IV POWIATOWA PRZEDSZKOLADA

„SIŁĘ I ENERGIĘ MAM, GDY O SWOJE  ZDROWIE DBAM”

 

W ramach IV Powiatowej Przedszkolady zorganizowano dwa konkursy dla dzieci, konkurs plastyczny pod hasłem „Koleżanko i kolego dbaj o zdrowie dnia każdego” oraz dziecięcy teatr „Każdy maluch wie, jak o zdrowie zadbać swe”.

Celem konkursu plastycznego, było promowanie wychowania przedszkolnego, jako jednej  z podstawowych form kształtowania osobowości dziecka, rozwijanie zdolności plastycznych, wzbudzanie ciekawości poznawczej, kształtowanie motywacji do wytrwałej pracy, promowanie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz wzbudzanie refleksji na temat dbania o własne zdrowie. Prace przyjmowano do 22 marca 2013 r. Łącznie zebrano 90 prac dzieci z 14 przedszkoli z Powiatu Leżajskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu plakatowego odbyło się 10 kwietnia 2013 r. Jury wyłoniło prace, które zostały nagrodzone i wyróżnione w dwóch kategoriach wiekowych, tj.: 5 i 6-latków; przyznano łącznie 6 nagród (Martyna Suszyło, Sylwia Olechowska, Adam Zacharysz, Martyna Gurkowska, Julia Tokarz, Karolina Jurkowska) i 40 wyróżnień.

Celem dziecięcego teatru było rozwijanie zdolności teatralnych, krasomówczych i muzycznych dzieci w wieku przedszkolnym, wzbudzanie wśród nich ciekawości poznawczej, motywacji do wytrwałej pracy oraz kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych, takich jak: autoprezentacja, radzenie sobie ze stresem, współdziałanie w grupie. Do 22 marca 2013 r. przyjmowano karty zgłoszeń. Chęć udziału w dziecięcym teatrze wyraziło 8 przedszkoli z Powiatu Leżajskiego, nadesłano 10  kart zgłoszeniowych. Finał dziecięcego teatru odbył się 18 kwietnia b. r. w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Jury przyznało dzieciom przedszkolnym nagrody za zdobycie: I miejsce – Przedszkole Niezapominajka w Nowej Sarzynie – grupa 7 – latków, II miejsce – Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Nowej Sarzynie, III miejsce – Przedszkole Niezapominajka w Nowej Sarzynie (grupa 6 – latków), 2 wyróżnienia (Przedszkole Miejskie Nr 3 Bajka w Leżajsku, Przedszkole Miejskie Nr 2 Promyczek w Leżajsku) oraz 2 nagrody indywidualne (Milena Baj, Szymon Jagustyn). W obu konkursach udział wzięło 165 dzieci.

W Muzeum Ziemi Leżajskiej w dniu 10 maja 2013 r. zorganizowano uroczyste zakończenie IV Powiatowej Przedszkolady podczas, którego trzy najlepsze teatrzyki dziecięce zaprezentowały swoje przedstawienia, a zaproszeni goście (Wiceburmistrz Miasta Leżajsk – Marek Karakuła, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – Wojciech Kostek, Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Leżajskiego – Ireneusz Stefański) wręczyli laureatom i finalistom w/w konkursów nagrody i wyróżnienia.

IV Powiatowa Przedszkolada była objęta honorowym patronatem Starosty Leżajskiego oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty, a finansowana ze środków Elektrociepłowni Nowa Sarzyna i Powiatu Leżajskiego.

 

Marta Stelmarczyk

 Pedagog PPP w Leżajsku