II POWIATOWA PRZEDSZKOLADA

Projekt wspierający dziecko zdolne pod hasłem „O przyrodę dbam i innym przykład dam”

 

We wrześniu 2010 roku poradniany zespół do spraw diagnozy przedszkolnej dziecka przygotował projekt wspierający dziecko zdolne w przedszkolu. Projekt składał się z konkursów sprawdzających i rozwijających zdolności dziecka: gry w warcaby „Hop po planszy II”, plastyczny „Ja i przyroda”, dziecięcy teatr „Dbam o przyrodę”. Tematy poszczególnych konkursów dotyczyły jednego głównego hasła: „O przyrodę dbam i innym przykład dam”.

Konkursy zostały objęte patronatem Starosty Leżajskiego. Organizatorem konkursów była: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Leżajsku i Miejskie Centrum w Leżajsku.

Głównym celem projektu było wspieranie rozwoju dziecka zdolnego w wieku przedszkolnym. Do celów szczegółowych można zaliczyć: promocję wychowania przedszkolnego jako jednej z podstawowych form kształtowania osobowości dziecka, wzbudzanie wśród dzieci ciekawości poznawczej i kształtowanie w nich motywacji do wytrwałej pracy, rozwijanie zdolności dzieci w wieku przedszkolnym oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za przyrodę i środowisko w jakim żyjemy.

Zgodnie z regulaminem w dniu 18 kwietnia 2011 roku zakończono przyjmowanie zgłoszeń do konkursów. Wpłynęło 99 prac plastycznych, 38 zgłoszeń do konkursu gry w warcaby i 10 zgłoszeń grupowych do dziecięcego teatru. Łącznie w II Powiatowej Przedszkoladzie brało udział 217 dzieci w wieku 5 – 6 lat z 15 przedszkoli i szkół podstawowych z powiatu leżajskiego.

13 maja 2011 roku w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku rozstrzygnięto konkurs plastyczny pt. „Ja i przyroda”. Jury w składzie: Eligiusz Szuty, Jolanta Kędzierska i Dorota Kostek wyłoniło zwycięzców: Martyna Danak i Agata Kusy (Zespół Szkół w Wierzawicach), Eryka Król (Zespół Szkół w Dąbrowicy), Alicja Koper (Przedszkole Samorządowe w Łętowni), Dawid Kuras (Zespół Szkół, Przedszkole Samorządowe w Grodzisku Górnym), Gabriela Staroń (Szkoła Podstawowa w Kulnie). Dodatkowo wyróżniono 20 prac. Jury podczas oceny zwracało uwagę na: samodzielność wykonania pracy, zgodność treści z tematem i formą, oryginalny pomysł, estetyka wykonania.

16 maja 2011 w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku przeprowadzony został pierwszy etap konkursu gry w warcaby „Hop po planszy II”. W konkursie wzięło udział 5 dzieci w wieku 5 lat i 33 uczestników w wieku 6 lat. Zostali oni na drodze losowania przydzieleni do ośmiu grup. Rozgrywki zostały systemem przeprowadzone. „play – off”, według zasady gry „każdy z każdym”; 17 maja 2011 roku zwycięzcy pierwszego etapu zagrali o I miejsce. Jury w składzie: Tomasz Chrząstek, Adam Szczęch, Łukasz Fleszar, Sławomir Schmidt, Jakub Trojan, Bartłomiej Dąbrowski, Jakub Śliwiński czuwało nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek. I miejsca zdobyli: w grupie pięciolatków Mikołaj Sroka (Przedszkole Miejskie nr 2 w Leżajsku), natomiast w grupie sześciolatków Amalia Grabarz (Przedszkole Miejskie nr2 w Leżajsku). Wyróżnienia zdobyli: Krzysztof Czerwonka (Zespół Szkół, Przedszkole Samorządowe w Grodzisku Dolnym, grupa 5-latków), Maciej Winiarski (Szkoła Podstawowa w Kulnie, grupa 5-latków), Jakub Wawrzaszek (Przedszkole Miejskie nr 2 w Leżajsku, grupa 6-latków), Patryk Dzierga i Błażej Niemiec (Szkoła Podstawowa w Chodaczowie, Oddział Przedszkolny, grupa 6-latków), Wiktoria Misiak (Szkoła Podstawowa w Wólce Łętowskiej, grupa 6-latków), Seweryn Gdański (Zespół Szkół, Przedszkole Samorządowe w Grodzisku Dolnym, grupa 6-latków), Maciej Śliwa (Zespół Szkół, Przedszkole w Giedlarowej), Dorota Zygmunt (Zespół Szkół w Brzózie Królewskiej).

