek kl. V b S.P nr 2 Leżajsk
 2. Agnieszka Olechowska kl. V c S.P Wola Zarczycka
 3. Marcelina Maślanka kl. II S.P Ruda Łańcucka
 4. Dariusz Smycz kl. VI S.P Ruda Łańcucka
 5. Karol Bigas kl. V S.P Ruda Łańcucka
 6. Tomasz Grab kl. III S.P Tarnogóra
 7. Anna Stachura kl. V S.P Ruda Łańcucka

Wyróżnienia:

 1. Natalia Rudzińska kl. VI S.P Ruda Łańcucka
 2. Konrad Kowalski kl. V a S.P nr3 Leżajsk
 3. Anna Szymanik kl. IV b S.P Kuryłówka
 4. Zbigniew Piziak kl. V b S.P Kuryłówka
 5. Lucyna Łach kl. VI a S.P Tarnogóra
 6. Malwina Lach kl. VI a S.P nr 2 Leżajsk
 7. Paulina Piechowska kl. VI S.P Ruda Łańcucka
 8. Krystian Pietrycha kl. VI c S.P nr 2 Leżajsk

Gimnazja:

Nagrody:

 1. Agnieszka Grabowiec kl. III Gimnazjum Miejskie Leżajsk
 2. Praca zbiorowa: Agnieszka Gala, Agnieszka Kustra,
 3. Agnieszka Dziduch kl. III Gimnazjum SOSW Leżajsk
 4. Anna Smycz kl. IIc Gimnazjum Wola Zarczycka
 5. Izabela Misiak kl. II c Gimnazjum Wola Zarczycka
 6. Sabina Tryka kl. II b Gimnazjum Kuryłówka
 7. Magdalena Kotulska kl. II c Gimnazjum Kuryłówka

Wyróżnienia:

 1. Ewelina Mierzwińska kl. I a Gimnazjum Wola Zarczycka
 2. Justyna Łoin kl. II b Gimnazjum wola Zarczycka
 3. Paulina Olechowska kl. II c Gimnazjum Wola Zarczycka
 4. Paulina Stopyra kl. II c Gimnazjum Grodzisko Górne
 5. Katarzyna Wojdyła kl. II c Gimnazjum Wola Zarczycka
 6. Agnieszka Poprawa kl. II a Gimnazjum Stare Miasto
 7. Ewelina Kruk kl. II Kuryłówka
 8. Anna Szczepańska kl. III b Wola Zarczycka

Szkoły ponadgimnazjalne:

Nagrody:

Praca zbiorowa: Jarosław Naprawa, Izabela Szubert, Aneta Szkodzińska ZST Leżajsk

Wyróżnienia:

 1. Joanna Federkiewicz kl. III b LT ZS im. Chrobrego
 2. Beata Kałamarz kl. II b LT ZS im. Chrobrego

Domy Pomocy Społecznej:

Nagrody:

 1. DPS Brzóza Królewska – Anna Nizińska
 2. ŚDS Sarzyna – Anna Jeż
 3. Wyróżnienia:
 4. DPS Piskorowice – Mołynie: Jerzy Kowcz, Józef Łakuta
 5. ŚDS Sarzyna – praca zbiorowa

Wojciech Kostek