VII POWIATOWA PRZEDSZKOLADA

„Przedszkolaki czy wy wiecie, co tam słychać w bajek świecie?”

 

VII Powiatowa Przedszkolada pod hasłem „Przedszkolaki czy wy wiecie, co tam słychać w bajek świecie?” obejmowała konkurs plastyczny Magiczny świat bajek” oraz dziecięcy teatr „Za górami, za lasami…. Bajki, które uczą i bawią”, była objęta honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Leżajskiego i sponsorowana ze środków finansowych Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna oraz Starostwa Leżajskiego.

Celem konkursu plastycznego było rozwijanie zdolności plastycznych dzieci, rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci, wspieranie twórczości dziecięcej, wrażliwości artystycznej dzieci, kształtowanie umiejętności stosowania i łączenia różnorodnych technik plastycznych oraz umożliwienie prezentacji własnych dokonań twórczych.

Na konkurs plastyczny wpłynęło 138 prac plastycznych dzieci z 18 przedszkoli z Powiatu Leżajskiego (Przedszkole Miejskie Nr 2 Promyczek w Leżajsku, Przedszkole Miejskie Nr 3 „Bajka” w Leżajsku, Przedszkole Miejskie nr 4 w Leżajsku, Przedszkole Niepubliczne im. bł. E. Bojanowskiego w Leżajsku, Przedszkole przy Zespole Szkół w Giedlarowej, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Dąbrowicy, Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Nowej Sarzynie, Przedszkole „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie, Przedszkole w Tarnogórze, Przedszkole przy Zespole Szkół w Brzózie Królewskiej, Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Chałupkach Dębniańskich, Przedszkole w Hucisku, Przedszkole Samorządowe w Woli Zarczyckiej, Przedszkole w Wierzawicach, Przedszkole w Łętowni, Przedszkole przy Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli, Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wólce Grodziskiej).

Komisja konkursowa w składzie Jolanta Kędzierska i Paweł Kupras dokonała 8 marca 2016 r. oceny nadesłanych prac. Jury wyłoniło 15 prac przyznając nagrody i wyróżnienia dla ich autorów.

Nagrody otrzymali:

I miejsce – Kornelia Maciałek – Przedszkole Niepubliczne im. Bł. E. Bojanowskiego w Leżajsku,

II miejsce – Amelia Kędzierska – Przedszkole Miejskie nr 4 w Leżajsku,

III miejsce – Oliwia Brzuzan – Przedszkole w Giedlarowej.

 

Wyróżnienia otrzymali:

Krystian Grabarz, Gabriela Kuchyt – Przedszkole w Brzózie Królewskiej,

Dawid Krzemiński, Julia Salwach – Przedszkole w Chałupkach Dębniańskich,

Maja Sołtys – Przedszkole Miejskie Nr 3 w Leżajsku,

Amelia Majczak – Przedszkole Samorządowe w Łętowni,

Julia Walania – Przedszkole w Giedlarowej,

Bartosz Gielara – Przedszkole Miejskie Nr 2 w Leżajsku,

Wojciech Gruca – Przedszkole w Dąbrowicy,

Emilia Sulikowska – Szkoła Podstawowa w Hucisku,

Weronika Brzyska – Ochronka Świętego Józefa w Grodzisku Dolnym,

Olga Misiąg – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wólce Grodziskiej.

Przyznane przez jury w toku rozstrzygnięcia konkursu nagrody i wyróżnienia zostały wręczone na uroczystym zakończeniu VII Powiatowej Przedszkolady w dniu 17 marca 2016 r.

Celem dziecięcego teatru było rozwijanie zdolności teatralnych, krasomówczych i muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym, wzbudzanie wśród nich ciekawości poznawczej, motywacji do wytrwałej pracy, rozwijanie dziecięcej fantazji i wyobraźni, ćwiczenie koncentracji uwagi, pamięci, spostrzegawczości i myślenia przyczynowo-  skutkowego, poszerzanie słownictwa oraz uczenie prawidłowego formułowania myśli, przyswajanie ważnych wartości i wzorców osobowych, uczenie nowych pojęć takich, jak: np.: miłość, przyjaźń w przystępny dla dzieci sposób, kształtowanie systemu wartości dziecka, podstawowych umiejętności społecznych, m.in.: autoprezentacji, radzenie sobie ze stresem, współdziałania w grupie, zdrowej rywalizacji.

Udział w dziecięcym teatrze – który  odbył się 17 marca 2016 r. we Franciszkańskim Ośrodku Kultury przy Bazylice OO. Bernardynów w Leżajsku – zgłosiło 8 przedszkoli z Powiatu Leżajskiego:Przedszkole Miejskie Nr 3 w Leżajsku, Przedszkole Samorządowe w Woli Zarczyckiej, Przedszkole Miejskie Nr 2 w Leżajsku, Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Nowej Sarzynie, Przedszkole „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie, Przedszkole Niepubliczne im. bł. E. Bojanowskiego w Leżajsku, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli, Przedszkole w Brzózie Królewskiej.

Otwarcia występów teatralnych grup przedszkolnych – witając serdecznie najmłodszych aktorów i życząc im udanych występów – dokonał Kustosz Bazyliki OO. Bernardynów w Leżajsku O. Joachim Ciupa i Starosta Leżajski p. Marek Śliż.

Jury w składzie: przewodniczący – p. Dorota Kostek oraz członkowie p. Bożena Zygmunt oraz p. Iwona Marzec-Wiącek dokonało oceny występów przedszkolnych grup teatralnych i wyłoniło laureatów:

I miejsceOddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli za przedstawienie pt. „Bajkowy ambaras” – opiekunowie Beata Kamińska, Elżbieta Fus, Dorota Lewkowicz i Elżbieta Majcher;

II miejsce – Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Nowej Sarzynie za przedstawienie pt. „Grymaśna stokrotka” – opiekun Ewa Paul;

III miejsce – Przedszkole w Brzózie Królewskiej za przedstawienie pt. „Czerwony kapturek” – opiekunowie: Bożena Szczęch i Bożena Marek.

Przedszkola biorące udział w przedszkoladzie otrzymały dyplomy oraz zestawy gier planszowych.       Jury przyznało również nagrody specjalne dla najlepszej aktorki Julii Masełek – Przedszkole w Brzyskiej Woli – za rolę Wielkiego Baja w bajce pt. „Bajkowy ambaras” i najlepszego aktora dla Adriana Kwaśniakaz Przedszkola w Woli Zarczyckiej za odegranie roli króla w bajce „O smoku łakomczuchu”.

W zakończeniu VII Powiatowej Przedszkolady „Przedszkolaki czy wy wiecie, co tam słychać w bajek świecie?” udział wzięli zaproszeni goście: Wicestarosta Leżajski p. Zdzisław Leśko, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji p. Alina Cebulak i Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku p. Wojciech Kostek, którzy wraz z Jury wręczali nagrody. Galę zakończenia uświetnił występ grupy wokalnej Meritum z Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku.

W VII Powiatowej Przedszkoladzie „Przedszkolaki czy wy wiecie, co tam słychać w bajek świecie?”uczestniczyło 213 dzieci i 48 nauczycieli.

Uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy pięknie wykonanych prac plastycznych oraz udanych występów teatralnych.

Koordynatorzy projektu:

                                                                                            Marta Stelmarczyk

                                                                                            Edyta Palus