VI POWIATOWA PRZEDSZKOLADA

„SAVOIR VIVRE – słowa magiczne i znane od przedszkola używane”

 

VI Powiatowa Przedszkolada SAVOIR VIVRE – słowa magiczne i znane od przedszkola używane obejmowała konkurs plastyczny Nasza zagadka jest już gotowa – Jakie są magiczne słowa? oraz dziecięcy teatr „Dobre maniery – ważne nie tylko od święta i każdy przedszkolak niech o tym pamięta”.

VI Powiatowa Przedszkolada była objęta honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Leżajskiego i sponsorowana ze środków finansowych  Polenergii Elektrociepłowni Nowa Sarzyna oraz Starostwa Leżajskiego.

Celem konkursu plastycznego była promocja wychowania przedszkolnego jako jednej z podstawowych form kształtowania osobowości dziecka, rozwijanie zdolności plastycznych dzieci w wieku przedszkolnym, wzbudzanie wśród dzieci ciekawości poznawczej i kształtowanie w nich motywacji do wytrwałej pracy, praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności dotyczących savoir vivre’u w domu, szkole, na przyjęciu i w każdym miejscu użyteczności publicznej, pobudzanie wyobraźni i rozwijanie inwencji twórczej, wzbogacanie dziecięcych przeżyć estetycznych podczas poszukiwania różnorodnych rozwiązań plastycznych, stworzenie uczniom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.

30 kwietnia 2015 r. zakończono przyjmowanie prac. Prace plastyczne nadesłało 12 przedszkoli z Powiatu Leżajskiego. Łącznie zgromadzono 62 prace dzieci.

11 maja 2015 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Komisja konkursowa w składzie p. Jolanta Kędzierska i p. Paweł Kupras dokonała oceny nadesłanych prac przyznając 5 nagród i 11 wyróżnień.

Nagrody otrzymali: Oliwia Brzuzan, Aleksandra Mędrek  (Zespół Szkół – Przedszkole w Giedlarowej), Andżelika Kolbusz (Szkoła Podstawowa w Chałupkach Dębniańskich), Aleksandra Zarzycka (Szkoła Podstawowa w Tarnogórze), Hanna Baryga (Przedszkole Miejskie nr 2 w Leżajsku).

Wyróżnienia otrzymali: Hanna Szkodzińska (Zespół Szkół – Przedszkole w Giedlarowej), Lena Zawół (Przedszkole Samorządowe nr 1 w Nowej Sarzynie), Kamila Ciszek (Przedszkole Miejskie nr 3 w Leżajsku), Zuzanna Lis, Martyna Kuras, Dawid Wanat (Szkoła Podstawowa w Chałupkach Dębniańskich), Julia Wróbel (Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Leżajsku), Jagoda Marciniak, Krystian Grabarz  (Zespół Szkół – Przedszkole w Brzózie Królewskiej), Olga Misiąg (Przedszkole w Wólce Grodziskiej), Natalia Buniowska (Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy)

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.

Celem dziecięcego teatru było rozwijanie zdolności teatralnych, krasomówczych i muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym, wzbudzanie wśród nich ciekawości poznawczej, motywacji do wytrwałej pracy, uwrażliwienie dzieci na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych:

w towarzystwie rówieśników, wobec osób starszych, zarówno w domu jak i w miejscu publicznym, w sytuacjach towarzyskich i oficjalnych, praktyczne wykorzystanie wiedzy  i umiejętności dotyczących savoir vivre’u w domu, szkole, na przyjęciu i w każdym miejscu użyteczności publicznej, kształtowanie u uczniów kultury zachowania i słowa oraz kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych takich, jak: autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, współdziałanie w grupie.

Udział w dziecięcym teatrze zgłosiło 8 przedszkoli z Powiatu Leżajskiego, nadesłano 9 kart zgłoszeniowych. Były to następujące przedszkola: Przedszkole Miejskie nr 3 w Leżajsku, Przedszkole Samorządowe w Woli Zarczyckiej, Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Dąbrowicy, Przedszkole Miejskie nr 2 w Leżajsku, Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Nowej Sarzynie, Przedszkole „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie /grupa 6-latków/, Przedszkole „Niezapominjka” w Nowej Sarzynie /grupa 5-latków/, Przedszkole Niepubliczne im. bł. E. Bojanowskiego w Leżajsku, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli.

22 maja w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku odbył się dziecięcy teatr. Dyrektor poradni p. Wojciech Kostek otwierając występy nawiązał w swoim przemówieniu do istoty savoir vivre’u jako sztuki życia, stwierdzając, że dobre wychowanie czyni z nas kulturalnych ludzi, budzących w społeczeństwie sympatię i szacunek. Savoir vivre to wgląd na innych, a ambaras dobrego wychowania tkwi w tym, aby z ludźmi obcować w sposób kulturalny.

Jury w składzie: przewodniczący – p. Bożena Zygmunt oraz członkowie

p. Jolanta Korasadowicz oraz Iwona Marzec – Wiącek dokonało oceny występów przedszkolnych grup teatralnych i wyłoniło laureatów I, II, III miejsca oraz przyznało wyróżnienia dla pozostałych grup. Nagrody zdobyły następujące przedszkola:

I miejsce – Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli,

II miejsce – Przedszkole Niepubliczne im. Bł. E. Bojanowskiego w Leżajsku,

III miejsce – Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Nowej Sarzynie.

Nagrodzone przedszkola otrzymały statuetki i dyplomy oraz nagrody książkowe dla każdego dziecka, pozostałe grupy zostały wyróżnione, otrzymały dyplomy dla przedszkola, a dzieci nagrody książkowe. Wręczono także podziękowania dla nauczycieli przygotowujących dzieci do udziału w konkursach VI Powiatowej Przedszkolady.

W zakończeniu VI Powiatowej Przedszkolady w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku udział wzięli rodzice, nauczyciele oraz zaproszeni goście: Wicestarosta Leżajski p. Zdzisław Leśko, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji  p. Alina Cebulak, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku p. Wojciech Kostek, którzy wraz z Jury wręczali nagrody.

Galę zakończenia uświetnił występ zespołu Meritum w składzie: Zuzia Jajak „Najlepsza koleżanka”, Antosia Kłosowska – „Koci wesoły świat”, Lila Bielecka – „Przed szansą”, Patrycja Tabin, Weronika Kuczek, Klaudia Żyrek – „Prababcia”, „Śpiewam i tańczę”, Patrycja Fil – „Świat to muzyka” i Martynka Kusy „Dziewczyny, chłopaki i…”.

Konkursy angażowały całą społeczność przedszkola. Rodzice współpracowali przy tworzeniu scenografii i kostiumów do wystąpień teatralnych. Dzieci miały okazję rozwinąć swoje zdolności plastyczne, muzyczne i teatralne oraz zaprezentować je mieszkańcom powiatu leżajskiego. Mogły również nauczyć się jak radzić sobie ze stresem i dowiedzieć się na czym polega „zdrowa” rywalizacja.

Marta Stelmarczyk

Pedagog PPP w Leżajsku