V POWIATOWA PRZEDSZKOLADA

„Z wartościami za pan brat, przedszkolaki idą w świat”

 

W ramach V Powiatowej Przedszkolady – projektu wspierającego rozwój dziecka zdolnego pt. „Z wartościami za pan brat, przedszkolaki idą w świat” zorganizowano dla dzieci dwa konkursy: plastyczny pod hasłem „Przyjaźń, uczciwość, wytrwałość i miłość dla przedszkolaka wielką są siłą” i teatr dziecięcy „Przedszkolak poznaje świat wartości, by korzystać z nich w przyszłości”.

Celem konkursu plastycznego było: promowanie wychowania przedszkolnego, jako jednej z podstawowych form kształtowania osobowości dziecka, rozwijanie zdolności plastycznych, wzbudzanie wśród dzieci ciekawości poznawczej, kształtowanie motywacji do wytrwałej pracy, podnoszenie poziomu wiedzy na temat wartości i podkreślanie ich roli w życiu człowieka.

Na konkurs plastyczny 16 przedszkoli nadesłało 83 prace, wyłonione w drodze eliminacji wewnętrznych.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 9 kwietnia 2014 r. Komisja konkursowa w składzie p. Jolanta Kędzierska i p. Paweł Kupras dokonała oceny nadesłanych prac.

Jury wyłoniło 24 prace przyznając wyróżnienia, autorzy pozostałych 59 prac otrzymali nagrody rzeczowe za udział w konkursie.

Przyznane przez jury w toku rozstrzygnięcia konkursu wyróżnienia i nagrody za udział w konkursie, zostały wręczone na uroczystym zakończeniu V Powiatowej Przedszkolady, które odbyło się 13 maja 2014 r. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.

Wyróżnienia otrzymały: 

Andżelika Chłond, Nina Stawowy, Gabriela Kuczek, Zuzanna Stanisławska, Emilia Klimek, Maja Niemiec – Przedszkole w Giedlarowej,

Wiktoria Martula, Maja Żuraw, Anna Działo, Julia Golec – Przedszkole Miejskie nr 2 „Promyczek” w Leżajsku,

Wiktoria Tabin – Przedszkole Miejskie nr 3 „Bajka” w Leżajsku,

Weronika Pakosz – Przedszkole Niepubliczne im. E. Bojanowskiego w Leżajsku,

Aneta Danak – Szkoła Podstawowa w Laszczynach,

Alicja Piskor – Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny w Dąbrowicy,

Dominika Socha, Julia Duch – Szkoła Podstawowa Oddział Przedszkolny w Brzyskiej Woli, Jowita Błoniarczyk – Przedszkole Samorządowe nr 1 w Nowej Sarzynie,

Jarosław Paruch – Szkoła Podstawowa w Tarnogórze,

Krzysztof Koper, Emilia Dec, Klara Bieńkowska, Julia Baran – Przedszkole Samorządowe w Łętowni,

Izabela Śmiałek – Społeczna Szkoła Podstawowa w Wólce Grodziskiej,

Gabriela Wanat – Szkoła Podstawowa w Chałupkach Dębniańskich.

Także w dniu 13 maja b.r. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku odbył się teatr dziecięcy „Przedszkolak poznaje świat wartości, by korzystać z nich w przyszłości”, w którym uczestniczyło 9 grup teatralnych z przedszkoli: w Brzyskiej Woli, im. Bł. E. Bojanowskiego w Leżajsku, nr 1 w Nowej Sarzynie, nr 2 „Promyczek” w Leżajsku, Dąbrowicy, „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie (2 grupy), Łętowni i Brzózie Królewskiej.

Celem dziecięcego teatru było: rozwijanie zdolności teatralnych, krasomówczych i muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym, wzbudzanie wśród nich ciekawości poznawczej, motywacji do wytrwałej pracy, podnoszenie poziomu wiedzy na temat wartości, ich roli w życiu człowieka oraz kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych, takich jak: autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem i współdziałanie w grupie.

Jury w składzie: p. Bożena Zygmunt, p. Jolanta Korasadowicz i p. Dorota Kostek, dokonało oceny występów dziecięcych grup teatralnych, a wyniki przedstawiają się następująco:

I. MIEJSCE zajął Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Brzyskiej Woli

Dzieci biorące udział w występie: Dominika Socha, Zuzanna Wnuk, Julia Duch, Anna Jachimowicz, Małgorzata Staroń, Aleksandra Bielak, Agata Bzdoń, Dawid Czechera, Bartłomiej Liber, Tomasz Wnuk;

Opiekunowie: Elżbieta Fus, Beata Kamińska.

II. MIEJSCE Przedszkole Niepubliczne im. Bł. E. Bojanowskiego w Leżajsku

Dzieci biorące udział w występie: Julia Jurkowska, Martyna Kania, Julia Karcz, Emilia Kiełbowicz, Kacper Mendyk, Aleksandra Misiak, Antonina Sarzyńska, Izabela Staroń, Rafał Wilk, Antonina Zabłotni;

Opiekun: s. Irena Jagodzińska

III. MIEJSCE Samorządowe Przedszkole nr 1 w Nowej Sarzynie

Dzieci biorące udział w występie: Julia Dudas, Marta Karwacka, Jakub Miazga, Igor Paul,  Małgorzata Józefara, Franciszek Kamiński, Grzegorz Turczyn, Oliwier Ożóg, Antonina Krawczyk, Weronika Paluch;

Opiekunowie: Katarzyna Napieralska, Lucyna Lizak.

Nagrodzone przedszkola otrzymały puchary, dyplomy, a dzieci indywidualne nagrody rzeczowe, pozostałe grupy dyplomy za udział i pamiątkowe nagrody. Nagrody wręczali: p. Marek Kogut – Wicestarosta Leżajski, p. Mariola Kiełboń – st. wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty, p. Maria Horoszko – dyrektor MCK w Leżajsku i p. Wojciech Kostek – dyrektor PPP w Leżajsku.

W przerwach między dziecięcymi występami oraz w czasie obrad jury zgromadzoną publiczność w sali widowiskowo – kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku bawił zespół muzyczny MERITUM w składzie: Patrycja Tabin, Weronika Kuczek i Wiktoria Bilska.

V Powiatowa Przedszkolada była objęta honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Starosty Leżajskiego, finansowana ze środków Elektrociepłowni Nowa Sarzyna i Powiatu Leżajskiego.

 

Koordynatorzy projektu:

Marta Stelmarczyk

Edyta Palus