III POWIATOWA PRZEDSZKOLADA

„Dawno, dawno temu…w świecie bajek i baśni”

 

W sierpniu 2011 roku Zespół Diagnozy Przedszkolnej Dziecka (w składzie: Monika Golenia-Kmiecik, Iwona Maj) przygotował program projektu wspierającego dziecko zdolne w przedszkolu. Wspomniany projekt składał się z różnego typu konkursów sprawdzających i rozwijających zdolności dziecka (gry w warcaby „Hop po planszy III”, turniej szachowy „Skoczek”, konkurs plastyczny „Bajkowy świat mojego bohatera”, dziecięcy teatr „Dawno, dawno temu”). Tematy konkursów dotyczyły jednego głównego hasła: „Dawno, dawno temu…w świecie bajek i baśni”. Konkursy zostały objęte honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty i Starosty Leżajskiego. Organizatorem konkursów byli: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku i Miejskie Centrum Kultury w Leżajsku. Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju dziecka zdolnego w wieku przedszkolnym. Do celów szczegółowych można zaliczyć: promocję wychowania przedszkolnego jako jednej z podstawowych form kształtowania osobowości dziecka, rozwijanie zdolności dzieci w wieku przedszkolnym, wzbudzanie wśród dzieci ciekawości poznawczej i kształtowanie w nich motywacji do wytrwałej pracy, zachęcenie dzieci i ich rodziców do wspólnego czytania.

11 maja 2012 roku rozstrzygnięto konkurs plastyczny. Do Poradni wpłynęło 101 prac, z czego jury, któremu przewodniczyła Pani Jolanta Kędzierska,  nagrodziło 7, a 15 wyróżniło. Laureatami zostali: Rafał Buczkowski i Joanna Wach (Zespół Szkół, Przedszkole w Brzózie Królewskiej), Karolina Kusy (Przedszkole „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie), Jakub Błoński (Zespół Szkół, Przedszkole w Dąbrowicy), Martyna Tabin i Zuzanna Niemczyk (Zespół Szkół w Wierzawicach), Patrycja Łoin (Przedszkole Samorządowe w Woli Zarczyckiej).

W dniach 14 – 15. 05. 2012 w MCK w Leżajsku odbyły się rozgrywki szachowe. Zgłosiło się do nich 32 dzieci. Pierwszego dnia przeprowadzony został pierwszy etap konkursu . Dzieci na drodze losowania przydzieleni zostali do sześciu grup. Rozgrywki przeprowadzone zostały systemem. „Play – Off” według zasady „każdy z każdym”. Zwycięscy tego etapu zagrali o I miejsce następnego dnia. Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał sędzia główny pan Adam Szczęch. I miejsce zdobyli: Marcin Wlazło (Zespół Szkół, Przedszkole w Grodzisku Dolnym, grupa 6-latków) i Alan Amarowicz (Przedszkole „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie, grupa 5-latków); II miejsce należy do: Rafała Sarzyńskiego (Przedszkole „Niezapominajka” w Nowej Sarzynie, grupa 6-latków) i Filipa Czubata (Przedszkole Miejskie nr 2 w Leżajsku, grupa 5-latków); III miejsce uzyskali: Szymon Szabat (Przedszkole Miejskie nr 2 w Leżajsku, grupa 6-latków), Karol Ołowiecki (Zespół Szkół, Przedszkole w Grodzisku Dolnym, grupa 5-latków) oraz Zuzanna Śliwa (Zespół Szkół, Przedszkole w Giedlarowej, grupa 5-latków).

Po raz pierwszy do Powiatowej Przedszkolady włączony został turniej szachowy. Główny sędzia zawodów pan Tomasz Chrząstek zadbał o to aby rozgrywki miały profesjonalny przebieg. Dzieci grały w dwóch kategoriach wiekowych (5 i 6 lat). Wyniki rozgrywek przedstawiają się następująco: I miejsce: Michał Siast (Przedszkole w Brzózie Królewskiej) – 6 lat; Krystian Skica i Dominika Ganecka (Przedszkole Miejskie  nr 3 w Leżajsku) – 5 lat; II miejsce: Michael Piersisk – 6 lat i Magdalena Rydzik – 5 lat (Przedszkole Miejskie nr 3 w Leżajsku); III miejsce zdobył Szymon Baj – 6 lat (Przedszkole Miejskie nr 3 w Leżajsku).

18 maja 2011 roku w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku odbył się przegląd dziecięcych grup teatralnych. Jury w składzie: Jolanta Korasadowicz, Dorota Kostek, Bożena Zygmunt przyznało nagrody i wyróżnienia. I miejsce zdobyła grupa z Przedszkola w Brzózie Królewskiej, II miejsce dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Leżajsku, zaś III miejsce grupa z Przedszkola w Grodzisku Dolnym. Dodatkowo przyznano 12 nagród indywidualnych.

Uroczyste zakończenie III Powiatowej Przedszkolady odbyło się dnia 25 maja 2012 r. w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku. Uczestniczyły w nim dzieci, które zdobyły nagrody i wyróżnienia oraz ich rodzice, dziadkowie i nauczyciele. Wzięli w nim udział także: pan Marek Kogut (Wicestarosta Leżajski), pan Marek Karakuła (Zastępca Burmistrza Miasta Leżajsk), pani Maria Horoszko (Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku), pan Wojciech Kostek (Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Leżajsku).

Cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Leżajskie i Elektrociepłownię Nowa Sarzyna wręczali zaproszeni goście i jurorzy konkursów.

Uroczystość uświetnił występ grupy teatralnej z Przedszkola w Brzózie Królewskiej oraz występ zespołu MERITUM w składzie: Weronika Kuczek, Anna Rejman i Alicja Wróbel.

                                                                        pedagog Monika Golenia – Kmiecik, psycholog Iwona Maj