20 maja 2011 roku w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku odbył się przegląd dziecięcych grup teatralnych. Jury w składzie: Jolanta Korasadowicz, Dorota Kostek, Agnieszka Margas przyznało nagrody i wyróżnienia. I miejsce zdobyła grupa z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Leżajsku (Aleksandra Baj, Martyna Ciągło, Wiktoria Goździewska, Martyna Jakubowska, Zuzanna Kycia, Emilia Parol, Oliwia Ryczko, Kornelia Tofilska), II miejsce grupa z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Nowej Sarzynie (Amelia Grabarz, Aleksandra Hałaj, Oliwia Ozóg, Andżelika Giża, Radosław Szepielak, Estera Sroka, Sara Szydło, Adrian Stopyra), III miejsce zajęła grupa z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Nowej Sarzynie (Oliwia Paul, Marta Kulec, Julia Prochera, Kacper Hawer, Kacper Kutyła, Edwin Burek, Jan Kuźniar). Wyróżniona za prezentację na scenie została grupa z Zespołu Szkół w Brzózie Królewskiej (Gabriela Szczęch, Gabriela Grabarz, Karol Grabarz, Kamila Grabarz, Mateusz Grabarz, Karolina Nowak, Dorota Zygmunt, Aleksandra Chrzan). Dodatkowo nagrodzeni zostali najlepsi aktorzy: Emilia Parol (Przedszkole Miejskie nr 2 w Leżajsku), Oliwia Paul (Przedszkole Samorządowe nr 1 w Nowej Sarzynie), Jakub Kulpa (Zespół Szkół, Przedszkole Samorządowe w Grodzisku Dolnym), Patryk Dzierga (Szkoła Podstawowa w Chodaczowie), Patryk Skrzyński (Zespół Szkół w Dąbrowicy).

Dnia 23 maja 2011 roku w Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku odbyło się zakończenie projektu „O przyrodę dbam i innym przykład dam”. Na uroczyste wręczenie nagród przybyły dzieci nagrodzone i wyróżnione w projekcie oraz ich opiekunowie i rodzice. Goście zostali przywitani przez panią Marię Horoszko dyrektora Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku. Dyplomy i cenne nagrody wręczali jurorzy poszczególnych konkursów. Uroczystość zakończył występ grupy teatralnej z Przedszkola Miejskiego nr 2 w Leżajsku oraz pamiątkowe zdjęcia.

Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Leżajsku pana Wojciecha Kostka ze Starostwem Leżajskim i Miejskim Centrum Kultury w Leżajsku.

Serdecznie dziękujemy Jurorom za społeczną pracę w poszczególnych komisjach i nadzór nad konkursami.

Na koniec raz jeszcze dziękujemy Staroście Leżajskiemu panu Janowi Kida oraz Prezesowi Elektrociepłowni Nowa Sarzyna pani Iwonie Sierżędze za sfinansowanie nagród rzeczowych dla dzieci – uczestników II Powiatowej Przedszklady pod hasłem „O przyrodę dbam i innym przykład dam”.

 

Monika Golenia-Kmieci

Iwona Deryło

(koordynatorzy projektu)