I Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy

„Wolny od uzależnień”

 

W dniu 14 marca 2001 r. zakończono I edycję Powiatowego Profilaktycznego Konkursu Plakatowego pod hasłem „Wolny od uzależnień”. Wystawę prac plakatowych można będzie oglądać do 23 marca b. r. w Domu Kultury w Leżajsku.

W uroczystym zakończeniu konkursu uczestniczyli:

 1. Starosta Leżajski pan Stanisław Chmura,
 2. Wiceburmistrz Miasta Leżajsk pan Ireneusz Stefański,
 3. Członek Zarządu Powiatu Leżajskiego pan Krzysztof Rogowski,
 4. Pani Dorota Motyka reprezentującą pana Posła R.P. Zbigniewa Rynasiewicza,
 5. Dyrektorzy Szkół oraz opiekunowie,
 6. Przedstawiciele mediów lokalnych i regionalnych: pani Barbara Sołtys z „Super Nowości”, pan Zbigniew Janusz ze „Sztafety” oraz telewizji lokalnej z Nowej Sarzyny: panowie Zbigniew Tworkowski i Adam Fleszar.

Pierwszy Powiatowy Profilaktyczny Konkurs Plakatowy „Wolny od uzależnień” miał na celu:

 • zmobilizowanie uczniów do zapoznania się ze szkodliwością używek w ramach przygotowania się do konkursu,
 • propagowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego stylu życia poprzez utworzenie w szkołach tablic informacyjnych
 • nadmieniam, że kolorowe plakaty dotrą do wszystkich szkół do końca marca b.r.,
 • oraz cykliczne organizowanie tej akcji w lutym – marcu każdego roku szkolnego.

Konkurs został zorganizowany przez Wojciecha Kostka dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku oraz Jacka Chmurę kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, patronat nad imprezą sprawował pan Stanisław Chmura – Starosta Leżajski.

Konkurs był możliwy do zrealizowania dzięki włączeniu się do niej wielu sponsorów a w szczególności:

 1. Elektrociepłowni Nowa Sarzyna – Dyrektor Generalny pan Jacek Dreżewski,
 2. Starostwa Powiatowego w Leżajsku,
 3. Urzędu Miasta w Leżajsku,
 4. Pana Posła na sejm R.P Zbigniewa Rynasiewicza,
 5. Firmy Jamfot w Leżajsku,
 6. Drukarni Poligraf w Leżajsku,

W swoim wystąpieniu dyrektor Poradni Wojciech Kostek podziękował sponsorom za wsparcie finansowe, dzięki któremu było możliwe zakupienie nagród dla laureatów, nadmienił, że obsługę fotograficzną wykonuje w dniu dzisiejszym firma Jamfot, a wystawę zorganizował Miejski Dom Kultury, dlatego też na ręce pana dyrektora Stanisława Majchra złożył serdeczne podziękowania. Dyrektor Poradni pogratulował uczniom wykonania pięknych prac i podziękował opiekunom, którzy zachęcali uczniów do wzięcia udziału w tej imprezie.

Na koniec odczytał protokół z prac komisji i poprosił sponsorów o bezpośrednie wręczanie nagród laureatom.

PROTOKÓŁ KONKURSU „WOLNY OD UZALEŻNIEŃ” z posiedzenia komisji konkursowej w dniu 1.03.2001 r.

w składzie:

 1. Przewodniczący – pani Janina Kupras – plastyk
 2. Członek – pani Małgorzata Mach – plastyk
 3. Członek – Dorota Otręba – specjalista d/s promocji w powiecie
 4. Członek – Wojciech Kostek – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 5. Członek – Jacek Chmura – kierownik PCPR

Komisja obradowała w godzinach od 11.00 do 15.00 w Miejskim Domu Kultury w Leżajsku. Na konkurs nadesłano 274. Widząc dużą ilość wartościowych prac zgłoszonych przez dzieci do konkursu, komisja dokonała podziału na prace wykonane przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadpodstawowych oraz prace grupowe.

W kategorii szkół podstawowych nagrodzono następujące prace:

 1. Lidia Hanus S.P nr 3 Leżajsk kl. VI a – książka Turki
 2. Dorota Mach S.P Biedaczów kl. V – kaseta
 3. Andrzej Żółtobrzuch S.P Kuryłówka – zegarek Casio
 4. Joanna Cyrana S.P Majdan Łętowski kl. V – książka Turki
 5. Anna Duda S.P nr 3 Leżajsk kl. VI a – książka Leżajszczyzna.

W kategorii szkół gimnazjalnych nagrodzono następujące prace:

 1. Agnieskza Gala SOSW Leżajsk kl. II – walkman
 2. Aleksandra Klimek Gimnazjum Miejski kl. II e – książka Trójca Święta
 3. Krzysztof Kołodziej Wola Zarczycka kl. I b – zegarek Casio,
 4. Agnieszka Dziduch SOSW Leżajsk kl. II – książka Turki.
 5. W kategorii szkół średnich nagrodzono następujące prace:
 6. Justyna Podsiadło Zespół Szkół Nowa Sarzyna kl. I LO c – walkmana
 7. Jadwiga Kraśniewska Zespół Szkół Nowa Sarzyna kl. I LO a – książka Pamiętnik klasztorny
 8. Anna ChmuraZespół Szkół Leżajsk im. Bolesława Chrobrego kl. Ih – książka Turki.

W kategorii prac zbiorowych nagrodzono:

 1. Anna Stachula, Klaudia Słoniec – kl. III S.P Ruda Łańcucka
 2. Magdalena Cegiel, Karolina Błajda, Marcin koszałka, Paweł Kusy – kl. III S. P. Ruda Łańcucka,
 3. Władysław Gramatyka, Leszek Pinderski – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sarzynie,
 4. Leszek Pinderski, Janusz Maruszak – Środowiskowy Dom Samopomocy w Sarzynie,
 5. Prace zbiorowe z tegoż domu są na wysokim poziomie – dlatego przyznajemy honorową nagrodę dla domu Samopomocy.

Poniżej wymieniamy uczniów, których prace zostały zakwalifikowane na wystawę, która zostanie otwarta 14.03.2001 r. w Miejskim Domu Kultury o godzinie 11.00 i będzie trwała do 23.03.2001 r., a są to:

Kamil Krawęcki, Beata Iwanicka, Kinga Dec, Emma Wojtyna, Elżbieta Czop, Marta Sieńko, Marta Mieleszko, Edyta Mierzwa, Natalia Szczęch, Justyna Kostek, Monika Rudzińska, Agnieszka Bienias, Maria Kwiecińska, Paulina Markocka, Iza Ruchlewicz, Joanna Filarowska, Dominika Niedźwiecka, Paulina Szczębara, Krzysztof Kupras, Małgorzata Tara, Magda Burda, Piotr Pawul, Magdalena Nikiel, Beata Dąbek, Anna Fronc, Zdzisław Ćwikła, Anna Szymaniuk, Edyta Kulpa, Barbara Czapla, Aneta Kamińska, Kamil Szarkowicz, Dominik Plichta, Sylwia Rudzińska, Grażyna Niemczyk, Sandra Wróbel, Paweł Łyko, Natalia Tara, Julia Kułacz, Karolina Gap, Agnieszka Kustra, Iza Łoś, Patrycja Małysa, Sylwia Klin, Grzegorz Łyko, Małgorzata Gorczyca, Małgorzata Malach, Ewelina Bieńko, Elżbieta Masłocka, Aneta Mazurkiewicz, Monika Szast, Dorota Pasiak.